Koju ulogu stolarija ima kada je važno da objekat dobije LEED sertifikat?

Velike promene kojima svedočimo svakoga dana, uticale su i na velike promene kada je građevinarstvo u pitanju. Neracionalna potrošnja prirodnih sirovina i devastacija prirode na globalnom nivou, kao i ubrzani razvoj tehnologije, industrije, saobraćaja i emisija štetnih gasova, doveli su do toga da svakog dana živimo u efektu staklene bašte, koja za posledicu ima globalno zagrevanje.

Koliko su ovi efekti jaki i svakodnevni, govore i klimatske promene kojima se i dalje iznenađujemo. Kako bi se iznenađenjima stalo na put, ali i očuvala ova jedina planeta koju imamo, velika pažnja posvećena je održivom razvoju, zaštiti životne sredine i razvoju tzv. zelene gradnje. Zelena gradnja ima za cilj smanjenje emisije štetnih gasova, racionalnu upotrebu prirodnih sirovina, kroz reciklažu. Sa druge strane, zelena gradnja doprinosi povećanju komfora korisnika, njegovo okretanje prirodi i zdravom načinu života.

GEALAN-bauhaus-06
Foto: GEALAN / www.gealan.rs

Takođe, zelena gradnja omogućava razvoj novih tehnologija, proizvoda i materijala, povećava vrednost objekta, doprinosi lakoći održavanja i niskim troškovima prema krajnjem korisniku. Jednom rečju savršenstvo, za sve.

Da bi neki objekat poneo titulu zelenog objekta, odnosno produkta zelene gradnje, mora da ispunjava stroge kriterijume, koji garantuju sve, gore navedene, benefite. Svi ti kriterijumi definisani su kroz određene sertifikate. Jedan od njih je i LEED.

LEED sertifikat dobijaju objekti za njihovu energetsku efikasnost, upotrebu održivih materijala, kvalitet unutrašnjeg okruženja i druge elemente ekološki prihvatljive prakse. Pionirski koraci LEED-a, kao i značaj takvog vida ponašanja i gradnje počeli su još pre tri decenije. Međutim, daleko veći efekat doživljava početkom XXI veka, da bi se njegova primena danas proširila na stotinu razvijenih zemalja u svetu. Ono što je za očekivati jeste da će ovaj sertifikat biti sve prisutniji i da ćemo efekte zelene gradnje zasigurno imati.

Alumil Broadway 500 2
Foto: Alumil / Broadway 500 je još jedna značajna referenca dodata širokom portfoliju Alumil sjajnih projekata

Šta ćemo sa stolarijom?

Da bi jedan objekat bio energetski efikasan i dostojan života modernog čoveka okrenutog prirodi i njenim tekovinama i kao takav stekao LEED sertifikat, taj objekat mora imati kvalitetnu i održivu stolariju. Stolarija predstavlja značajnu barijeru koja sprečava odliv ili priliv velike količine energije u zavisnosti od godišnjeg doba. Sa gubitkom energije dolazi do veće potrošnje energenata, većih troškova grejanja i hlađenja, odnosno smanjivanja energetske efikasnosti samog objekta.

Zapravo objekat koji ima lošu stolariju, koja ne pruža adekvatnu termičku izolaciju, je objekat bez energetske efikasnosti. Kada imamo energetski neefikasan objekat, imamo veću eksploataciju energenata i veću emisiju štetnih gasova. Jednostavno rečeno, imamo problem koji vremenom od individualnog postaje globalni problem. Pored loše toplotne izolacije, takav objekat ima i lošu zvučnu izolaciju, čime se dodatno narušava normalan svakodnevni život. Koliki je značaj stolarije odavno je došlo na videlo, budući da danas imamo široku ponudu moderne savremene stolarije. Bez obzira koju stolariju da izaberete, da li je to PVC, aluminijum, tradicionalna drvena ili kombinacija drvo aluminijuma, izbor je odličan. PVC stolarija generalno se nalazi na velikom broju objekata i pruža značajnu energetsku, ekonomsku i estetsku podršku svakodnevnom životu.

Larson alu paneli za fasadu
Foto: Tehnomarket d.o.o., alu fasada

Visoka energetska efikasnost, odlična zvučna izolacija, dostupnost različitih dimenzija, boja, dizajna, lakoća održavanja osnovni su razlozi zašto je ova stolarija jedna od najzastupljenijih i najkorišćenijih stolarija kod nas, ali i u svetu.

Sa druge strane imamo modernu, savremenu aluminijum stolariju, koja je ubacivanjem termo prekida postigla svoju energetsku efikasnost. Kada se na to doda, značaj aluminijum stolarije u stvaranju jednog potpuno novog koncepta življenja, koji se sve više okreće ka prirodi i lepoti koju ona pruža, aluminijum stolarija dostiže svoj vrhunac.

Budući da je aluminijum čvrst, jak, materijal koji se lako oblikuje, objekti sa ovom stolarijom streme u visine, ali i otvaranje u širinu, čime omogućavaju spajanje sa okolinom. Obilje modela, oblika, dimenzija, među kojima dominiraju staklene površine, doprinelo je revoluciji u građevinarstvu, ali i svakodnevnom životu. Drvena stolarija je tradicija, toplina, bliskost i bez obzira na činjenicu da se mora stalno održavati ima svoju vrednost u čijem korenu je uvek ljubav.

Central Park Residence nije samo stambena zgrada
Central Park Residence nije samo stambena zgrada / foto: ALUMIL

Veliki uloga stolarije da neki objekat dobije LEED sertifikat, posebno je došla do izražaja sve većom i češćom upotrebom recikliranog materijala. Danas se velike količine PVC i aluminijum stolarije reciklira, i to više puta, pri čemu se dobija nova sirovina, koja je po kvalitetu ista kao prvobitna. Kada se svemu tome doda i činjenica da su prvobitni prozori sa običnim staklom, stigli do dvostrukog i trostrukog zastakljenja visokih izolacionih sposobnosti, jasno je koliko je stolarija uznapredovala i kao takva postala veoma važan element krajnje energetske efikasnosti samog objekta.

Na osnovu svega navedenog lako je zaključiti da stolarija utiče na LEED sertifikaciju objekta po više kriterijuma:

  • Energetska efikasnost – izborom stolarije koja garantuje toplotnu i zvučnu izolaciju, manju potrošnju energenata, manje troškove istih;
  • Izbor materijala – racionalna potrošnja, recikliranje postojećih sirovina i izbor održivih materijala, sa manjom ili nultom emisijom štetnih isparenja;
  • Zdrava sredina – pružanjem adekvatne termičke i zvučne izolacije, kvalitet svakodnevnog života podiže se na viši nivo,
  • Inovacije – uvođenjem prozora sa kvalitetnim visokoenergetskim staklima, ali i modela novih dimenzija, oblika, načina otvaranja, stolarija generalno doprinosi boljem kvalitetu života.

Iako je stolarija veoma bitan kriterijum u izgradnji energetski efikasnog objekta, kao dela zelene gradnje, ono što treba naglasiti jeste da stolarija nije jedini kriterijum koji objekat mora da ispuni. Stolarija je jedan veoma bitan deo, ali koji jedino sa kvalitetnom energetski održivom kompletnom gradnjom objekta utiče na dobijanje LEED sertifikata.

PVC stolarija na stambenom objektu
PVC stolarija na stambenom objektu / foto: GEALAN

Kako stvari stoje, još dugo vremena će trebati da zelena gradnja u Srbiji bude na vrhuncu svoje zastupljenosti. Međutim, ono što se nesumnjivo može zaključiti jeste da zelena gradnja polako, ali sigurno zauzima svoje mesto u ukupnom graditeljskom poduhvatu na teritoriji naše zemlje. Zelena gradnja je gradnja budućnosti i razvojem svesti među građevinarima, ali i običnim ljudima dajemo šansu da nam budućnost bude svetlija i zelenija.