ALUMIL – Cradle to Cradle® sertifikat za održivost svojih proizvoda

ALUMIL: Prva kompanija aluminijumskih arhitektonskih sistema iz Grčke, sertifikovana od strane Cradle to Cradle® za održivost svojih proizvoda

Nakon značajnih ulaganja u proizvodnju „zelenog“ recikliranog aluminijuma, EPD-a (Environmental Product Declarations) za integrisane arhitektonske sisteme i počasnog priznanja „Najodrživija kompanija u Grčkoj 2022“ kao kompanija koja predstavlja model održivog razvoja, ALUMIL sada postaje prva kompanija za arhitektonske aluminijumske sisteme u Grčkoj koja je dobila međunarodni sertifikat Cradle to Cradle® (C2C) za održivost svojih proizvoda. Tačnije, ukupno za 34 sistema – uključujući zid zavese, sisteme krilnih i kliznih vrata i prozora, kao i sistem sklopivih vrata – dobilo je C2C sertifikat. Ova posebno važna akreditacija kulminacija je napora kompanije ALUMIL i akcija da konsoliduje poslovnu strategiju isprepletenu sa vrednostima održivosti i cirkularne ekonomije.

Cradle to Cradle Certified® globalni je standard za proizvode koji su bezbedni, usklađeni sa principima cirkularne ekonomije i napravljeni odgovorno. Vodeći brendovi, trgovci na malo, dizajneri i proizvođači širom lanca vrednosti oslanjaju se na sertifikovani standard proizvoda od Cradle to Cradle® kako bi osigurali da je uticaj njihovih proizvoda na ljude i planetu pozitivan. Kroz detaljan i složen proces evaluacije, ALUMIL je dobio sertifikat srebrnog nivoa na osnovu sledećih pet kriterijuma:

  • Zdravlje materijala: Određivanje hemijskog sastava materijala koji čine proizvod i garancija da su materijali bezbedni za ljude i životnu sredinu.
  • Cirkularnost proizvoda: Omogućavanje cirkularne ekonomije kroz regenerativne proizvode i dizajn procesa.
  • Čist vazduh i zaštita klime: Zaštita čistog vazduha, promovisanje obnovljive energije i smanjenje štetnih emisija.
  • Upravljanje vodom i zemljištem: Zaštita čiste vode i zdravog zemljišta.
  • Društvena pravičnost: poštovanje ljudskih prava, doprinos pravednom i pravičnom društvu i primena poštenih radnih praksi.

Sa sertifikacijom Cradle to Cradle®, ALUMIL otvara nove perspektive za učešće u projektima koji su u skladu sa principima održive gradnje i bioklimatske arhitekture, za „zelene“ zgrade sa visokom energetskom efikasnošću. Iznad svega, sa ovom značajnom sertifikacijom, ALUMIL čini još jedan korak ka destinaciji „Savršenstvo izgradnje“, koja je neraskidivo povezana sa održivim razvojem kompanije i njenom vizijom za budućnost u kojoj će ljudi i životna sredina biti u fokusu.

www.alumil.rs

Alumil Yu Industry a.d.
A. GTC SQUARE – Milutina Milankovića 11b,
11070 Novi Beograd, Srbija
T. +381 11 614 92 10
E. projektbiro@alumil.com
W. www.alumil.rs