Kako odabrati prava vrata za svoj dom

Samo ulazna, ili sigurnosna i protivpožarna

Ulazna vrata kuće ili stana ostavljaju prvi utisak o prostoru u koji se ulazi. Neki kažu da po ulaznim vratima možete pretpostaviti ko živi unutra. Osim važnosti vizuelnog utiska, izuzetno su važne dimenzije vrata u odnosu na kompletno pročelje, kao i svetla dimenzija vrata koja osigurava nesmetan, komotan ulaz u stambeni prostor.

Bitna su svojstva ulaznih vrata

Ulazna vrata mogu biti jednokrilna, dvokrilna, kombinacija fiksnog i zaokretnog krila, sigurnosna ili obična, sačinjena od drveta, metala, plastike ili u kombinaciji više materijala. Različiti su kriterijumi po kojima ćete odabrati željena vrata za vaš dom, ali njihovo značenje nikako ne treba zanemariti u odnosu na druge sastavne elemente, koji čine enterijer i eksterijer doma.

U zavisnosti od odabranog materijala za spoljašna vrata, doći će do većih ili manjih deformacija zbog njihove izloženosti spoljnim utjecajima. Naime, klimatski uslovi dovode do promena dimenzija materijala. Važno je znati da se drveni proizvodi rastežu pod uticajem vlažnosti, a metalni i plastični menjaju oblik kroz različite deformacije pod uticajem visokih i niskih temperatura.

Ako se vrata izvode od različitih materijala, pod uticajem vlage i temperature, svaka će „raditi“ na svoj način što će uzrokovati deformaciju. Veća razlika u temperaturi i vlažnosti vazduha sa unutrašnje i spoljne strane vrata, prouzrokovaće će veće opterećenje na krilu vrata. Ipak ovakva opterećenja će se javiti i na vratima izrađenim od jednog materijala.
Ulazna vrata odlikuju tople unutrašnje prostore od spoljnih hladnih te je ovakve deformacije nemoguće izbeći. Ipak odabirom proverenog izvođača, koji je usavršio tehnologiju proizvodnje i koristi odgovarajuću konstrukciju za vrata, ovakve deformacije će se zadržati u prihvatljivim granicama te ćete dobiti i garanciju za njihov kvalitet na određeni broj godina.

Protivpožarna i zvučna otpornost

Veoma bitno svojstvo ulaznih vrata je protivpožarna otpornost. Kod gradnje stambenih objekata ona je često uslovljena potrebnim brojem minuta požarne otpornosti, minimalno 30 minuta, ali je ugradnja ovakvih vrata preporučljiva i za one objekte koji nisu uslovljeni pravilima zaštite od požara.

Koje su standardne dimenzije ulaznih vrata za kuću?

Kada su u pitanju ulazna vrata za kuće standard je nešto drugačiji od standarda za sigurnosna vrata za stanove i zavisi od toga da li su vrata jednokrilna ili dvokrilna.
• Jednokrilna vrata se izrađuju u širinama 90cm, 100cm i 110cm i visinama 200cm, 210cm, 220cm, 230cm i 240cm
• Dvokrilna vrata se izrađuju u širinama 120cm,130cm, 140cm, 150cm, 160cm, 170cm, 180cm, 190cm i 200cm (najčešće 140cm) i visinama 200cm, 210cm, 220cm, 230cm i 240cm.
Ovo je naravno dimenzija samih vrata (otvor mora biti nešto širi i viši).

Osim požarne otpornosti, veoma bitna osobina vrata je i zvučna otpornost, koju trebate definisati sa proizvođačem vrata, ako ih proizvode specijalno prema vašim potrebama. Jačina zvučne otpornosti, koja se meri u decibelima, zavisi će od položaja vašeg doma u odnosu na javne saobraćajnice ili druge izvore buke. Vrata sa zvučnom izolacijom od 35 dB zadovoljiće veliku većinu stambenih objekata.

Sigurnosna vrata osiguraće će bolju zaštitu vaše kuće od običnih vrata. Pritom je potrebno obratiti pažnju na cenu sigurnosnih vrata, jer preniska cena ne može garantovati potreban kvalitet ovakvih vrata. Naš savet je sa izbegavate jefzina kineska vrata jer su ona sve samo ne sigurnosna vrata. Sigurnosna vrata često se proizvode i kao protivpožarna sa zadovoljavajućom jačinom zvučne izolacije. Ovakva vrata će imati veću cenu od ostalih ali će ona u potpunosti zadovoljiti sve funkcije ulaznih vrata.

Osim ovih kriterijuma, prilikom odabira ulaznih vrata analizirajte namenu objekta, (stambena ili stambeno-poslovna), način grejanja, koji može uticati na jačinu deformacije vrata, vlažnost vazduha, koja se javlja u enterijeru i eksterijeru koja zavisi od klimatskog podneblja objekta , kao i eventualne zahteve povećane mehaničke otpornosti.

Odličan izbor su sigurnosna protiv požarna ulazna vrata
Za pravilno funkcionisanje i trajnost spoljnih vrata, izuzetno je važna njihova pravilna ugradnja.Vrata je izuzetno važno montirati prema uputstvima proizvođača koje ćete dobiti sa isporučenim vratima, a poseban je naglasak dat na temperaturne uslove u kojima se ugrađuju, kao i način postavljanja pur pene ismeđu štoka vrata, koju je važno naneti po celom otvoru između okvira vrata i zidnog otvora, posebne detalje prilikom ugradnje protivpožarnih vrata, pravilno postavljanje podnog zatvarača, koji ne sme kliziti po podu.

Odabir ulaznih vrata vrlo je kompleksan, jer osim samog dizajna koji se treba uklopiti u način oblikovanja celog objekta, trebaju biti zadovoljeni i svi ostali važni nabrojani kriterijumi.

Naš je predlog da ne žurite sa odabirmo vrata i da odvojite dovoljno vremena jer je to „komad nameštaja“ koji se kupujem jednom ili dva puta u životu.