Hörmann industrijska vrata

Hörmann-grupa sa svojim proizvodima danas je lider na građevinskom tržištu. Hörmann nudi sve dodatke za opremanje građevine počev od vrata, kućnih vrata, preko ramova do motora.

Industrijska segmentna vrata

Orijentisani prema budućnosti, zahtevaju malo prostora.Segmentna vrata se otvaraju vertikalno i time stvaraju više mesta ispred i unutar garaže. Segmenti vrata se ravno slažu ispod plafona, vertikalno preko otvora ili prateći krov.

Vrata za zajedničku garažu

Konstrukcija vrata, koja praktično ne zahteva održavanje, otvara se i zatvara lakim hodom, veoma tiho i bezbedno pomoću tehnike protivteže koja se ne haba.
Robusna konstrukcija vrata omogućava individualne mogućnosti oblikovanja pomoću mnogobrojnih varijanti ispune, npr. perforiran lim, lamele ali i sa ispunom na mestu ugradnje.

Brza vrata

Brza vrataHörmann brza vrata se koriste u unutrašnjosti i kao spoljni zatvarač radi optimizacije protoka saobraćaja, radi poboljšanja klime u prostoriji i radi uštede u potrošnji energije. Hörmann program obuhvata providna vrata koja se otvaraju vertikalno i horizontalno sa fleksibilnom zavesom, takođe i u kombinaciji sa segmentnim vratima i rolo vratima kao i sa snažnim spiralnim vratima, koja imaju aluminijumske profile sa ravnom površinom.

Vrata za zajedničku garažu ET 500 / ST 500

Vrata za zajedničku garažu ET 500 / ST 500.Optimalna ekonomičnost, trajna sigurnost u funkcionisanju, bezbednost osoba kao i ekstremno miran hod, čak i kod češćeg korišćenja, su karakteristike vrata za zajedničku garažu ET500. Konstrukcija vrata, koja praktično ne zahteva održavanje, otvara se i zatvara lakim hodom, veoma tiho i bezbedno pomoću tehnike protivteže koja se ne haba.
Robusna konstrukcija vrata omogućava individualne mogućnosti oblikovanja pomoću mnogobrojnih varijanti ispune, npr. perforiran lim, lamele ali i sa ispunom na mestu ugradnje.

Trakaste zavese

Trakaste zavese
Hörmann fleksibilne trakaste zavese su posebno pogodne za zatvaranje otvora hala velikih dimenzija. Otporne trake odlično dihtuju prilikom zatvaranja i otvaraju se samo u širini vozila ili tereta. Na taj način se gubici u temperaturi redukuju na minimum čak i pri visokom protoku osoba i robe. Prvoklasna providnost fleksibilnih trakastih zavesa poboljšavaju osvetljenost i smanjuju troškove osvetljavanja. Ove trakaste zavese su pogodne kod proizvodnje hrane ili lekova i za područja dubokog zamrzavanja.

Rolo vrata i rolo rešetke

Rolo vrata i rolo rešetke.Hörmann rolo vrata i rolo rešetke od aluminijuma ili čelika su posebno ekonomična zahvaljujući njihovoj jednostavnoj konstrukciji sa malo komponenata. Tu su i završeci, koji se iznova dokazuju u svakodnevnoj eksploataciji. Rolo vrata i rolo rešetka jedva zauzimaju mesto iznad otvora. Ona se kompaktno namotavaju iza grede. Bočno i u području plafona nema gubitka površine hale.

Visoka specijalizacija kod Hörmann proizvodnje rolo vrata i rolo rešetke daleko prevazilazi uobičajene standarde. Implementacija specijalnih rešenja spada u svakodnevne obaveze našeg moćnog tima.

Klatno vrata

Klatno vrataHörmann fleksibilna klatno vrata su koncipirana za upotrebu u zgradama sa uobičajenim saobraćajem viljuškara. Klatno vrata se isporučuju, radi jednostavne montaže, kompletno unapred fabrički montirana.

Više podataka o Hörmann industrijskim vratima


www.hormann.rs

Hörmann Serbia d.o.o.
Garažna i industrijska vrata
Žitna 9, 11272 Beograd-Dobanovci
T +381 11 844 0800
M +381 62 760126
E. b.simovic@hormann.rs
W. www.hormann.rs