INDUSTRIJSKA VRATA – Grdosije bez kojih se ne može

Industrijska proizvodnja predstavlja jako specifičan segment privrede, svojevrsnu kombinaciju ljudstva, sirovina i opreme koja ne odlikuje nijednu drugu privrednu granu. Pritom treba naglasiti da je svaki od pomenutih faktora podjednako važan, te ako bilo koji od njih zakaže, ostali bez njega ne mogu da funkcionišu.

Jedna ozbiljna kompanija iz oblasti industrije ne može da računa na to da će izrasti u velikog tržišnog igrača bez odgovarajuće infrastrukture, što će reći bez adekvatno opremljenih proizvodnih pogona i pratećih objekata, u vidu proizvodnih hala i skladišta sirovina i finalnih proizvoda. Pošto je u pitanju prostor velikih dimenzija kroz koji svakodnevno cirkuliše puno ljudi i koji zahteva dovoljno obiman ulazno-izlazni otvor, koji će se usto i dobro zatvarati, industrija je sama sebi pritekla u pomoć i konstruisala takozvana „industrijska vrata“.

Brzohodna Industrijska vrata
Brzohodna vrata – Foto: www.ats-systems.eu

Pod ovim nazivom podrazumevamo vrata specijalne namene, napravljena od eloksiranog aluminijuma ili PVC-a, šarkama pričvršćena za masivnu čeličnu konstrukciju, koja se dalje nadovezuje na plafon ili zid iznad samih vrata. Ima ih više vrsta i funkcionišu po sistemu šina po kojima klize, bez obzira na tip podizača, odnosno način otvaranja i zatvaranja. U prvo vreme su postojali samo mehanički aluminijumski modeli, koji su se podizali i spuštali pomoću sprege lanaca i zupčanika, povlačenjem ručke. Danas su sva automatizovana, ali većina proizvođača se ipak odlučila da mehanički princip ostavi u opticaju kao rezervnu varijantu, kako bi se vrata mogla upotrebljavati i u slučaju da dođe do nestanka električne energije.

INDUSTRIJSKA SEGMENTNA VRATA

Kao što i sam naziv sugeriše, ovaj tip industrijskih vrata se sastoji iz više međusobno zglobljenih segmenata, tj. panela koji se prilikom otvaranja slažu jedan na drugi poput harmonike. U pitanju su sendvič-paneli spoljašnjosti od aluminijuma, PVC-a ili kombinacije čelika i aluminijuma, sa poliuretanskom ispunom i lamelom između svakog pojedinačnog panela, ukupne debljine 42mm ili 67mm. Ovaj drugi model je novijeg datuma i ima termo prekid između panela, za maksimalnu uštedu toplotne energije od 21% do čak 55% i samim tim optimalnu izolaciju objekta, ali i pravilno cirkulisanje vazduha, zbog čega je idealan za prehrambenu industriju i logistiku hipermarketa, odnosno za magacinski prostor predviđen za skladištenje robe do koje imperativno ne sme da dopre vlaga. Za ovakve objekte, kao i za proizvodne hale, osmišljen je i jedan vrlo praktičan element, takozvana „pešačka vrata“. To su zapravo standardna ulazna vrata ugrađena u segmentna da bi u objekat mogao da uđe neko od zaposlenih bez podizanja čitavog sistema.

vrata specijalne namene, napravljena od eloksiranog aluminijuma ili PVC-a
Industrijska garažna vrata

Inicijalno su imala prag, ali pošto kod njih postoji stalna opasnost od saplitanja, napravljena su ona bez praga, tj. sa minimalnim pragom od svega 10mm (5mm na ivicama), te sada kroz njih bez problema mogu da prođu i manja kolica i mašine sa točkićima poput raznih aparata za čišćenje. Segmentna vrata mogu biti neprovidna (za prostor u kome nije neophodno prisustvo sunčeve svetlosti, recimo vojni hangar) ili polupanoramska i panoramska sa prozorima od prozirnog akrila.

Kako bi se omogućila otpornost na grebanje i trajna vidljivost razvijena je patentirana DURATEC tehnologija zastakljivanja, te bi prilikom nabavke jednih ovakvih vrata valjalo obratiti pažnju da li je u specifikaciji navedeno da su zastakljena primenom ovog procesa. Panoramska vrata se često koriste za vatrogasne stanice, a naročito atraktivno deluju na fasadama salona automobila, stoga je vidljivost koju vremenom neće smanjiti čak ni tragovi čišćenja izuzetno važna funkcionalna, ali i estetska stavka.

BRZOHODNA VRATA

„Brza vrata“ u neku ruku možemo posmatrati kao podtip segmentnih. Prave se od istih materijala i takođe imaju segmentnu strukturu (sa izuzetkom fleksibilnih brzih vrata), ali nešto drugačiju primenu. Iako mogu biti i spoljašnja, brza vrata se ipak češće upotrebljavaju kao unutrašnja. Koriste se pre svega na mestima sa velikom frekvencijom kretanja ljudi i vozila, gde dnevno ima i po nekoliko stotina ulazaka i izlazaka.

U slučaju spoljašnjih to bi bili prolazi za mašine kao što je viljuškar, a u slučaju unutrašnjih, na primer, prelaz između dve prostorije na kom ne sme da se gubi toplotna energija ili energija za hlađenje, kao što je to slučaj sa pekarama i hladnjačama. Ako se uzme u obzir maksimalna brzina otvaranja koja se kreće od 1,5m/s do 2,5m/s, i brzina zatvaranja od 0,5m/s, jasno je zašto su odlična solucija i za vrlo specifične prostorije kakve su hemijske laboratorije u kojima se potencijalno radi i sa zapaljivim i eksplozivnim materijama, kao i za evakuacione prolaze.

Foto: www.idc-automatic.com
Foto: www.idc-automatic.com
Segmentna vrata - jedna od najzastupljenijih industrijskih vrata
Foto: www.contactrolleshutters.co

Dodatno, baš zato što se ponekad dešava da pri upravljanju glomaznim mašinama dođe do sudara vozila sa vratima, imaju naročito efikasnu anti-crash tj. zaštitu od sudara i deformacija, a po potrebi im se mogu dodati i reduktori buke u vidu bočnih dvostrukih točkića od elastičnog čelika koji omogućavaju gotovo nečujno pomeranje vrata.

ROLO VRATA I ROLO REŠETKE

Uprkos robusnoj spoljašnjosti, zahvaljujući ekonomičnoj ceni, malom broju propratnih komponenti i samim tim jednostavnosti rukova- nja, rolo vrata i rolo rešetke spadaju u jedna od najzastupljenijih industrijskih vrata. Nezaobilazni kod zaštite izloga radnji, za zatvaranje ulaza u tržne centre, na velikim parkinzima i u podzemnim garažama, svojim karateristikama su itekako zaslužili poverenje potrošača.

VRATA ZA ZAJEDNIČKU GARAŽU

Po primeni se prepliću sa rolo vratima koja se upotrebljavaju u podzemnim garažama stambenih zgrada, ali ovde ipak treba istaći i neke razlike zbog kojih se izdvajaju kao posebna vrsta. Naime, vrata za zajedničku garažu otvaraju se po „up-and-over“ principu, što znači da se podižu i smeštaju celom dužinom tik ispod tavanice, bez prelamanja i slaganja delova kao kod segmentnih, ali to nikako ne znači da zahtevaju više prostora, jer su, nasuprot prvom utisku, konstruisana tako da se mogu „uglaviti“ i u prostor male dubine. Glavna specifičnost im je naročita otpornost na udare vetra koju duguju galvanizovanom čeliku, kao i vek trajanja – radiće besprekorno i nakon ciklusa od 300, pa čak i 400 otvaranja i zatvaranja dnevno, a garantuju ukupnih 250 hiljada ciklusa bez potrebe za servisiranjem.

Dizajn, inovacija, kreativnost
Segmentna garažna vrata

TRAKASTE ZAVESE

Dobro rešenje za uštedu prostora i za lagani prolaz ljudi i vozila, naročito praktično za auto perionice. Umesto postavljanja vrata od čvrstog materijala, iz jedne prostorije u drugu se jednostavno ulazi prolaskom kroz laganu providnu PVC zavesu, čija trajna providnost omogućava i dobru osvetljenost.

Industrijska vrata
PVC vrata

Takođe štede energiju jer otporne trake međusobno dobro dihtuju i razmiču se samo na mestu prolaska. I što je najbitnije, kroz njih se može proći bez kontakta ruku sa vratima, od ključnog značaja za farmaceutsku industriju i klanice, zbog brojnih sanitarnih propisa koje moraju da zadovolje ovakvi objekti i njihovi zaposleni.

Piše: Jelena Mitrović