Koji su najvažniji elementi za kvalitet PVC prozora ili vrata?

Kvalitet PVC prozora i vrata zavisi od karakteristika profila, koji treba da bude na najvišem nivou kako bi zadovoljio sve potrebe kupca. Testiranje finalnog proizvoda i njegova kontrola više nisu dovoljni. Traži se da se otkriju sve greške u sistemu proizvodnje kako bi se eliminisale,a ujedno, i sprečile da se jave ponovo.

Idealno bi bilo kad bi se sve te imperfekcije i greške mogle otkriti na samom početku proizvodnje. Kada se pronađu, detaljno se analiziraju kako bi se utvrdio uzrok njihovog nastanka. Sa tim saznanjem, proizvodnja se može popeti na viši nivo, odnosno, usavršiti i unaprediti.

Kvalitet PVC prozora i vrata zavisi od karakteristika profila
Slika 2 – Kvalitet PVC prozora i vrata zavisi od karakteristika profila

Telo proizvodnje PVC prozora ili vrata

Telo proizvodnje čine: struktura proizvoda, primena proizvoda, proces proizvodnje i sastav proizvoda. Kontrolisanjem ovih segmenata u proizvodnom sistemu, može se ostvariti idealno.

Kako bi kontrola zadovoljavala najveći mogući nivo, potebno je da budu ispunjeni izvesni preduslovi: dokumentacija o proizvodnji, kvalifikovani radnici i adekvatno znanje  o održavanju proizvodnog sistema.

Sertifikat

Svi proizvođači moraju imati sertifikovane proizvode i sertifikovan sam proces. Ovaj dokument zapravo predstavlja merilo kvaliteta proizvoda i igra značajnu ulogu u prodaji i profitu proizvođača. Međutim, da bi proizvod posedovao sertfikat, neophodno je uvesti sistem testiranja. Testiranja se vrše na delovima prozora/vrata, gotovom proizvodu i na PVC profilu.

Telo proizvodnje PVC prozora
Slika 3 – Telo proizvodnje PVC prozora

PVC profili

PVC profili se proizvode pod određenim uslovima koji su važni za njihove karakteristike, jer mogu pokazati uzroke oštećenja. Tako da postoje sertifikati koji pored testiranja samog proizvodnog procesa, testiraju i uslove pod kojima će se odviti taj proces.

Prethodni tekstINDUSTRIJSKA VRATA – Grdosije bez kojih se ne može
Sledeći tekstPravilan odabir komarnika