Industrijska vrata – Jačina i postojanost u jednom

Industrijska vrata su veoma širok pojam. Ona obuhvataju ne samo različite industrije već i različite oblike i načine otvaranja i zatvaranja koja često prate proizvodne ili funkcionalne procese koji zahtevaju postojanje industrijskih vrata. Industrijska vrata se koriste u skladištima, proizvodnim halama, fabrikama, pogonima za reciklažu i obradu otpada, kao i u distribucionim centrima, brodogradilištima, aerodromima, supermarketima, garažama… Njihova upotreba je praktično neograničena.

Bez obzira na namenu, većina industrijskih vrata je danas automatizovana, posebno vrata koja zatvaraju veće površine. Na ovaj način se olakšava rukovanje vratima i omogućava glatko funkcionisanje procesa u prostoru.

Postoji više oblika industrijskih vrata. Svaki od njih je predviđen i prilagođen funkcionisanju u određenom prostoru.

Industrijska sekcijska vrata se otvaraju vertikalno. Na ovaj način oslobođen je prostor ispred i iza otvora za vrata što ovaj oblik vrata čini veoma povoljnim za različite tipologije i prostore. Danas se ova vrata prave najčešće od čelika, kombinacije čelika i aluminijuma ili samo od aluminijuma. Pojedinačni paneli se slažu vertikalno iznad samog otvora za vrata.

Kako je za ugradnju ovakvih vrata potrebna mala dubina ovo ih čini pogodnim za upotrebu u industrijskim halama i u komercijalnim objektima. U zavisnosti od potreba prostora, ovakva vrata mogu biti termički izolovana i potpuno neprovidna, sa otvorima za svetlo ili u potpunosti u staklu. Izolovani paneli pružaju maksimalnu toplotnu zaštitu od vremenskih uslova i koriste se u objektima kao što su skladišta, distribucioni centri i radionice.

Sekcijska vrata sa svetlosnim otvorima imaju solidnu strukturu a otvori propuštaju veliku količinu svetlosti u unutrašnje prostore. Sekcijska vrata načinjena od aluminijumske strukture sa ispunama od stakla izgledaju poput zida zavese i neprimetno se mogu uklopiti u staklene fasade. Koriste se u slučaju kada je u unutrašnji prostor neophodno propustiti veliku količinu svetlosti ili jednostavno industrijska vrata uklopiti sa izgledom postojeće fasade.

Industrijska rolo vrata skladište
Industrijska vrata

Brzookretna industrijska vrata ugrađuju se podjednako kao vrata u eksterijeru i u enterijeru. Ona se mogu otvarati i zatvarati vertikalno ili horizontalno a mehanizam koji ih pokreće obezbeđuje da se otvaranje i zatvaranje odvija veoma brzo. Ova vrata poseduju senzore koji se koriste da bi se izbegle nezgode i vrata se zatvorila prilikom korišćenja. Brzookretna spoljašnja vrata kombinuju brzo otvaranje i zatvaranje sa izuzetnom otpornošću na habanje i dobro im zaptivanjem. Ona pružaju idealnu efikasnost, fleksibilnost i sigurnost u svakom prostoru gde je često otvaranje i zatvaranje vrata norma. Brzookretna vrata u enterijerima idealna su za vrata koja se često otvaraju a istovremeno odvajaju kritične prostore u enterijeru.

Velike brzine i napredni sigurnosni sistemi u kombinaciji sa dobrim zaptivanjem mogu znatno da doprinesu kontroli i balansu unutrašnjeg okruženja. Ovakva vrata su veoma praktična za prostore kao što su laboratorije iako im upotreba nije ograničena samo na njih.

Industrijska rolo vrata
Industrijska rolo vrata

Rolo vrata i rešetke se najčešće koriste kako bi obezbedila izvestan prostor od eventualnih nepoželjnih posetilaca. Ona se mogu koristiti kako u spoljašnjem tako i u unutrašnjem prostoru. Njihova konstrukcija je veoma jednostavna – sastoje se od svega nekoliko komponenti. Sama vrata zauzimaju veoma malo mesta iznad otvora iznad kojih se namotaju. Ova vrata se mogu otvarati i zatvarati ručno ili mogu biti automatizovana.

U industrijska vrata spadaju i garažna vrata kako na privatnim tako i na javnim garažama. Ova vrata mogu biti različitih oblika i mogu imati različite sisteme otvaranja ali ono što im je zajedničko je da se otvaraju vertikalno jer se na ovaj način olakšava prolaz i protok vozila.

Protivpožarna i vrata za vanrednu evakuaciju – vrata za izlaz u slučaju opasnosti i vanrednih situacija takođe spadaju u industrijska vrata. Svaka vrata ovog tipa moraju da poseduju ateste i da zadovoljavaju stroge standarde propisane zakonom. Ona mogu biti različite veličine i različitog oblika – jednokrilna, dvokrilna – i mogu imati različite funkcije u zavisnosti od objekta i konteksta u kojem su ugrađena. Ovaj tip vrata uvek mora biti funkcionalan, jednostavan i lak za korišćenje čak i u slučaju ogromnog protoka ljudi.

Industrijska vrata za avijacijski hangar
Industrijska vrata za avijacijski hangar

Vrata na hangarima moraju da zadovolje proizvodnju i razmenu robe velikih razmera. Njihova uloga je uglavnom na brodogradilištima, aerodromima ili velikim distribucionim centrima. Ova vrata moraju da pruže pouzdanu i efikasnu zaštitu od spoljašnjih atmosferskih uticaja kao što su jaki vetrovi ili korozivna sredina ukoliko su u blizini mora. Ova vrsta industrijskih vrata se najčešće otvara vertikalno a otvori koje zatvaraju ovakva vrata umeju da budu ogromnih dimezija. Vertikalno otvaranje i zatvaranje vrata na hangarima omogućava uštedu protora oko samih vrata.

Kod brodogradilišta se mora posebno voditi računa o jakim vetrovima i korozivnoj sredini jer je neophodno da vrata budu ogromnih dimezija i istovremeno podnesu veoma jake udare vetra. Korozivna sredina koja je posledica blizine većih vodenih površina se takođe može pokazati kao izazov za ovu vrstu vrata.

Avijacijski hangari zahtevaju veoma visoke i istovremeno veoma široke otvore kako bi prolaz letelica bio omogućen. Ova vrsta industrijskih vrata može biti neograničenih dimezija kako bi zadovoljila potrebe industrije kojoj služi. Poseban izazov kod vrata na avijacijskim hangarima predstavlja širina otvora koja treba da zadovolji letelice različitih raspona krila.

Još jedan oblik industrijskih vrata su trakaste zavese. Međutim, industrijske trakaste zavese su napravljene od prozirnog PVC- a velike izdržljivosti, za razliku od svima nam poznatih trakastih zavesa koje možemo sresti u kancelarijama.

Brzohodna su pre svega unutrašnja vrata
Brzohodna su pre svega unutrašnja vrata

Industrijske trakaste zavese predstavljaju veoma povoljnu opciju kada je neophodno pregraditi dva dela unutrašnjeg prostora ili zatvoriti velike otvore hala zadržavajući pritom fleksibilnost prostora.

Trakaste zavese od PVC- a imaju mogućnost odličnog zatvaranja a istovremeno propuštaju prolaz za određenu širinu korisnika prostora, vozila ili tereta. Na ovaj način se omogućava konstantno održavanje temperature u unutrašnjem prostoru a mogući gubici toplote se svode na minimum. Prozirnost materijala omogućava i uštedu u električnoj energiji jer poboljšava prodor i prostiranje svetlosti po unutrašnjem prostoru. Ovaj vid industrijskih pregrada idealan je za pogone u kojima se proizvode namirnice ili lekovi ali i u hladnjačama.

Industrijska vrata obuhvataju vrata veoma širokog raspona funkcija ali sva ona treba da zadovoljavaju osnovne potrebe prostora: da budu izdržljiva, trajna i obezbeđuju prostor, da štede energiju i svedu toplotne gubitke i dobitke na minimum i, na kraju, da pružaju zadovoljavajuće estetsko rešenje za prostor u koji se ugrađuju.

Autor teksta: Irma Talović, d.i.a.