Segmentna i rolo vrata – Elemenat bez kojeg je industrija nezamisliva

Vrata su civilizacijska tekovina koja je bitno promenila pojam ljudskog življenja, pruživši mogućnost zaštite doma, kako od neželjenih ulaza tako i od spoljnih uticaja, atmosferalija, buke i slično, istovremeno obezbedivši komfor unutar zatvorenog prostora i uslove za neometan život. Iako ih često uzimamo „zdravo za gotovo“, čvrsta vrata predstavljala su važno otkriće, a i dan danas predstavljaju složenu strukturu. Njihovo otvaranje omogućava ventilaciju i osvetljenje, kontrolu ulaska, zatvaranje, sigurnost, toplinu, izolaciju, zaštitu od buke, promaje i požara. Pružaju fleksibilnost u korišćenju prostora istovremeno garantujući njegovu zaštitu i intimu kada je potrebna.

Pri projektovanju otvora određuje se pravac komunikacije koji zatim utiče na čitav život objekta. Pored funkcionalne uloge vrata su i u istoriji često zauzimala reprezentativnu poziciju, kao element koji prvi predstavlja objekat korisnicima i posetiocima. Često su oblikovana i ukrašavana tako da prezentuju prostor koji štite i upravo ona svedoče o impozantnosti mnogih istorijskih građevina.

Industrijska segmentna vrata

Na tržištu postoji veliki broj tipova vrata koja se dele prema nameni, strukturi, pa i njihovom položaju, prema načinu otvaranja i po broju krila. Prema vrsti materijala najčešće mogu biti drvena, staklena, plastična i metalna, a prema položaju u objektima vrata se dele na spoljašnja i unutrašnja. Spoljašnja vrata su ta koja povezuju i razdvajaju spoljni prostor i unutrašnjost objekta i pružaju kontrolu ulaza i sigurnost čitavog objekta. Izložena su atmosferilijama i spoljnim udarima, pa i mogućim neželjenim otvaranjima, pa im je konstrukcija krila i način ugrađivanja specifičan, a i vrsta materijala. Reprezentativna su kao prvi susret sa objektom.

Industrijska vrata su ona koja se koriste na raznoraznim proizvodnim halama, pogonima i u mnogome se razlikuju od klasičnih jednokrilnih ili dvokrilnih vrata. Najčešće su segmenta ili rolo vrata, takva da omogućavaju lako i brzo otvaranje, pokrivaju veću površinu nego klasična vrata, obezbeđuju sigurnost i u svakom smislu odgovaraju industrijskoj nameni, najčešće proizvodnji, ali i brojnim drugim, pa nije neobično videti ih na širokom spektru objekata različitih namena.

Industrijska segmentna vrata

Segmentna vrata su ona koja se otvaraju vertikalno što uslovljava da ostavljaju više mesta ispred i unutar prostora u kome se nalaze. Njihova karakteristika, kako samo ime kaže, je da se sastoje od segmenata koji se zatim slažu pri otvaranju ispod plafona, vertikalno iznad otvora ili prateći krov.

Rolo industrijska vrata su ona koja se namotavaju oko ose, nalik na roletne. Mogu se ugraditi na različite načine, na unutrašnju ili spoljašnju stranu ili unutar samog otvora prostorije koju zatvaraju.

U industriji se najčešće koriste upravo segmentna i rolo industrijska vrata. Segmentna industrijska vrata izrađuju se od specijalnih panela, tzv. segmenata, gde se spajanje vrši specijalnim okovima tako da se omogući hidro i termo izolacija i osigura funkcionalnost čitave konstrukcije. Paneli mogu biti različitih karakteristika, sve zavisi od tipa vrata, proizvođača i potreba korisnika. Vrata se mogu pokretati plafonskim ili bočnim motorom, a postoji i mogućnost ugradnje dodatnih delova kao što su lampa za upozorenje spuštanja vrata, fotoćelije za sigurnosnu zaštitu, otvaranje putem daljinske komande ili taster prekidača i drugo.

SEGMENTNA INDUSTRIJSKA VRATA

Segmentna vrata su zahvalna ukoliko je potrebno obezbediti toplotnu izolaciju objekta i visoku sigurnost, kao i kada se unutrašnjost objekta koristi za rad, zato što postoji mogućnost ugradnje prozora direktno u ova vrata. Takođe, pogodna su i za ugradnju u objekte gde je velika frekventnost korišćenja zato što je u ovakva segmentna vrata koja služe za prolaz raznih vozila moguće ugraditi i manji otvor, vrata po meri čoveka. U tom slučaju nije potrebno otvarati čitava segmentna industrijska vrata svaki put pri prolazu čoveka, što ujedno produžava i njihov vek trajanja. Njihova prednost je i što se otvaraju uz malo buke, a najčešće su izrađena od aluminijuma i drugih izdržljivih materijala.

Foto: Jugent d.o.o., segmentna industrijska vrata - kombinovana
Foto: Jugent d.o.o., segmentna industrijska vrata – kombinovana

Segmentna termoizolovana industrijska vrata se tako npr. izrađuju od čeličnih sendvič panela ili aluminijumskih sa ispunom od pleksiglasa ili leksana ili od kombinacije ova dva tipa panela. Kompozitni paneli sa visoko kvalitetnom poliuretanskom izolacijom obezbeđuju dobru toplotnu i zvučnu izolaciju, kao i sigurnost objekta.

Kod ovih vrata bitno je obratiti pažnju na čitav mehanizam i sistem, tako da su ovakva vrata izrađena od panela često sa unutrašnje strane ojačana jakim čeličnim pločama koje omogućavaju sigurnosno fiksiranje šarki i drugih dopunskih elemenata. Okov samih vrata bi trebao da bude od dobrog kvaliteta i poželjno je da uz njega ide garancija na određen broj otvaranja.

Segmentna vrata su izuzetno zahvalna zato što se mogu ugraditi u sve vrste otvora i različite konstrukcijske sklopove. Svojim načinom otvaranja štede prostor, tako što se horizontalni paneli, odnosno segmentni, međusobno povezani šarkama, kreću po vođicama i iz vertikalnog položaja se pakuju u horizontalni, najčešće ispod plafona. Na tržištu su dostupna u velikom izboru veličina, kao i otvora koje se u njih ugrađuju i time propuštaju svetlost u unutrašnjost objekta ili omogućavaju još lakše kretanje.

ROLO INDUSTRIJSKA VRATA

Kod rolo industrijskih vrata najčešće se kod većih vrata, koja su više od 16 metara kvadratnih, monofazni ili trofazni bočni motor montira na zid i pokreće osovinu bez pomoći opruga. Kod ovih vrata je preporučljiva ugradnja sigurnosne kočnice za blokadu rolo vrata u slučaju da se motor zaustavi, kao i unutrašnja deblokada u slučaju nestanka struje, odnosno ugradnja unutrašnjeg ručnog otvaranja. Sigurnost povećava i poseban mehanizam koji se ugrađuje u poslednju lamelu i prepoznaje svaku prepreku tako da se u naletu na prepreku vrata dižu do gornjeg konačnog položaja, čime se obezbeđuje sigurnosno otvaranje i u slučaju bilo kakvih nezgoda i nemara. Ovakva vrata mogu imati i patentiran sistem za gušenje zvuka u mehanizmu za namotavanje čime se obezbeđuje njihovo tiho otvaranje koje ne remeti rad i prisustvo u objektu. Ugrađuju se tako da u potpunosti prilegnu na zid i njihova ugradnja obično ne zahteva više od dan, dva.

Industrijska rolo vrata

Pored industrijskih objekata, zbog svojih karakteristika, ovakva vrata se koriste i na brojnim drugim objektima različitih namena. Prigodna su za zatvaranje garaža, skladišta, radionica, trgovačkih i logističkih centara i prostora i svih onih objekata kod kojih je potreban širi prolaz i veća frekvencija korišćenja.

Brzohodna su pre svega unutrašnja vrata
Brzohodna su pre svega unutrašnja vrata

Tako je u prehrambenoj industriji izuzetno važno ne samo da vrata budu funkcionalna i bezbedna, već i da se što brže otvaraju i zatvaraju kako ne bi remetila kvalitet prehrambenih proizvoda koji se skladište i proizvode. Tu se koriste tzv High-speed industrijska vrata koja imaju mogućnost brzog otvaranja i zatvaranja. U industriji pića takođe se koriste ova vrata koja mogu da se lako kontrolišu pomoću tzv airlock-a koji omogućava da se jedna vrata otvore pre nego što se druga zatvore, što se takođe koristi i u bezbedonosne svrhe. Ovakva brza vrata koriste se i u drugim industrijama i objektima gde je važno obezbediti brzo otvaranje i zatvaranje, bezbednost i veliku pokretljivost.