Google SketchUp – Energetski modeli

Arhitektonska analiza softverskog paketa je posebno dizajnirana da zadovolji potrebe arhitekata za održivom analizom objekta. IES (Integrated Environmental Solutions) je lansirao plug-in za Google SkatchUp koji prikazuje simulaciju emisije ugljenika i potrošnje energije objekata u ranim fazama projektovanja. Ova alatka pomaže u projektovanju da se definiše najbolja lokaciju za objekat. Projektant učitava funkciju, konstruktivni sistem, itd. Uz pomoć ovih vrednosti, softver prikazuje skicu prostora, kao i procenu utroška energije.

Arhitektonska analiza softverskog paketa
Slika 1 – Arhitektonska analiza softverskog paketa

Google SkatchUp nudi najsavremeniji portfolio koji vam omogućava da osigurate arhitekturu obezbeđujući ispunjavanje ciljeva i performansi još u prvoj fazi projektovanja. Ovaj komercijalni program nudi detaljne proračune potrošnje objekta, kako bi se mogla pronaċi optimalna konstruktivna i oblikovna rešenja.

Google-SkatchUp nudi najsavremeniji portfolio
Slika 2 – Google-SkatchUp nudi najsavremeniji portfolio

Pomeranje energetskih proračuna u prvu fazu projektovanja, kada se o objektu razmišlja na nivou skica, doprineċe manjem broju kompromisa.

Google SkatchUp  za inženjere

Bilo da se radi na izradi novog projkta ili na obnovi, Google SkatchUp  za inženjere, omogućava odabir raznih modula u takvoj kombinaciji, da u potpunosti odgovara vašim potrebama. Analiza modula štedi vreme i olakšava integrisani pristup dizajnu. IES (Integrated Environmental Solutions) omogućava inženjerima laku vizuelizaciju i komunikaciju sa rezultatima na veoma detaljnom nivou. Rezultati analize i izveštaja o mogućnosti su više od obične estetike. Nude široke, jasne i šematski tehničke informacije i vizuelizaciju.

Google-SkatchUp za inženjere omogućava odabir raznih modula
Slika 3 – Google-SkatchUp za inženjere omogućava odabir raznih modula

Sve je veċi razvoj programa koji omoguċavaju što precizniji, detaljniji račun, kao i račun koji ċe vam oduzimati manje vremena. Tačnije, koji je započet i završen još u ranoj fazi, dok se projekat tek osmišljava. Na ovakav način, lakše je ispraviti sve potencijalne greške koje se mogu javiti.