Beskrajne opcije Alu prozora moderne gradnje

Nova serija aluminijumskih prozora moderne gradnje

Nova serija aluminijumskih prozora nudi vrhunski kvalitet prozorskih krila. Prozori su dizajnirani i konstruisani nakon zahteva trgovačkih partnera koji su tražili da oni odgovaraju estetskim vrednostima i kvalitetu sklapanja kliznih sistema.
Aluminijumski prozorski okviri pružaju pravu kombinaciju snage i težine, omogućavajući uskom vidokrugu vrhunske termičke performanse i poboljšanu zvučnu izolaciju.

Aluminijumski prozori ubrzano postaju pravi izbor za vlasnike kuća, graditelje i arhitekte zbog niskog održavanja, jer okviri ne rđaju i ne trule. Poseduju vrhunsku sigurnost preko sistema zaključavanja.

Izged enterijera sa aluminijumskim prozorima
Slika 2 – Izged enterijera sa aluminijumskim prozorima

Alu prozori su dostupni u širokom spektru boja od svetlijih nijansi katamnijim, zemljanim tonovima.

Sistem profila sa termičkim prekidom za vrata i prozore

Jedan od najsavršenijih sistema profila sa termičkim prekidom za vrata i prozore se izdvaja kao najpopularnija serija na domaćem tržištu. Besprekorno izrađena do poslednjeg detalja, serija 11000, je jedinstveno elegantna i fleksibilna, sa modernim i trajnim dizajnom. Prateći evropske kriterijume, ova serija pokriva sadašnje i buduće načine rada vrata i prozora, i zasniva se na krilu širine 62,5 mm, štoku debljine 70 mm. Profiil su plastificirani u belu ili braon boju, a mogu biti u nekoj drugoj, željenoj. Staklo je nisko – emisiono 4 / 12 /4 mm, okov je sa ručicama, termičkim prekidima od poliamida širine 24 mm na štoku i 20 mm na krilu. Ostvarena povećana termička izolacija svrstava profil u kategoriju visoke toplotne izolacije (grupa 2.,1 K=2,6), koji je sertifikovan od strane međunarodno priznatog nemačkog instituta ITF ROSENHEIM za kvalitet zaptivanja. Maksimalna težina stakla je 130 kg za vrata i prozore.

Sistem odlikuje visokom zvučnom izolacijom (do 52 db) sa tri niza specijalnih guma koje prate koncept maksimalne zaptivenosti sistema „ALUSEAL“,

Serija profila omogućuje upotrebu novog sistema M 20000 Apollo mehanizma za zabravljivanje od 16 mm (više tačaka zabravljivanja) za potrebe dodatne sigurnosti.

Pogled kroz Alu prozore
Slika 3 – Pogled kroz Alu prozore

Nisu svi PVC profili isti. Ovo je jako važno znati jer kao ni što nisu svi automobili isti tako i u ovoj oblasti moramo imati elementarna znanja kako bi smo umeli prepoznati kvalitet. Postoje pvc profili na našem tržištu iz različitih krajeva sveta, rađeni različitim tehnologijama, pokriveni različitim standardima ili ne itd.