SWISSPACER razvija sektor usluga i servisa

Švajcarska kompanija je poslednjih godina značajno proširila svoj asortiman usluga. One uključuju prilagođene konsultacije o efikasnoj obradi odstojnika sa toplim ivicama, ličnu podršku za podešavanja mašine, kao i kurseve obuke i marketinške aktivnosti. Povod za ovo je sveobuhvatna anketa kupaca, koju je SWISSPACER sproveo tokom prošle godine.

Dani kada je lanac vrednosti stao na isporuci samo” proizvoda su davno prošli. Kupci sve više očekuju da ih proizvođači podrže kroz proizvodne procese tehničkim znanjem i drugim merama. To uključuje, na primer, aktivnosti vezane za prenošenje znanja, ličnu i prilagođenu podršku, kao i pomoć u pripremi tržišta i marketingu. SWISSPACER je procenio gde leže problemi održavajući detaljne intervjue sa klijentima. Kompanija je proširila svoj portfolio usluga na osnovu rezultata.

SWISSPACER tehnička podrška
SWISSPACER tehnička podrška

Najviši kvalitet – takođe u servisu

„Naši proizvodi već godinama dokazuju svoj kvalitet“, kaže Martina Pankoke, direktor marketinga za Evropu u SWISSPACER-u. „Naše odstojne šipke nisu uzalud među najboljima na tržištu. Želimo da dodatno proširimo ovu pionirsku ulogu i u našim uslugama. Razgovarali smo sa našim kupcima da bismo preciznije razumeli kako možemo da ih još bolje podržimo u optimizaciji njihovih proizvoda i proizvodnih procesa. Jer naša težnja je da stojimo uz njih u celom lancu vrednosti.”

U tom cilju, SWISSPACER je angažovao više tehničkog osoblja i proširio svoj spektar usluga. „Sprovedene mere uključuju, na primer, prilagođene konsultacije za optimalnu obradu odstojnika. To se tiče podešavanja mašine ili izbora alata, kao što su sečiva“, kaže Matijas Bah, tehnički direktor u SWISSPACER-u. To pomaže da se optimizuju procedure u proizvodnji izolacionih staklenih jedinica i da budu efikasnije.“

Učenje kroz iskustvo

Ralf Maus, šef tehnologije aplikacija u Glas Fandelu u Bitburgu, učestvovao je u anketi kupaca. Impresioniran je implikacijama. „Potražnja za odstojnicima je nesporna. Međutim, imali smo stalnih problema sa obradom. U prošlosti, zbog toga smo se često osećali sami i bez podrške.” Kako su prekidi u proizvodnji često povezani sa izgubljenom prodajom, to je posebno problematično.

Za Mausa je to bila snažna motivacija da učestvuje u anketi kupaca. „Zaista sam bio zadovoljan što je SWISSPACER želeo diskusiju jedan na jedan kako bi otkrio vrste problema sa kojima smo morali da se suočimo – kao kupac, zbog kojih se osećate bolje je razumeti nego u uobičajenim grupnim anketama.“ Bio je impresioniran brzinom kojom je SWISSPACER reagovao. „Brzi saveti i podrška, na primer u proizvodnji, koja je bila neophodna zbog ažuriranja standarda DIN EN 1279, mnogo nam je pomogla. Kako ja vidim, ovako izgleda zaista dobra saradnja.”

Posebno je bio zadovoljan što je radnik SWISSPACER-a bio dostupan da prati potencijal za optimizaciju proizvodne linije.

SWISSPACER tehnička podrška
SWISSPACER tehnička podrška

Podrška vizuelizaciji i kultivaciji tržišta

„U anketama smo često čuli koliko su teme vizuelizacije, prenosa znanja i obrade tržišta veoma važne za naše kupce“, kaže Matijas Bah. „To nas je motivisalo da dodatno proširimo video sekciju. Video snimci čine, na primer, metode obrade lakim za razumevanje i minimiziraju rizik od pogrešnog tumačenja. Čak smo u mogućnosti da objasnimo teme kao što je promena sa hladnih fleksibilnih aluminijumskih odstojnika na SWISSPACER odstojne šipke sa toplim ivicama i neophodne promene u obradi veoma dobro na vizuelni način.”

Martinu je posebno obradovalo saznanje da kupci cene mere pripreme tržišta. „Znamo da ni u kom slučaju svi proizvođači prozora ili arhitekte ne razumeju u potpunosti potencijal tople ivice. Čak i ako je to slučaj, cilj takođe mora biti da se ubede njihovi kupci. Ovde želimo da pružimo podršku sa pouzdanim i konciznim informacijama.” I kursevi obuke i seminari za različite igrače, kao i studije, analize i postavljanje tema pomažu da se ukaže na probleme na tržištu i da se poveća potražnja za inovativnim rešenjima proizvoda. „Naši kupci i njihovi kupci imaju koristi od ovoga odmah.“

Jednako pozitivno: tema održivosti polako dobija na značaju. I ovde, SWISSPACER proširuje svoj portfolio pored postojećih izvora podataka kao što su EPD.

„Na ovogodišnjem glasstec-u želimo da se fokusiramo na ovo razmatranje svuda – od uštede energije i poboljšane udobnosti života do kvaliteta proizvoda, pojednostavljene obrade i optimalne stabilnosti rama“, 
kaže Martina Pankoke, direktor marketinga za Evropu u SWISSPACER-u.

„Idemo u korak sa našim klijentima i uvek smo spremni da fleksibilno prilagodimo naš asortiman usluga njihovim zahtevima. Već imamo najveću ponudu usluga nakon prodaje za proizvođače izolacionih stakla i proizvođače prozora: od čisto tehničkih usluga do našeg onlajn alata Caluvin, EPD-a, kurseva za obuku i obimne dokumentacije, kao i video instrukcija koje se fokusiraju na proizvodnju“, rezimira Pankoke. Proizvođač vrhunskih odstojnika želi da se kontinuirano prilagođava i dalje širi program.

SWISSPACER na glasstec-u: Hala 11/C62

Više informacija na www.swisspacer.com

www.swisspacer.com

SWISSPACER Vetrotech Saint-Gobain (International) AG
Sonnenwiesenstraße 15
CH-8280 Kreuzlingen
janina.ludwig@saint-gobain.com
www.swisspacer.com