Zaha Hadid Architects na novom zadatku

Osnovna škola Lušan biće jedinstvena edukativna ustanova za svu decu koja stanuju u regiji koja broji svega 1.800 stanovnika.

Na 160 kilometara severo-zapadno od Nančanga, glavnog grada kineske regije Đangsi, nalazi se regija koja je bogata planinama, rekama i jezerima, ali ne toliko i ljudima. Međutim, i u ovom slabo naseljenom kraju, koja je ima i bogatu tradiciju u proizvodnji keramike, gradi se škola – i to kakva! Arhitektonska firma Zaha Hadid Architects dobila je zadatak da dizajnerski i funkcionalno organizuje školu kao sintezu kineskog i međunarodnog sistema obrazovanja, kombinujući predavanja s kreativnošću i umetnošću uz korišćenje napredne tehnologije učenja zasnovane na korišćenju interneta. I sve to za 120 đaka iz 12 okolnih sela!

Rendering: Zaha Hadid Architects

Zasvođene učionice konstruisane su tako da dobiju što više prirodnog osvetljenja, a da pogled ujedno bude usmeren na prelepi okolni pejzaž.

Međutim, ono što je nama posebno interesantno jeste arhitektonski projekat ove škole koja izgleda zaista impozantno. Centralni motiv arhitekture objekata jesu polucilindirčni izduženi prostori, otvorenog i zatvorenog tipa, koji su orijentisani ka reci i međusobno organizovani tako da se prilagode različitim školskim aktivnostima. Zasvođene učionice konstruisane su tako da dobiju što više prirodnog osvetljenja, a da pogled ujedno bude usmeren na prelepi okolni pejzaž.

Kako bi se smanjilo vreme izgradnje ovakve zahtevne konstrukcije, maksimalno je redukovan broj pojedinačnih građevinskih elemenata koje je potrebno dostaviti na udaljenu lokaciju na kojoj će se škola graditi. Zato su inženjeri predložili kombinovanje lokalnih tehnika izgradnje uz izlivanje betonske konstrukcije na licu mesta sa oplatom koja dozvoljava kreiranje parabolične forme nalik buretu. Ova oplata može se koristiti više puta što takođe ubrzava i olakšava proces izgradnje, a samim tim i smanjuje troškove.

Kompleks škole će biti izgrađen na malom poluostrvu, koje je sa tri strane okruženo vodom, dok se na severnoj strani protežu njive. Zbog ovakve pozicije, parcela na kojoj će se graditi škola izdignuta je na visinu od pet metara iznad nivoa odbrana od poplava od 50-godišnje vode za ovo područje.

Izvor: gradnja.rs/ Rendering: Zaha Hadid Architects