Ceremonija povodom otvaranja LiSEC servisnog centra i centra za obuku

Izgradnja novog LiSEC centra počela je 4. Avgusta 2015. godine.

Vodeća grupa kompanija u sektoru procesiranja stakla procenjuje da je oko 2.8 miliona eura trenutno u servisnom delu proizvodnje stakla na globalnom nivou. Planira se konstrukcija 1.200 m2 velike proizvodne hale i oko 950m2 kancelarijskog prostora. Servisni centar sa obukom i najmodernijom fabrikom će služiti za prezentaciju isto kao i za obrazovanje klijenata i obuku tehničara svih podizvođača.

„U korak sa vremenom, novi servisni centar sa obukom, koji je opremljen najmodernijom opremom i infrastrukturom u skladu je sa najvećim zahtevima tržišta naših potrošača” – objašnjava Peter Rattinge, na čelu servisnog sektora. Završetak radova se planira za kraj 2015. godine, kako bi ovaj centar bio spreman za rad već u januaru 2016. godine.


www.lisec.com

[yarpp]

LiSEC Austria GmbH
Peter Lisec Straße 1
3353 Seitenstetten
Austria
T: +43 7477 405 1151
E: sales@lisec.com
W: www.lisec.com