Subvencionisani krediti za nove prozore

Građani koji žele da postave izolaciju na kući ili da promene stolariju da bi smanjili energetsku potrošnju moći će da dobiju subvencionisane kredite pošto je Vlada Srbije na predlog Ministarstva životne sredine i prostornog planiranja usvojila program unapređenja energetske efikasnosti.

 • Primer uštede
  Stambeni objekat površine 150 m2
  Godišnji troškovi grejanja 2.000 evra
  Zamena termoizolacije 2.500 evra
  Mogućnost uštede do 30 odsto godišnjih troškova
  Godišnja ušteda 600 evra
  Mesečna ušteda 50 evra

Zbog velikih troškova za promenu prozora i za izolaciju u domaćinstvu, a radi povećanja energetske efikasnosti stambenih objekata, Ministarstvo životne sredine je za subvencionisanje opredelilo 300 miliona dinara.

– Zahvaljujući tim sredstvima građani će moći preko poslovnih banaka da podignu subvencionisani kredit kod kojeg deo od ukupne kamate plaća država za adaptaciju kuće u kojoj žive radi uštede energije i smanjenja troškova života. Čim se usvoji program, biće raspisan javni poziv bankama da se uključe u taj posao. I za same banke je ovo stimulativno – kažu za “Blic” u ovom ministarstvu.

Zamena starih prozora
Pored novca namenjenog za subvencionisanje kredita, ovim programom jedna milijarda dinara će biti opredeljena za adaptaciju javnih objekata – škola, domova zdravlja…

– Cilj programa je finansijska podrška za poboljšanje energetske efikasnosti da bi se smanjilo rasipanje energije. Drugi cilj je angažovanje što većeg broja domaćih malih i srednjih preduzeća. Sredstva će se bespovratno dodeljivati opštinama, gradovima i javnim preduzećima za izolaciju, zamenu spoljašnje stolarije, dotrajalog sistema grejanja… – kažu u ministarstvu.
Realizacija posla počeće u martu, odnosno pošto ministarstvo raspiše javni poziv za dodelu bespovratnih sredstava.

Primer kredita

 • Iznos kredita za postavljanje termoizolacije 2.500 evra
  Rok otplate 60 meseci
  Subvencionisana kamatna stopa 5,95% godišnje
  Mesečna rata 50 evra

Izvor:Blic