Šta utiče na izbor stolarije?

Fizičke karakteristike prozora

Prozor je u odnosu na ostale delove objekta termički najslabiji deo, istovremeno, kad je osunčan prozor, omogućuje značajne toplotne dobitke u unutrašnjosti objekta. Na taj odnos gubitakdobitak toplote, utiču mnogi faktori a to su položaj i veličina prozora, orijentacija prozora kao i elementi koji sačinjavaju prozorski sklop: prozorski ram (štok), staklo, okov, roletna.

U toplotni bilans ulaze:

  • gubici toplote kroz elemente prozora nastali zbog razlike spoljnje i unutrašnje temperature
  • toplotni gubici usled produvavanja na spoju prozora i zida ili spoju krilo-ram, ili prozor-kutija roletne

Isti ovi elementi utiču i na toplotnu efikasnost. Svi ovi elementi utiču na toplotni bilans i
moraju se uzeti u obzir prilikom projektovanja objekta.

FIzičke karakteristike prozora
FIzičke karakteristike prozora

Parametri koji utiču na izbor stolarije:

  1. osvetljenje prostora
  2. ventilacija
  3. toplotna efikasnost
  4. očuvanje prirodnih resursa

OSVETLJENJE PROSTORA

Da bi se prostor unutar objekta kvalitetno osvetlio najvažniji elemenat je pravilan izbor stolarije. Izbor oblika i veličina prozora direktno utiče na osvetljenost a samim tim i na uštedu energije za dodatno osvetljenje. Po trenutno važećim standardima minimum površine prozora je 7-10% od površine prostorije.

PROVETRAVANJE OBJEKTA

Ovaj parametar je u direktnoj vezi sa gubicima energije koji nastaju kada je stolarija lošeg kvaliteta. Zaptivenost prozora je vrlo važan parametar. U isto vreme prozor treba da omogući kontrolisanu izmenu vazduha koja je predviđena standardima.

TOPLOTNA EFIKASNOST

Izbor materijala u sklopu prozora mora da obezbedi dobre izolacione osobine što smo permanentnim praćenjima uspeli da postignemo. Kao retko koji proizvod prozori UNIDAS
direktno utiču na smanjenje toplotnih gubitaka pa samim tim ušteda energije je vidljiva.

OČUVANJE PRIRODNIH RESURSA

Naš doprinos očuvanju prirodnih resursa se sastoji u tome da se koriste materijali koji se recikliraju. Drvo kao obnovljiv resurs nakon isteka veka trajanja prozora prerađuje se u niži oblik materijala za dalju preradu. Aluminijum je u potpunosti moguće reciklirati i dalje koristiti u iste svrhe. Isti je slučaj i sa gumom, staklom, čeličnim elementima okova. UNIDAS je u potpunosti u skladu sa prirodom.

Unidas

UNIDAS d.o.o.
Đuje i Dragoljuba 1b, 11090 Beograd
T. +381 11 233 4699
T. +381 11 232 2888
M. +381 63 327 146
office@unidas.biz
www.unidas.co.rs