Šta je PVC stolarija? Da li je to pravi izbor za vas?

Ušteda energije je sinonim za smanjenje zagađenja, a ono što smanjuje zagađenje je toplotna izolacija. Ovo je jedan od razloga zašto je razvijen CTE (tehnički građevinski kod). Možemo reći da stolarija o kojoj ćemo vam sada pričati ispunjava uslove CTE-a bez ikakvih ograničenja, tako da se može postaviti svuda.

Ugradnja PVC stolarije smanjuje potrošnju energije u kućama za 45% u poređenju sa aluminijumskom stolarijom i 15% u poređenju sa drvenom stolarijom. Prema studiji koju je u aprilu 2005. godine sproveo univerzitet Katalonije, odeljenje za inženjerske projekte kroz laboratoriju za modeliranje životne sredine. To je, prema mišljenju stručnjaka, ključni materijal za poštovanje Kjoto protokola. Pored toga PVC stolarija smanjuje emisiju CO2 u atmosferu za 161% u poređenju sa aluminijumskom stolarijom i 52% u poređenju sa drvenom stolarijom.

Održivi razvoj i izgradnja

Socio-ekonomski i ekološki razvoj nisu neprijatelji već saučesnici, a to se zove održivi razvoj. Prateći ove iste smernice i ciljeve, održiva gradnja na prosečan način vrednuje, kroz novu tehnologiju, međunarodne resurse za zgrade. Da bi se to uradilo, faktori se procenjuju sa ekstrakcijom sirovina iz građevinskog materijala, proizvodnjom i transportom, periodom korisnog veka i odlaganjem otpada. Podaci o materijalima i proizvodima koji čine zgrade su od suštinskog značaja. PVC stolarija je industrijski sektor potpuno posvećen istim ciljevima i svrhama kao i održiva gradnja, što je i analizirano u 6 osnovnih tačaka u kojima se hronološki razvija studija životne sredine novoizgrađene zgrade.

1. Eksploatacija sirovina i potrošnja resursa

Sve kompanije koje proizvode PVC kao sirovinu dobile su ekološki ISO 14001. Ekološki balans PVC stolarije je povoljan.

2. Proizvodnja i transport

Proizvodnja je visoko tehnička i ne proizvodi nikakve emisije ili zagađenja bilo koje vrste. Svi ostaci PVC profila odbačeni u procesu se 100% recikliraju.

3. Rok trajanja ili životni vek

Stolarija PVC ima prosečan životni vek od 50 godina, što ovaj materijal klasifikuje kao „materijal sa dugim životnim vekom“ , u okviru konstrukcije koja prati standard ISO 14000.

4. Rušenje

U ovom slučaju selektivni oporavak materijala. U okviru procesa rušenja, reciklaža postojećeg otpada se dobija u 100% slučajeva.

5. Odlaganje otpada

Sektor PVC stolarije potkrepljuje evropsku inicijativu i potpisuje pismo sa zajedničkim ciljevima dobrovoljne obaveze iz 2010. godine, gde industrija PVC stolarije sa svojim entitetom nastoji da poveća količine koje se recikliraju na kraju životnog veka aplikacije i da se usmerava održiva budućnost. Trenutno je otpad nastao od proizvodnje stolarije PVC jako mali jer većinski njegov rok trajanja još nije istekao.

6. Ušteda energije smanjuje zagađenje

Jedna od najvažnijih prednosti ove vrste stolarije je njena izvanredna i veoma visoka toplotna i zvučna izolacija. Adekvatna izolacija je neophodna za racionalno korišćenje električne energije i smanjenje emisije CO2 u atmosferu.

Važno je napomenuti, pored toga što su praktični i povoljni za ekologiju PVC prozori i vrata su estetski privlačni i možete ih lako uklopiti u svoj dom. Obzirom na to da ćete uštedeti energiju ugradnjom PVC prozora i vrata, uštedećete i novac koji bi potrošili na račune. Ovo su samo neke od prednosti. Šta mislite, da li je PVC stolarija pravi izbor za vas?