Smanjite dupliranje ispitivanja i inspekcija sa UL i ift Rosenheim

Obzirom da je Ujedinjeno Kraljevstvo napustilo Evropsku uniju, uslovi usaglašenosti Ujedinjenog Kraljevstva menjaju se sa CE znaka na nove nacionalne oznake UKCA i UKNI, odnosno za Ujedinjeno Kraljevstvo i Severnu Irsku.

Proizvodi koji će se plasirati na tržište Ujedinjenog Kraljevstva pre kraja 2021. godine i koji su imali CE oznaku pre 2021. godine i dalje će biti prihvaćeni do 31. decembra 2021. godine. Proizvodi koji se puštaju na tržište Ujedinjenog Kraljevstva od 1. januara 2021. nadalje može podržavati nacionalna oznaka Ujedinjenog Kraljevstva, mada to nije obavezno do kraja 2021. Oznaka UKCA mora da se koristi od 1. januara 2021. ako se proizvod prodaje samo u Velikoj Britaniji i to je obuhvaćeno zakonodavstvom. Oznaka CE može se i dalje koristiti u Severnoj Irskoj.
Svaka situacija prikazana je na slikama u ovom članku.

Velika Britanija je već objavila ekvivalentne utvrđene standarde koji odražavaju postojeće evropske standarde, mada još uvek nije uspostavljen alternativni put za evropska tehnička odobrenja.
Da bi proizvode označio oznakom UKCA ili UKNI, proizvođač će morati da angažuje britansko telo za ocenjivanje usaglašenosti, koje će raditi na potpori procesa na sličan način kao CE oznaka. UL International (UK) Ltd je tako odobreno telo kao što je prikazano.

UL i ift Rosenheim rade zajedno

Da bi se osigurao najjednostavniji postupak za vaše proizvode koji će biti obuhvaćen nacionalnim oznakama Ujedinjenog Kraljevstva i CE oznakom takođe, UL i ift Rosenheim će dalje razvijati saradnju, van kombinovanog testiranja usluga koje su već na snazi kako bi se ponudila kombinovana usluga za jednu ili obe oznake. UL i ift Rosenheim sarađivaće na prihvatanju istih podataka o testovima i fabričkim inspekcijama kako bi troškovi i uticaji na resurse bili svedeni na minimum.

Nadamo se da će vam ove informacije biti zanimljive kako bi se umanjilo svako dupliranje ispitivanja i inspekcija, a ako jeste, kontaktirajte UL ili ift Rosenheim za više informacija.

ift Rosenheim
Theodor-Gietl-Straße 7-9, 83026 Rosenheim, Germany
T +49 (08031) 261 0
F +49 (08031) 261 290
info@ift-rosenheim.de
www.ift-rosenheim.de