Bezbednosna funkcija prozora i vrata

Kada razmišljamo o prozorima i vratima, jedna od prvih asocijacija i misli za njih je da su u pitanju sastavni delovi nekog objekta, njegova infrastruktura i spoljašnji izgled. Sa druge strane, prozori i vrata su toplotne i zvučne barijere, ali i barijere koje odvajaju životni prostor od spoljašnje sredine i čine ga mirnijim i sigurnijim. Jednostavno rečeno, pored značajne funkcionalne i estetske uloge, prozori i vrata imaju i svoju bezbedonosnu ulogu. Drugim rečima oni su ta prva i poslednja granica odbrane intime i svakodnevnog života.

Sigurnosna stolarija je nužna

Kada pričamo o bezbednosnoj i sigurnosnoj ulozi prozora i vrata tu se pre svega misli na zaštitu od provala i neželjenih gostiju. Statistički gledano najveći procenat obijanja objekata obavlja se kroz vrata i prozore u prizemlju i na prvom spratu. Sve više od toga je manje dostupno provalnicima, te su i provale ređe. To nam zapravo govori da prizemlje i prvi sprat moraju imate prozore i vrata koji su dodatno ojačani da spreče nasilni upad neželjenih gostiju.

Istraživanja su pokazala da provalnik ukoliko u roku od dva minuta ne uspe da obije prozore ili vrata, odustaje od dalje provale. To zapravo znači da treba izabrati sigurnosnu stolariju koja će obezbediti takvu otpornost i naterati provalnike da odustanu od tog poduhvata.

Sigurnosni prihvatnici uslov sigurnosne stolarije

Da bi se neka stolarija smatrala sigurnosnom mora da poseduje odgovarajuće sigurnosne sisteme koje pružaju odgovarajuću zaštitu. Ti sistemi se kreću od najosnovnijih sigurnosnih prihvatnika koji se postavljaju i šrafe u donju ivicu okova i sprečavaju nasilno otvaranje, odnosno obijanje prozora. Shodno tome koliku otpornost pružaju postoje prihvatnici RC1, RC2, RC3 klase, gde je svaka naredna jača i otpornija na fizičke i mehaničke pritiske i u dužem vremenskom periodu.

Pored vrste sigurnosnih prihvatnika, značajnu ulogu imaju vrste i jačine profila, okova i stakla.

Kvalitetni i čvrsti okovi suština sigurnosti stolarije

Sigurnosni prozori da bi imali status sigurnosnih moraju imati profil debljine minimum šest komora. Što je profil deblji šansa da se isti podigne ili obije je manja. Uz profil presudnu ulogu imaju okovi koji pre svega pružaju uslove za normalan rad i funkcionisanje prozora i vrata, ali i da spreče obijanja i nasilno otvaranje. Što su okovi od čvršćih materijala, kvalitetniji i otporniji i sigurnosna funkcija prozora i vrata je veća. Takođe, veoma je važno da li se bravljenje okova vrši u peta, osam ili više tačaka.

Inoutic d.o.o. Protuprovalni prozor izuzetne kvalitete
Inoutic d.o.o. Protuprovalni prozor izuzetne kvalitete

Primera radi, PVC stolarija ima čelična ojačanja unutar profila koja mu daju otpornost i čvrstinu. Moderne varijante PVC prozor imaju centralno zaptivanje koje se pruža duž profila i dodatno ojačava sam profil i predstavlja barijeru za njihovo nasilno otvaranje i to pomoću jakog alata, kao što je gvozdena poluga.
Kada je alu stolarija u pitanju, aluminijum je veoma otporan materijal koji u sklopu sa kvalitetnim okovima i drugim važnim elementima, pruža veoma kvalitetnu sigurnosnu osnovu svakog objekta na kome se nalazi.

Staklo kao barijera

Treća važna stvar kod sigurnosne stolarije jeste staklo. Kako samo po sebi zauzima najveće površine, a ujedno se smatra najslabijom karikom kada je nasilno otvaranje u pitanju, kvalitet i otpornost stakla je od neprocenjivog značaja.

Pa tako veliku ulogu ima broj stakala koji se ugrađuju u prozore, gde je trostruko staklo otpornije i sigurnije u odnosu na dvoslojno ili jednoslojno, dok su laminirano i kaljeno, specijalna stakla koja pružaju visok stepen otpornosti.

PRESS GLASS, staklo, porodična kuća
Foto: PRESS GLASS, staklo, porodična kuća

Kaljeno staklo nastalo je izlaganje velikim temperaturnim razlikama, od 650°C do 300°C, čime površina dobija na otpornosti i uspešno se suprotstavlja snažnim fizičkim i mehaničkim pritiscima. Sa druge strane, laminirano staklo nastalo spajanjem više staklenih površina odgovarajućom folijom ili smolom gradi takvu površinu koja i ako se razbije pod snažnim pritiskom, staklo se neće raspasti, a svaki nasilni ulaz će biti sprečen.

Lako je zaključiti da kombinacijom sigurnosnih sistema, prihvatnika, jakih i kvalitetnih okova i sigurnosnog stakla, nastaje stolarija visokog stepena sigurnosti. Shodno potrebama, odnosno da li su neophodni prozori i vrata na prizemlju, prvom spratu, balkonu ili višim spratovima, bira se stolarija određene klase.

U zavisnosti od stepena otpornosti na fizički i mehanički pritisak uz upotrebu određenih alata, postoje prozori i vrata svrstani u šest različitih klasa sa oznakama od WK1 do WK6, gde su prozori i vrata WK1 klase najmanjeg do WK6 klase najvišeg stepena otpornosti.

U koju klasu će svaki prozor biti raspoređen zavisi od kvaliteta i otpornosti svakog ključnog elementa, odnosno okova, stakla i sigurnosnih prihvatnika ponaosob.

Sigurnosna vrata su standard modernog doba

Pored sigurnosnih prozora kao značajne barijere u zaštiti intime i ličnog integriteta, posebnu ulogu imaju sigurnosna vrata. Bez obzira da li su u pitanju stan ili kuća, ulazna vrata su spona sa spoljašnjim svetom, ali i ona poslednja granica odbrane unutrašnjeg sveta. Kako živimo u veoma dinamičnom vremenu gde se pitanje sigurnosti postavlja gotovo na svakom koraku, sasvim je za očekivati da su sigurnosna vrata standard na svakom stambenom i poslovnom objektu.

Za razliku od nekadašnjih vrata koja su se tipski postavljala na svim stanovima, današnja ulazna vrata su mnogo kvalitetnija, otpornija na fizički i mehanički pritisak, odnosno potencijalni nasilni ulaz. Takođe ova sigurnosna vrata pružaju i značajnu toplotnu i zvučnu izolaciju i štite enterijer od klimatskih promena i buke kao velikih izazova savremenog doba.

TEHNI Pivot sigurnosna vrata
TEHNI Pivot sigurnosna vrata

Osnovna karakteristika sigurnosnih vrata su konstrukcija i krilo vrata koji su napravljeni od veoma jakog materijala, metala, koje se dodatno oblaže pregradnim limom i ispunama od sunđera kao značajnog toplotnog i zvučnog izolatora. MDF ploče su najčešća završna obloga koja vratima daju masivan izgled modernih drvenih vrata. Sigurnosne brave sa zaključavanjem u više smerova i tačaka ojačavaju vezu krila vrata sa štokom i okolnim zidom i čine da sigurnosna vrata čine neprobojnu barijeru nezvanim gostima.

U zavisnosti od proizvođača, postoje različiti modeli koji se razlikuju po samoj strukturi, vrstama i kvalitetu sigurnosnih brava, kao i brojem zaključavanja.

U skladu sa vremenom u kome živimo gde je pametna tehnologija značajno zauzela svoje mesto u svakom segmentu života i poslovanja, ista je našla i svoju primenu u sigurnosnim vratima. Pametne brave se prate i upravljaju pomoću pametnih telefona i programiraju prema potrebama korisnika, a sve u cilju povećanja sigurnosti i stalnog uvida u stanje iste.

Stolarija kao zaštita od požara

Kada je sigurnosna stolarija u pitanju, pored potrebe za zaštitom od fizičkog obijanja i nasilnog ulaženja od strane provalnika, značajnu ulogu ima i stolarija koja pruža zaštitu od požara.

Protivpožarna vrata

Pored sigurnosnih vrata i osnovnog zadatka da osiguraju bezbednost prostora koji se nalazi iza njih i razvijanja osećaja sigurnosti korisnika prostora, protivpožarna vrata imaju zadatak da zaštite ljude i materijalna dobra od požara. Sa druge strane, zadatak im je da obezbede vreme da se ljudi evakuišu iz požarom zahvaćenog područja, kao i da spreče širenje istog na okolinu.

Protivpožarna vrata bi trebala bit standard na većini komercijalnih objekata, kao i prostora gde cirkuliše velika količina ljudi, kao i proizvodnim halama ili industrijskim postrojenjima gde, prema vrsti samog posla, postoji realna opasnost od pojave požara

Šta je važno kod sigurnosnih prozora i vrata

Kako je tržište puno sigurnosne stolarije različitog kvaliteta, baš kao i same „obične“ stolarije, veoma je važno prilikom izbora odgovarajućeg modela proveriti da li isti poseduje sertifikat i garanciju kvaliteta i da li je u pitanju proveren, siguran proizvođač koji može obezbediti servis, stručnu pomoć i dodatne delove, rezervne ključeve, ukoliko se ukaže potreba za tim. Jednostavno rečeno da bi sigurnosna stolarija pružila ono zbog čega i postoji, prvo vi sami morate biti sigurni da ste izabrali kvalitet. Ukoliko sami to ne možete da prepoznate, ne brinite. Tražite papir na kome se sve lepo potvrđuje i svaku bojazan ćete rešiti

Sigurnosna stolarija cena koja se isplati

Kada uporedite sigurnosnu stolariju sa redovnom, sasvim je logično da sigurnosna ima višu cenu, nije li tako? Kvalitetni i čvrsti okovi, visoko otporna izolaciona stakla, sigurnosne brave i sistemi diktiraju cenu, koja nije trošak. Naprotiv to je ulaganje u miran i čvrst san. A ima li šta lepše od toga? Šta mislite? Ima li mir cenu? Sami zaključite.