Okovi i energetska efikasnost

Bez dobrog bravljenja nema UŠTEDE

Prilikom biranja stolarije za vaš dom ili poslovni prostor treba obratiti veliku pažnju na vrstu profila i stakala koja su u nju ugrađena. Pored ova dva elementa koji direktno određuju kvalitet, klasu i efikasnost prozora i vrata, treći vrlo bitan i uticajan faktor je pokretački mehanizam, odnosno okov. Okov je pre svega komponenta koja međusobno povezuje profil i staklo paket čineći sa njima kompletnu konstrukciju prozorske jedinice. Kako istovremeno diktira operacije otvaranja i zatvaranja, doprinosi provetravanju prostora i zaštiti od provale, pri kupovini je od suštinske važnosti opredeliti se za dovoljno čvrste i kvalitetne okove koji će omogućiti neometano, sigurno i dugotrajno korišćenje stolarije.

Kako odabrati odgovarajuće okove
Okovi za prozore

* Okovi za stolariju prave se od nerđajućeg čelika, a za elemente formata preko 60x60cm obavezna je ugradnja ugaonih ojačanja takođe od nerđajućeg čelika, koja ne bi smela da budu tanja od 1mm (mada je za veće i teže elemente poželjno da budu debljine 1,5mm). *

Okovi se uopšteno dele u tri kategorije:

  • TIPSKI OKOV omogućava pokretanje krila u odnosu na fiksni deo elementa, što će reći štok. Njegova osnovna funkcija je, dakle, otvaranje i zatvaranje i stoga, da bi mogao da je obavlja, pored mehanizma koji povezuje profile i stakla mora da ima i neke dodatne elemente: makaze, šarke, brave, cilindre, ručice i kvake. Tipski okov se razlikuje kod plastične, aluminijumske i drvene stolarije, a budući da zavisno od njega postoje različiti načini otvaranja i zatvaranja (po vertikalnoj osi, po horizontalnoj osi tj. kipovanje, klizno i dr.), u okviru svake od njih postoje podvrste.
  • UNIVERZALNI OKOV je karakterističan i isti za sve vrste stolarije, a kao pojam odnosi se na “pribor” za rukovanje – kvake, ručice i rukohvate koji se, na primer, postavljaju kod balkonskih vrata da bi se mogla privlačenjem priručno zatvoriti sa spoljne strane. Istovremeno može biti i sigurnosni, odnosno može da sadrži elemente za veću sigurnost i zaštitu objekta kao što su cilindri, brave i metalni prihvatnici sa rezom, te u tom smislu upravo od njega zavisi kojoj sigurnosnoj klasi će pripadati vaša stolarija.
  • POMOĆNI OKOV sadrži elemente koji povezuju štok i krilo, i omogućava njihovo normalno funkcionisanje. Pod pomoćnim okovom podrazumevaju se razne vrste šarki, spojnica, poklopaca i čepova.
Praktično beskontaktno otvaranje
Praktično beskontaktno otvaranje

Način otvaranja prozora

Prema načinu na koji se vrši otvaranje i zatvaranje među tipskim okovima uočava se ukupno sedam podvrsta:

– Ne računajući fiksne elemente kod kojih okov postoji samo kao nepokretna poveznica profila i stakla, okretni okov koristi se za standardne prozore i balkonska vrata koji se po vertikalnoj osi linearno otvaraju prema spolja, ili ređe prema unutra.

Nagibni okov omogućava otvaranje prozora na kip. Njegova glavna funkcija je provetravanje i zato je vrlo koristan za prozore koji zbog skučenosti prostora ne mogu klasično da se otvaraju, a sem toga često se primenjuje za prozore u kuhinji, kupatilu, ostavi ili podrumu, gde je vlasnik objekta smatrao da mu funkcija otvaranja širom neće biti potrebna.

– Kombinacija prethodna dva tipa okova je okretno-nagibni koji omogućava standardno otvaranje i kipovanje. Upravo ovaj okov zbog dvostruke funkcije i praktičnosti slovi za najpopularniji kada je reč o stolariji za kuće i stanove, o čemu svedoči podatak da se na prostoru Srednje i Istočne Evrope i dalje najčešće ugrađuje. Modernija verzija je roto okretno-nagibni okov, koji omogućava istovremeno otvaranje i naginjanje jednim lakim potezom.

Paralelno-klizni okovi ugrađuju se u sva balkonska vrata bez obzira na materijal od kog su napravljena. Nezaobilazni su kod vrata velikih dimenzija (širine preko 2m) i težine preko 200kg, jer omogućavaju lako pomeranje jednog tako masivnog i glomaznog elementa. Iako su gotovo podjednako zastupljeni kod stambenih objekata u gradovima i u letovalištima, klizna balkonska vrata nekako su jedna od prvih asocijacija za kuću na moru.

Paralelni klizno-nagibni okov koristi se za klizne prozore i vrata, a kao što naziv kaže, sem što omogućava da se stolarija klizno otvara, pruža opciju kipovanja radi provetravanja.

Klizno-prekopni okovi predstavljaju savremeni tip okova koji se primenjuje kod ostakljivanja velikih površina u rezidencijalnoj i poslovnoj sferi. Budući da se krila pri otvaranju međusobno preklapaju element se postavlja tako da gornji kraj nije fiksni, nego se preklapanje vrši preko donjeg okova. Klizno-preklopni okov je inovacija koja doprinosi konstruisanju prozora i vrata nove generacije, koji predstavljaju značajan estetski element u arhitekturi 21. veka.

Podizno-klizni okov odnosno klizna stena je najčešće rešenje za teška balkonska vrata. Može biti ručni ili sa ugrađenim motorom, i u obe opcije maksimalno olakšava otvaranje i zatvaranje. Ujedno ima i izraženu sigurnosnu funkciju jer je na njega moguće dodati elemente poput sigurnosnih rešetki.

Mimo tehničke tipologije koja se, kao što je konstatovano, odnosi na varijacije u načinu pokretanja i samim tim ugradnje elemenata, okovi za stolariju 21. veka za razliku od svojih prethodnika moraju da zadovolje više kriterijuma. Tu se najpre misli na kvalitet čitavog mehanizma, kvalitet ugradnje i marku okova za koju ste se opredelili u smislu dostupnosti rezervnih delova u slučaju kvara, ali i na univerzalnost dizajna kako bi se okov mogao uklopiti u sve vrste stolarije.

Sigurnosna vrata
„Smart“ sistemi zaključavanja

Zatim, imajući u vidu negativnu statistiku što se tiče broja provala u kuće i stanove u poslednje vreme, vrlo je značajna već pomenuta zaštitna funkcija – koliko je sistem zaključavanja efikasan i da li su u određene prozore i vrata ugrađeni okovi dovoljno visoke sigurnosne klase. I na kraju, savremeni okov u skladu sa zahtevima za energetsku efikasnost stolarije koji su apsolutno glavno obeležje ovog segmenta gradnje 21. veka, mora i sam da doprinese uštedi energije. Iako je njegova uloga, činjenica, posredna budući da su glavne “štediše” kod prozora i vrata profili i stakla, okov putem pravilnog i dobrog zatvaranja u određenom procentu može sprečiti ulazak hladnog vazduha u prostoriju i izlaženje toplog.

* Okov je jedan od vitalnih delova stolarije od čijeg rada i veka trajanja direktno zavisi životni vek cele prozorske jedinice, a konkretno od kvaliteta makaza čijim širenjem i skupljanjem se ustvari i vrši otvaranje i zatvaranje, zavisi da li će biti ispunjena garancija o 100 hiljada ciklusa bez potrebe za popravkom. *

Ako makaze prilikom pokretanja ručke negde zapinju i proizvode neuobičajen zvuk, to znači da ciklus otvaranja ili zatvaranja nije moguće potpuno obaviti, i da automatski na tom elementu imate vazdušni put koji povećava emisiju energije kroz okvir. Tačka energetskog gubitka isto tako može biti spoj profila i stakla, a to je problem koji po pravilu iskrsava u slučaju nepravilne ugradnje okova.

Zato nije zgoreg da stalno imate na umu sledeće: kao što bez ispravne i kvalitetne brave nema dobrog zaključavanja vrata, tako bez kvalitetnog i 100% funkcionalnog okova nema neometane upotrebe stolarije, a bez dobrog bravljenja nema uštede.

Autor: Jelena Mitrović, diplomirani novinar