Proizvodnja prozora za pasivne kuće

U kompaniji GEALAN koja je jedna od vodećih kompanija za proizvodnju sistema prozora i vrata iz PVC materijala u Evropi imaju rešenje kako relativno povoljno i jednostavno omogućiti kupcima prozora i vrata da dobiju proizvode koji zadovoljavaju najstrože norme o energetskoj efikasnosti, pa i da ti prozori ili vrata zadovoljavaju standarde propisane za pasivne kuće.

Da bi se određeni prozori mogli ugraditi na pasivnu kuću, potrebno je da oni zadovoljavaju određene uslove, a to je da koeficijent prolaza toplote kroz prozor Uf ne sme biti veći od 0,8 W/m2K.

Kako bi prozori to postigli potrebno je ugraditi staklo koje ima vrhunsku toplotnu izolaciju, te prozore proizvesti od kvalitetnih materijala koji isto tako imaju vrhunska izolacione karakteristike. Do sada su se u tu svrhu koristile različite kombinacije materijala: drvo-aluminijum, PVC-aluminijum, aluminijum ispunjen različitim izolatorima itd..

Po pravilu su te kombinacije materijala jako skupe i samim time i krajnji proizvod postaje prilično nedostupan, te je namenjen samo za krajnje ekskluzivne objekte. Tehnologijom ispune jezgra PVC-e profila posebnom izolacionom penom IKD u kompaniji GEALAN su uspeli postići da se sa PVC-e profilom bez dodatnih skupih dodataka na profilu može postići koeficijent prolaska toplote prozora kada se zajedno sa profilom ugradi i visoko kvalitetno staklo od Uw = 0,8 W/m2K što zadovoljava standard za pasivne kuće.

Kako se postiže zahtevan standard?

Sistem profila GEALAN S 7000 IQ plus ugrađene dubine 83 mm i 6 vazdušnih komora u kojem je komora unutar krila ispunjena izolacionom penom IKD, zajedno sa okvirom koje ima standardno čelično ojačanje kako se ne bi narušila stabilnost elementa ima koeficijent prolaska toplote kroz okvir Uf = 0,91 W/m2K.

Kada se unutar takavog okvira ugradi visoko izolaciono troslojno staklo dubine 40 ili 44 mm są Low-E premazom i ispunjeno argonom koje ima koeficijent prolaska toplote kroz staklo Ug = 0,6 W/m2K, dobija se prozorski element koji zadovoljava granicu za ukupan koeficijent prozora već spomenutih Uw od 0,8 W/m2K i manje.

Na ovakav način se sa standardnim profilom koji se jednostavno koristi u proizvodnji, a samo je dodatno ispunjen penom i već sad standardnim staklom iz tri sloja i dubine 40 ili 44 mm dobija proizvod koji zadovoljava najstrože energetske norme.

GEALAN IKD (Intensiv-Kern-Dammung) – profili za energetski efikasne prozore

Vodeći evropski proizvođač sistem profila za izradu PVC stolarije GEALAN standardno u svojem proizvodnom asortimanu nudi profile za izradu energetski visoko efikasnih prozora i vrata. To znači da se iz profila GEALAN mogu izrađivati PVC prozori i vrata są izrazito dobrom toplotnom izolacijom i takvi przori su energetski efikasni tako što zimi štede energiju za grejanje, a leti energiju za hlađenje.

IKD (Intensiv-Kern Dammung) je nemačka skraćenica za profile koji imaju intenzivno izolovano jezgro, tj. unutar jezgra profila se nalazi posebna izolaciona pena koja dodatno poboljšava izolaciona svojstva profila, a time i samog prozora.

IKD profili iz GEALAN-a su dostupni u sistemima profila są spoljnjim i središnjim dihtovanjem i poboljšavaju toplotnu izolaciju profila za 0,2 W/m2K.

Tako sistem są središnjim dihtovanjem S 7000 IQ + są IKD penom postiže toplotni koeficijent prolaza kroz okvir Uf = 0,9 W/m2K i manje, zavisno od čeličnog ojačanja koje se koristi u okviru prozora.

Są tako niskim toplotnim koeficijentom profila u kombinaciji są troslojnim visoko izolacionim staklom je moguće izrađivati prozore są ukupnim toplotnim koeficijentom Uw = 0,8 W/m2K i manjim što je dovoljno za standard koji se postavlja da se rade prozori za pasivne kuće.

Na ovaj način i są IKD profilima GEALAN omogućuje izradu prozora i vrata za pasivne kuće są vrlo niskim troškovima materijala i izrade iz razloga što IKD profili iz GEALAN.-a već dolaze punjeni penom i nisu potrebna nikakva dodatna ulaganja u proizvodnju, jer se sve odvija na isti način kao i są profilima bez punjenja penom.