Pametni materijali prozora mogu kontrolisati svetlost i energiju

Istraživači su na jedan korak bliže pametnim prozorima na nivou energetske efikasnosti i inženjerskih materijala, koji omogućavaju da prozori upijaju svetlost bez prenosa toplote, i obrnuto. Blokiranjem svetlosti, omogućava se istovremeno, prenos toplote.

Kontrola svetlosti prekidačem
Slika 2 – Kontrola svetlosti prekidačem

Upotrebom novih materijala, troškovi  grejanja i hlađenja  zgrada se mogu značajno smanjiti.

Elektrohromni prozori

Prozori koji apsorbuju ili reflektuju svetlo i toplotu pomoću prekidača, predstavljaju rešenje na putu od pasivnih prozora do kompletno automatizovanog sistema u zgradama. Kompanija Soladigm je pronašla rešenje za proizvodnju „„elektrohromnih“ ali jeftinih prozora, koji su dostupni za stambene i poslovne objekte.

Soladigm prozori
Slika 3 – Soladigm prozori

Koriste se tanki filmove koji stvaraju specijalni sloj izmedu dva prozorska stakla koji kontroliše prolaz svetla i toplote. Korisnik prostora može upravljati sa propusnošću ovog sloja. Sloj se sastoji od dva transparentna oksidna filma koji sadrže sloj za apsorpciju jona, elektrolit, i elektrohromski sloj. Ovaj sistem od četiri komponente nalazi se izmedu dva prozorska stakla.

Nezavisna kontrola dnevne sunčeve svetlosti
Slika 4 – Nezavisna kontrola dnevne sunčeve svetlosti

Hladan materijal je veliki korak ka komercijalizovanom proizvodu, jer omogućava kontrolu nad 80 odsto vidljive sunčeve svetlosti, i prebacivanje između režima traje samo nekoliko minuta.

Nanostrukturna arhitektura

Da bi se postigle visoke performanse, razvijena je nova nanostrukturna arhitektura za elektrohromske materijale koja blokira infracrvenu svetlost, omogućavajući vidljivu svetlost da izađe na videlo. Ovim se postiže značajno smanjenje troškova energije prilikom hlađenja zgrade i domova tokom leta.

Pametni prozori
Slika 5 – Pametni prozori

Nova arhitektura nanokompozita može se posmatrati kao uspostavljanje idejnog rešenja za electrohromne materijale. Ovi materijali su idealni za primenu pametnog elektromnog prozora  zgrade.

Novi materijal može snažno i selektivno da modulira vidljivu svetlost primenom malih napona. Smanjenje napona apsorbuje jone iz elektrohromskog sloja, prozor postaje transparentniji i propušta više svetla.