Novi alat za vizualizaciju namenjen arhitektama

Kompanija Technal je izbacila na tržište alatku koja će u mnogome pomoći arhitektama da isprojektuju crteže u 2D i 3D izgledu, kao i da izrenduju dizajn aluminijumskih fasada. TechSketch softver je razvijen u saglasnosti sa vodećim arhitektama kako bi se omogućila izgradnja koncepta i projektne ideje brzo i lako.

Karkateristike softvera

Ovaj program omogućava da se kreiraju jednostavni renderi još na samom začetku dizajna, kako bi se videlo još u startu kako će izgledati fasada iznutra i spolja. Vizualizacija fasade u pravoj razmeri, sa TechSketch-om štedi na vremenu i poboljšava preciznost izrade.

Prikaz dizajna prozozra
Slika 2 – Prikaz dizajna prozozra

Softver je dizajniran tako da se može lako povezati sa CAD programima kako bi se crteži bez problema uvozili i izvozili.

Šta program zapravo radi?

Program omogućava izvoz visinskih crteža u 2D, kao i template za 3D renderovanje, izvoz 2D crteža za upotrebu u CAD softverima, uključujući AutoCAD, Bentley, ArchiCAD i ADT. 3D reneri se mogu izvesti u Google SketchUp ukoliko je to potrebno ili u 3ds Studio Max.

Prikaz rendera prozora
Slika 3 – Prikaz rendera prozora

Budući razvoj ovog jedinstvenog softverskog alata će biti dodatak najnovijem dizajnu prozora i vrata za upotrebu kao samostalni element, ali i za dizajn fasade čiji fajlovi će se moći izvesti i u druge softvere, poput TechTouch-a i TechDesign-a.