Nova generacija krovnih prozora

Pre nego što proizvod napusti fabriku, svaki se detaljno i „sistematski“ pregleda i ispituje u skladu sa normama. Distribucija i ugradnja se  prepušta profesionalcima.
Nova geeracija krovnih prozora
Slika 2 – Nova generacija krovnih prozora

Većina krovnih prozora su serijski opremljeni WD paketom toplotne izolacije, odnosno, tehničkim svojstvima čitavog prozora koja su poboljšana za 15%. Ovim se izbegava stvaranje kondenzacije i toplotnih mostova na mestima koja su tome najviše izložena. Siguran spoj uz zaptivanje garantuje izolaciona folija za spoj sa parnom branom, kao i zaptivka na spoljnoj strani okvira.

Krovni prozori na gornje vešanje

Potkrovlje nije potpuno ukoliko nema predivan pogled na prirodu ili na grad. Kada su potpuno otvoreni, krovni prozori sa gornjim vešanjem pružaju neometan pogled, dok prozorsko krilo služi kao krov iznad otvora prozora. Kako se ručica nalazi u dnu prozora, krovni prozori se jednostavno otvaraju i zatvaraju. Da bi čišćenje bilo jednostavno, prozor se rotira oko središnje ose.

Potkrovlje nije potpuno ukoliko nema predivan pogled na prirodu
Slika 3 – Potkrovlje nije potpuno ukoliko nema predivan pogled na prirodu

Fotonaponsko staklo

Fotonaponsko staklo se integriše u fotonaponske zidove, fotonaponske obojene trotoare, fotonaponske krovne terase i kao krovni prozori.

Pravila prilikom odabira krovnog prozora

Da bi ste mogli uživati u potpunosti u vašem potkrovlju i imati dosta prirodne svetlosti, prijatnu atmosferu, ali i dovoljno svežeg vazduha, neophodno je izbeći nekoliko čestih grešaka koje se često dešavaju. Zato, treba voditi računa o nekoliko pravila, jer se greške pri odabiru i ugradnji krovnih prozora skupo plaćaju.

Pravila prilikom odabira krovnog prozora
Slika 4 – Pravila prilikom odabira krovnog prozora

Krovni prozori sa donjim upravljanjem preporučuju se za visoke parapetne zidove od 130 -150cm iznad nivoa poda. Krovni prozori sa gornjim upravljanjem odgovaraju parapetnim zidovima do 130 cm iznad nivoa poda. Preporuka je da zastakljene površine čine minimum 10% podne površine određenog prostora. Gornji i donji deo obloge trebaju biti otvoreniji. Pri ugradnji treba voditi računa o energetskoj efikasnosti.