Nov softverski alat za podršku u projektovanju fasada

Fasadni specijalista, Wicona, razvio je novi softverski alat za radikalno smanjenje vremena potrebnog za proizvodnju 2D i 3D crteža, kao i 3D rendovanje.

Wicona Wic3d software
Slika 2 – Wicona Wic3d software

Wic3D je digitialni crtež koji prikazuje faze u dizajnu, omogućavajući dizajnerima da budu kreativni i produktivni, i istražuju alternativna fasadna rešenja. Crtež podražava analizu, opis i vizuelizaciju arhitekture.

Sistem solarnog senčenja
Slika 3 – Sistem solarnog senčenja

Jednostavan za korišćenje, ovaj novi alat omogućava arhitektama, inženjerima da skiciraju početne idejne koncepte  dizajna, brzo i efikasno, da uključe visoko konstruisane sisteme zavesa, prozora, vrata i sistema solarnog senčenja.

Razvijen u saradnji sa vodećim arhitektama, Wic3D je razumljiv softver za modeliranje koji je od neprocenljive vrednosti u projektovanju, vizuelizaciji, dokumentovanju i komunikaciji sa fasadnim rešenjima. Može da prozivede interni i eksterni fasadni dizajn sa tačnošću i uštedom vremena.

Alat je dizajniran tako da se može lako povezati sa najrasprostranjenijim CAD sistemima, tako da korisnici mogu uvesti i izvesti 2D i 3D crteže.

Funkcije Wic3D softverskog rešenja

3D vizuelizacija kreirana u Google SketchUp-u, može biti uvezena u Wic3D kako bi se rendovala. 2D crteži se mogu uvesti takođe u Wic3D da bi se koristili ao predložak za kreiranje 3D rendera. Postoji mogućnost za izvođenje 3D rendera za korišćenje u AutoDesk 3ds Studio Max.

Aluminijumska zavesa
Slika 4 – Aluminijumska zavesa

Pored svoje sveobuhvatne tehničke podrške za arhitekte i dizajnera, Wicona predviđa niz tehnoloških specifikacija alata za pomoć u projektovanju fasada. Wicona Finder je arhitektonska baza podataka i neprocenljivi izvor inovativnih dizajnerskih rešenja za zavese, prozore i vrata.

Wicona nudi fasadna rešenja po meri i niz tehnički naprednih aluminijumskih zavesa, prozora i sistema vrata. Sistemi pružaju visoke performanse za najkompleksnije projekte i dizajnirani su da pomere granice aluminijumskih fasada.

Wicona nudi fasadna rešenja po mer i niz tehnički naprednih aluminijumskih zavesa, prozora i sistema vrata
Slika 5 – Wicona nudi fasadna rešenja po mer i niz tehnički naprednih aluminijumskih zavesa, prozora i sistema vrata

Razvijen u Nemačkoj, ovaj sistem je već u širokoj, internacionalnoj  upotrebi.