Kombinacija drveta i aluminijuma u prozorskim ramovima

Dva materijala koja odlično „sarađuju“ kao celina

Prozori su jedan od najvažnijih elemenata jednog objekta, kako u funkcionalnom tako i u estetskom smislu. Prvi utisak, arhitektura i stil objekta najjasnije se ogledaju na krovnoj konstrukciji i veličini i obliku prozora. Ova dva elementa će vrlo jasno predstaviti sliku objekta i biti vrlo važan činilac u stvaranju opšteg utiska kada je reč o objektu, bilo da se radi o objektu stambene, kulturne, javne ili komercijalne namene.

Prozori na objektu predstavljaju svojevrsni kontakt sa njegovom okolinom

Prozori na objektu predstavljaju svojevrsni kontakt sa njegovom okolinom. Zajedno sa drugim elementima prozori moraju da stvore i ispune uslove kako bi boravak u objektu bio udoban i zdrav. Ovi uslovi u prvom redu se odnose na uštedu energije – prozor treba da štiti unutrašnjost objekta i sve one koji u njemu borave od klimatskih uticaja iz spoljne sredine.

Prozor istovremeno štedi energiju koju koristimo za hlađenje ili grejanje objekta

Na ovaj način prozor ne samo da stvara prijatnu klimu za boravak i rad u objektu već istovremeno štedi energiju koju koristimo za hlađenje ili grejanje objekta, što je danas veoma važno kako iz ekoloških tako i iz ekonomskih razloga. Sledeća važna funkcija prozora je ventilacija prostora kao i osvetljavanje istog.

Kada govorimo o prozorima najčešće pomislimo na prozore od drveta koji predstavljaju klasiku i standard na našim prozorima, na prozore od PVC-a koji se danas koriste u velikoj meri i na prozore od aluminijuma koje kod nas pretežno viđamo na javnim objektima. Međutim, mora se pomenuti da postoji mnogo više vrsta prozora a jedna od njih su prozori koji nastaju kombinacijom dva materijala.

Prozori od drveta koji predstavljaju klasiku i standard Drvo kao topao i plemenit materijal za enterijer

Na ovaj način proizvođač može prilagoditi prozorski ram zadatku koji treba da ispuni na najbolji i najefikasniji mogući način. U ovom tekstu razmatraćemo kombinaciju aluminijuma i drveta.

Prozori koji kombinuju aluminijum i drvo zapravo spajaju sve najbolje karakteristike oba materijala – drveta kao toplog i plemenitog materijala za enterijer i aluminijuma kao materijala idealnog za zaštitu od spoljnih uticaja.

Najsavremenije tehnologije posmatraju drvo kao materijal postojanih mehaničkih karakteristika. Pošto drvo samo po sebi nema postojane i homogene mehaničke karakteristike, kako bi se ovo postiglo drvo se mora dodatno obrađivati i tretirati. Kada se kaže obrada i tretiranje u ovom slučaju misli se na lameliranje. Lamelirano drvo nastaje kada se manji drveni delovi u poprečnom ili podužnom pravcu spajaju posebnim lepkom. Ovi drveni delovi mogu biti različitih dimenzija, u zavisnosti od veličine elementa koji se dobija na kraju. Na ovaj način dobija se element boljih mehaničkih karakteristika, čvršći i otporniji. Ovo se postiže eliminacijom prirodnih grešaka u drvetu – čvorova, kao i mogućnošću biranja vrste drveta koje se koristi ali i strukture samog drvenog elementa.

Najsavremenije tehnologije posmatraju drvo kao materijal postojanih mehaničkih karakteristika

Međutim, iako se sastoji od više delova, lamelirani okriv kombinovanog prozora nije vidljiv. Sa spoljne strane drveni deo je izrađen iz jednog – to jest četiri spojena, po jedan za svaku stranicu prozorskog rama – komada koji odaju utisak kompaktne celine.

Ovo doprinosi estetici prozorskog rama. Lice drvenog dela prozora se najčešće lakira, i mnogi proizvođači koriste izuzetno kvalitetne lakove za završni sloj drvenog rama što ima mnogo prednosti – doprinosi kvalitetu celog prozora ali istovremeno utiče i na povećanje njegove cene. Ovo u mnogome utiče i na spektar drvenih vrsta koje se koriste prilikom izrade kombinovanih aluminijumsko drvenih prozorskih ramova – mnoge vrste drveta koje se ranije nisu koristile za izradu nameštaja niti prozora danas se upotrebljavaju za izradu prozorskih okvira.

Drvo je veoma plemenit materijal i pokazalo se kao odličan izbor za prozorske okvire

Drvo je veoma plemenit materijal i pokazalo se kao odličan izbor za prozorske okvire. Međutim, ono nije trajno kao drugi materijali koje danas koristimo za izradu prozora. Proces propadanja drveta počinje njegovim izlaganjem sunčevim zracima. Sunčevi zraci utiču na pucanje drveta i na širenje pora u materijalu. U sledećoj fazi ovakvo, već načeto, drvo je izloženo uticaju vode i vlage iz vazduha, neumitnim atmosferskim uticajima. Na kraju dolazi mraz koji zamrzava vlažne drvene površine i dodatno utiče na oštećenja materijala koja se godinama akumuliraju.

Sva ova oštećenja, nazovimo ih defekti, se uklanjaju upravo postojanjem aluminijumskog rama. U ovom slučaju aluminijum štiti drvo od atmosferskih uslova i uticaja tako da drvo ostaje netaknuto. Ovo u izuzetno velikoj meri utiče na trajnost prozorskog okvira koji kombinuje drvo i aluminijum. Dodatni plus je ne samo prirodan i ekološki materijal sa unutrašnje strane koji će svojim izgledom ali i drugim osobinama doprineti toplom i prirodnom utisku u enterijeru, već ram koji može biti ne samo u različitim bojama već i u različitim dezenima. Aluminijum se može farbati ali i plastifikovati. Ovo doprinosi izuzetno velikom broju mogućnosti i kombinacija kada je u pitanju arhitektura objekta i njegov završni izgled.

Rešenje koje spaja dva materijala koji se skupljaju i šire na različite načine

Ono što je kod kombinovanih aluminijum-drvo prozora interesantno u strukturnom smislu je rešenje koje spaja dva materijala koji se skupljaju i šire na različite načine, dejstvom različitih elemenata i u različitim uslovima. Može se reći da je za aluminijum najvažniji faktor u ovom slučaju temperatura dok je za drvo to vlažnost.

Oba elementa na različite načine reaguju na dejstvo sunca koje predstavlja veoma važan faktor prilikom njihovog skupljanja i širenja, takoreći „rada“. Veza između drvenog i aluminijumskog dela uspostavlja se preko spojnica napravljenih od PVC-a. Ove spojnice su tako vešto napravljene da ne prenose uticaj jednog elementa na drugi ali ih istovremeno povezuju na takav način da oni savršeno sarađuju kao celina, čineći ovaj alu-drveni prozorski ram izuzetno čvrstim i otpornim, savršena kombinacija za sve one koji žele trajan prozor.

Prozori koji kombinuju aluminijum i drvo

Prozori koji kombinuju aluminijum i drvo u svom ramu imaju mnoštvo prednosti. Oni su izuzetno trajni, zahvaljujući zaštitnim karakteristikama aluminijuma koji ih čuva od spoljnih uticaja. Prozori u kombinaciji aluminijum-drvo neće se vitoperiti niti bledeti, oni su u fizičkom smislu veoma stabilni i postojani.

Takođe, ovakvi prozori, budući da su nepropusni i što se vode ali i što se vazduha tiče, mogu da stvore izuzetno prijatnu atmosferu i da značajno utiču na energetsku efikasnost koja je kod ovakvog prozora veoma dobra što će se vrlo brzo odraziti na budžet ali i na prijatnost boravka u unutrašnjem prostoru koji ima ovakve prozore.

Još jedna veoma važna osobina prozora koji kombinuju aluminijum i drvo je njihova estetska prilagodljivost

Još jedna veoma važna osobina prozora koji kombinuju aluminijum i drvo je njihova estetska prilagodljivost. Oni se mogu izraditi ne samo u različitim dimenzijama i oblicima već i u različitim bojama što pruža mnogo mogućnosti prilikom oblikovanja izgleda našeg objekta.

Piše: Irma Talović, d.i.a.