Kada se svetlost umeša u dizajn

Uključivanje prirodne sunčeve svetlosti u arhitektonski dizajn predstavlja kritičan element za ekološki svesnu i energetski efikasnu zgradu. Nick Baker i Koen Steemers istražuju različite faktore koji utiču na oblik dizajna. Proučavanjem Mina El Hosn tornja koji je u planu da se gradi u Bejrutu, pokušali su da shvate uticaj dnevnog svetla na građevinske forme.

Jedan od osnovnih koraka za projektovanje dnevne svetlosti u zgradi jeste pravilna prostorna konfiguracija plana. Baker i Steamers su objasnili da se mora raditi na definisanju dubine zgrade, koja u velikoj meri određuje penetraciju dnevnog svetla u unutrašnjost zgrade, bilo da je u pitanju vertikalna fasada ili krov.

Uticaj svetlosti u Vašem enterijeru
Slika 2 – Uticaj svetlosti u Vašem enterijeru

Unutrašnja i spoljašnja dihotomija zgrade

U različitim uslovima, tokom zime i leta, sunčeva svetlost se drugačije ponaša u enterijeru zgrade. Dizajnersko rešenje arhitekata je bazirano na nizu studija na temu: „pristup svetlosti spoljašnjem prostoru“, refleksivni potencijal blokova na kuli i senke koje se javljaju na njoj i na okolini, mogućnost kreiranja promenljive solarne zaštite prilagođene orijentaciji i uticaj vetra na životne prostorije i spoljašnji prostor.

Igra svetlosti
Slika 3 – Igra svetlosti

Izrada dinamičke fasade

Izrada dinamičke fasade zavisi od sunčeve svetlosti i predmet je istraživanja modelovanja koje u zavisnosti od sunčeve svetlosti ili nekih drugih parametara menja svoj izgled. Takođe, istražuju se i materijali koji reaguju na sunčevu svetlost tako što se pomeraju. Problem istraživanje jeste u traženju  adekvatnog algoritma koji bi omogućio modelovanje ovakve fasade sa zadatim parametrima. Nakon pronalaska adekvatnog algoritma, fasada se modeluje i izrađuje se 3D model kao i maketa.

Svetlost i fasada
Slika 4 – Svetlost i fasada