Individualni dokazi za „održivu nabavku drveta“ – ift Rosenheim

Low-cost procedura omogućava verifikaciju bez sertifikata

Sa novom odredbom od 6. oktobra 2017. godine, koju je izdalo ministarstvo u Nemačkoj, sada je moguće učestvovati u javnoj nabavci održivih drvnih proizvoda bez kompleta sertifikacija (npr. bez sistema FSC® or PEFC™), već je to moguće sa takozvanim „individualnim dokazom“. Ovaj „indidvidualni dokaz“ dokazuje da drvo dolazi iz održive kultivacije i može biti izdat od strane ift Rosenhaim instituta. Ovakva uredba je posebno pogodna za male zanatske radnje i servisne kompanije, kao i one koje veoma retko imaju mogućnost da učestvuju na javnim tenderima. Individualni dokaz donosi novčanu uštedu kao i efektivnu alternativu za „Chain-of-Custody“ sertifikaciju.

Pitanje održivosti postaje sve važnije u poslednje vreme. Osim vodećih maloprodajnih lanaca, DIY radnje i sve veći broj „eko-građevinskih“ kompanija postaju bitniji vlastima. U dokumentu „Federal Regulation on the Procurement of Wood Products“, koji je na snazi od 2010. godine, zahteva se dokaz da se drvo (ukoliko ima vrednost od 2.000 eur ili više) koje se upotrebljava za potrebe države dolazi iz održivih i legalnih izvora.

Ranije, ovakva vrsta dokaza bila je moguća samo preko „Chain-of-Custody“ sertifikata (CoC) u formi proizvodnog sertifikata sistema FSC® ili PEFC™ ili od nekih drugih ekvivalentnih sertifikata. Ovakvu sertifikaciju mogao je da izvrši i ift Rosenheim sa garancijom besprekornog porekla drveta. Što je veoma pogodno za kompanije koje obrađuju velik broj porudžbina u skaldu sa uputstvom nabavke i koje žele da promovišu svoje poslovanje u skladu sa FSC® ili PEFC™.

Sa novom federalnom regulativom pripadajućeg ministarstva sa datumom 6. oktobar, sada je omogućeno učešće većeg broja kompanija u javnim nabavkama uz pomoć „individualnog dokaza“ i bez sertifikacije koja je ranije bila obavezna. „Individualni dokaz“ ustvari prikazuje poreklo drveta i drvnih proizvoda koji su direktno potrebni za određenu porudžbinu. Što je veoma pogodno za manje kompanije kojima je do sada bili zaista teško da prilože potrebnu dokumentaciju za učestvovanje u javnim nabavkama.

Individualni dokaz izdat od strane ift Rosenheim instituta
Foto: ift Rosenheim

Kako bi ostvarili obavezu da pruže dokaz javnosti nakon dobijenog tendera a pre početka radova, moguće je zatražiti detaljan dokaz od instituta ift Rosenheim. Dobićete kompletnu dokumentaciju za verifikaciju. Jedino, u kompleksnim i retkim slučajevima, je potrebna on-site inspekcija nadležnog organa. Nakon što su relevantni podaci pregledani od strane ift Rosenheim eksperta, izdaje se potvrda, dok se sertifikacijski dokument izdaje u roku od par dana.

ift Rosenheim
Theodor-Gietl-Straße 7-9, 83026 Rosenheim, Germany
T +49 (08031) 261 0
F +49 (08031) 261 290
info@ift-rosenheim.de
www.ift-rosenheim.de