ift Rosenheim konferencija za Prozore i Fasade 2019 Prozori budućnosti – pametni, praktični, pogodni za klimu

Posvećenost mnogih mladih ljudi klimi i klimatskim promenama i rezultati evropskih izbora jasno pokazuju da je energetska obnova naše infrastrukture ponovo došla na vrh dnevnog reda.

Zato je moto 47. Rosenheim konferencije za prozore i fasade: „Prozori budućnosti – pametna, praktična i prijateljski nastrojena prema klimi“ je u centru javne rasprave i učesnici konferencije će od 9. do 11. oktobra 2019. godine suočiti se sa ovim izazovom uz pomoć širokog spektra inovativnih i strateških tematskih predavanja.

Ovogodišnju konferenciju za Prozore i Fasade će, po poslednji put kao direktor kompanije ift Rosenheim, otvoriti Ulrich Sieberath. Na svom predavanju „Prozori budućnosti“ on je razjasnio da se ne govori o nekom tamo novom „prozoru budućnosti“ već o unapređenju materijala i novim dimenzijama koje će biti prezentovane u budućnosti. „Budućnost je puna varijacija“ rekao je Prof. Sieberath kada je kroz govor prezentovao svoju viziju.

foto: Direktor ift Rosenheim instituta Ulrich Sieberath
foto: Direktor ift Rosenheim instituta, Ulrich Sieberath

I preostali sadržaj pomenute konferencije ift Rosenheim Prozori i Fasade prezentovan je na svestran način i to kroz dva predavanja iz ove sfere. Naime, u svom članku pod nazivom “Država kao vlasnik zgrada” , novinar Jürgen Lauber predstavio je istraživanje o izgradnji u Nemačkoj. On u pomenutom članku govori o groznom stanju građevinskog inženjeringa i izgubljenim kulturnim vrednostima u nemačkoj građevinskoj industriji.

Predavanje prof. Claudie Kemfert, članice Nemačkog instituta za Ekonomska istraživanja u Berlinu bavi se „Klimatskim promenama: Zašto je besposlenost skupa za nas”, koristeći kvantitet kompjuterski podržanih modela – koje možemo koristiti za zaštitu klime i na taj način uticati na klimatske promene, cenu energije i kako ova kolebanja utiču na održivu mobilnost.
Predstavljanje fasada uz pomoć 3D štampača postalo je vizionarski projekat. Ovde postoje informacije o EU energiji kroz Direktivu o performansama zgrada i nemačka implementacija od strane “GebaudeEnergieGesetz (GEG)”, kao i novi evropski standard dnevne svetlosti EN 17037.

Naravno, na predavanjima o praktičnim rešenjima ni konstruktivni problemi neće biti zanemareni, a to je evidentno kroz primer predavanja o zaštiti od pada, pristupačnosti, bezbednosti rukovanja staklom, zaštiti od sunca na fasadama ili (r) evolucijom instalacija prozora sa okvirima.

Naime, već u sredu popodne, tzv. ift Power Radionice će ponuditi proizvođačima prozora savete o tome kako učvrstiti komponente koja će unaprediti regulative o zaštiti od pada, pristupačnosti, visini praga i mogućnosti prevrtanja, kao i na koji način ponuditi tehnički istravne prozore, sa pravne strane jednako kao i sa tehničke.

Program i detaljne informacije o ovom događaju i opcije registracije mogu se naći na www.fenstertage.de

ift Rosenheim
Theodor-Gietl-Straße 7-9, 83026 Rosenheim, Germany
T +49 (08031) 261 0
F +49 (08031) 261 290
info@ift-rosenheim.de
www.ift-rosenheim.de