Beogradski sajam – Nova energija za novo vreme

ENERGETIKA I EKOLOGIJA
Beogradski sajam, 2-4. oktobar 2019.

Dva specijalizovana sajma međunarodnog ranga – 15. Međunarodni sajam energetike i 16. Sajam zaštite životne sredine i prirodnih resursa – EcoFair – biće održana na Beogradskom sajmu od 2. do 4. oktobra 2019. godine, i to kao jedinstven, organski povezan sajamski duo.

Temelj ovakvog koncepta leži u shvatanju suštinske povezanosti energetske i ekološke osnove našeg sveopšteg okruženja, ali i u formiranju sinergične logističke platforme za odgovore na neka od najvažnijih pitanja današnjice – energije, energetske efikasnosti, životne sredine…

Očekuje se da Energetika 2019, kao najrespektabilnija regionalna sajamska manifestacija sa UFI licencom, poveže više od 150 direktnih ili indirektnih učesnika različitih formata, iz dvadesetak zemalja. Značajan poslovni karakter ovog sajma potvrđuje i više od 8000 domaćih i inostranih posetilaca i profesionalaca, ali i oko 2000 registrovanih poslovnih posetilaca na B2B portalu. Kompanije, institucije i profesionalci u sektorima električne energije, uglja, nafte i gasa, obnovljivih izvora energije, energetske efikasnosti i rudarstva, ali i naučno-istraživačkog rada, pametnih tehnologija, obrazovne i svake druge „logističke“ podrške, imaju priliku da svoju misiju ispune na najbolji mogući način.

Beogradski sajam - Sajam energetika 2019 i EcoFair 2019
Beogradski sajam – Sajam energetika 2019 i EcoFair 2019

Zajedno sa Energetikom 2019, u isto vreme i na istom mestu, održava se i EcoFair 2019, reprezentativno godišnje okupljanjе različitih činilaca iz sistema zaštite životne sredine – institucija, proizvođača opreme, distributera, reciklera, operatera, deponija, lokalnih samouprava, komunalnih preduzeća, generatora otpada i stručne javnosti.

Očekuje se da i ove godine tematska potka bude u znaku „zelene ekonomije“, industrije reciklaže, obnovljivih izvora energije, upravljanja otpadom, regionalnih ekoloških integracija, berze otpada i trgovine otpadom i sekundarnim sirovinama, upotrebe otpada u energetske svrhe, cirkularne ekonomije u regionu itd.

Privilegija za sve učesnike, izlagače i posetioce sajmova Energetika 2019. i EcoFair 2019. leži u činjenici da se, u istom terminu i na istom mestu, u hali 1 Beogradskog sajma, održava i 7. Međunarodni sajam pametnih tehnologija – iSEC, koji će predstaviti visoke tehnologije u funkciji javne i privatne bezbednosti, savremena IT rešenja za nadzor, monitoring, senzorsku detekciju i merenje, automatizaciju, bezbednost i softversko-hardverska pametna rešenja u okviru raznovrsnih oblasti. Tako će ove tri manifestacije predstavljati jedinstvenu multidisciplinarnu platformu za logistiku nekima od najvažnijih tema današnjice, kao što su energija, energetska efikasnost, životna sredina i bezbednost.

Svi poslovni posetioci imaće i ovog puta mogućnost on-line B2B komunikacije i zakazivanja B2B poslovnih sastanaka, te on-line preuzimanja akreditiva za prisustvovanje i učešće u sajamskim programima.

energetika 2019 beogradski sajam ecofair 2019 logo

energetika@sajam.rs
ekologija@sajam.rs
www.sajamenergetike.rs