Garažna vrata – od mehanike do digitalizacije

Kao i svi ostali, garažni prostor je takođe važan deo stambenog objekta kome je potrebno dobro zatvaranje tj. dobra garažna vrata. Bez obzira da li živite u kući pa je garaža integrisana u celinu vašeg doma, ili u stanu, u kom slučaju se zajedno sa garažama vaših komšija nalazi u dvorištu ili suterenu zgrade, to je mesto na kome svakodnevno parkirate automobil, motor, ostavljate bicikl ili alat. Imajući to u vidu nije teško konstatovati da je garaža prostor za skladištenje vredne pokretne imovine, i da je pitanje kvaliteta, izdržljivosti i bezbednosti garažnih vrata gotovo podjednako važno kao u slučaju ulaznih.

Garažna vrata – razvoj sistema

Zanimljivo je, međutim, da za razliku od ulaznih, većina nas kupovini garažnih vrata ne posvećuje ni upola toliko vremena, smatrajući ih nečim uzgrednim što jednostavno nabavite i dalje ne razmišljate o tome da li je trebalo odabrati onaj model umesto ovog.
Veliku promenu u percepciji donela je gradnja savremenih elitnih stambenih blokova, kod kojih je možda prvi put tako jasno uočeno koliki procenat ukupne površine objekta zauzimaju garaže i koliko izgled ovog prostora i samih garažnih vrata utiče na estetiku fasade u celini. Mnogo pre kupaca to su uvideli oni od kojih je sve i poteklo – sami proizvođači koji su najpre u proizvodnju garažnih vrata uneli revolucionarnu promenu automatizacijom pokretačkog sistema, a zatim izvršili kompletan redizajn i na taj način ih učinili dekorativnim elementom.

Osim po materijalu izrade, prva garažna vrata ni po čemu se nisu razlikovala od kućnih. Setimo se samo dvorišnih garaža u krugu stambenih zgrada (u nekim mestima ih ima i danas) na čijem ulazu stoje vrata sa čeličnom konstrukcijom i krilom od čeličnog lima sa horizontalnim ili vertikalnim usecima celom dužinom, koja su se otvarala kao klasična ulazna vrata, ulevo ili udesno po vertikalnoj osi, pokretanjem kvake ili povlačenjem fiksne ručice.

Segmentna garažna vrata, Hörmann
Segmentna garažna vrata, Hörmann

Nešto naprednije opcije bila su masivna čelična vrata koja su se otvarala kipovanjem na gore, sistemom poluge i rolo vrata koja su se podizala i namotavala pomoću mehanizma zupčanika. Obzirom da su sva ona samo “na papiru” vršila svoju funkciju jer biste morali da izađete iz vozila i ručno ih širom otvorite ili do kraja podignete kako biste mogli da se uparkirate, nađena im je odgovarajuća zamena čim su to tehničko-tehnološki uslovi dozvolili.

Umesto ručnog pogona konstruisan je automatski koji funkcioniše po principu emitovanja i prijema radio signala. Garažna vrata kakva danas znamo ustvari su podtip industrijskih, što se vidi na osnovu njihovog sastava i načina rada.

Kipuća garažna vrata

Ne računajući preteču, kipuća vrata su najstariji tip garažnih vrata, nevezano da li im je pokretač mehanika ili automatika.

Radi se o monolitnim vratima kod kojih se prilikom otvaranja, krilni panel iz početnog položaja rotira pod pravim uglom i smešta odmah ispod plafona paralelno sa njim. Iako se inicijalni model sa uzdužnim i poprečnim usecima i dalje pravi, savremena kipuća garažna vrata doživela su veliku transformaciju i zapravo se na njihovom primeru najbolje može prikazati promena u načinu sklapanja, ali i izboru materijala. Ranije su se vrata sastavljala, varila i farbala u fabrici i gotova donosila na mesto montaže, što znači da je ponudu diktirao isključivo proizvođač. Umesto toga, sada se po standardizovanim merama unapred sklapa samo konstrukcija, a zatim na nju naknadno postavlja oplata krila koju je izabrao klijent – čelik ili drvo u nekoj od 200 boja i nijansi po RAL karti, koji se po želji mogu dodatno dekorisati pomoću različitih efekata i tekstura, ali i kombinovati sa staklenim elementima.

Kipuća garažna vrata
Kipuća garažna vrata

Tu su i neke vrlo značajne tehničke i bezbednosne izmene. Umesto da, kao do sada, u položaju “otvoreno” štrče ispred garaže, u novijoj verziji vrata se tokom rotacije istovremeno uvlače u garažu i cela smeštaju ispod plafona. Pitanje bezbednosti korisnika rešeno je pomoću sistema višestrukih opruga koji sprečava pad vrata i dodavanjem fleksibilnih poklopaca preko poluge vrata kao zaštita od priklještenja prstiju.

Jedan od najprodavanijih modela garažnih vrata su rolo vrata, između ostalog zato što su spasonosno rešenje za sve one koji muku muče sa skučenošću prostora predviđenog za garažu.

Rolo garažna vrata

Rolo garažna vrata koncipirana su poput prozorskih roletni, pošto se otvaraju i zatvaraju vertikalnim podizanjem i spuštanjem, a smeštaju u kućište postavljeno na zidnoj gredi odmah iznad tako da bukvalno ne zauzimaju nimalo mesta. Za razliku kipućih koja se prave od nerđajućeg čelika, rolo garažna vrata se izrađuju od aluminijumskih profila sa poliuretanskom ispunom. Kod njih, takođe, postoji opcija zastakljivanja, te ugradnje polja sa ventilacionim rešetkama za dovođenje svežeg vazduha u garažu. Ovaj tip ima i dva svojstva koja ga izdvajaju u odnosu na sve ostale.

Prvo, rolo vrata su jedina garažna vrata koja se mogu ugraditi na nagnutom terenu, što se postiže ušrafljivanjem kosog aluminijumskog profila na donju ivicu krila. Drugo, jedino su rešenje primenljivo na ekstremno male garaže ili garaže sa jako niskom zidnom ulaznom gredom, jer imaju verziju spoljašnjih vrata sa kućištem u kome su integrisani motor i namotavajuće osovine, montiranim iznad njih na spoljnom zidu.

Iz industrijskih segmentnih vrata, koja su glavni oslonac proizvodnog i skladišnog prostora fabričkih pogona, direktno su proistekla segmentna garažna vrata.

Segmentna garažna vrata

Identičnog višedelnog sastava, sa segmentima koji se po otvaranju i slažu jedan na drugi kao harmonika duž ulazne grede ili se kaskadno protežu iznad vrata prateći tavanicu, spadaju u modele koji se najbolje prilagođavaju prednostima i manama prostora, jer su u slučaju potrebe pogodna za razne naknadne adaptacije u toku montaže. Ima ih u dva vida, kao vrata sa kasetama i vrata sa kanalima, izborno sa ostakljenjem. Njihova razlika distinkcija je donja plastična stopa visine 4cm koja služi kao odbrana od korozije izazvane izlaganjem krila i rama meteorološkoj vodi, i ukrasna maska koja pokriva neminovnu prazninu između grede i gornje ivice vrata. Segmentna garažna vrata imaju i jedan specijalan pojavni oblik, osmišljen radi prevazilaženja nepovoljnih uslova ugradnje. Ukoliko je neophodno da plafon garaže ostane slobodan ili garaža ima kosu tavanicu, tada se ugrađuju bočna vrata sa vertikalnim segmentima koji pri otvaranju prate zidove.

Segmentna garažna vrata
Segmentna garažna vrata

Svi modeli savremenih garažnih vrata opremljeni su automatskim pokretačkim sistemom na daljinsko upravljanje, podržanim opcijom mehaničkog otvaranja i zatvaranja pomoću kurble, koja je zadržana kao rezervna ukoliko dođe do nestanka struje, jer prekid u napajanju motor istog trenutka stavlja van funkcije. Međutim, ta automatika koja se oslanja na standardni sistem emiter – prijemnik danas se može okvalifikovati kao klasična i uobičajena. Kao što je to slučaj kod sigurnosnih ulaznih vrata, proizvodnja garažnih vrata je još jedna oblast u kojoj visoka tehnologija daje poslednju reč.

Garažna vrata - Android pametni uređaji, kontrola garažnih vrata
Garažna vrata – Android pametni uređaji, kontrola garažnih vrata

Oprema poslednje generacije uključuje bežično kućište sa bluetooth prijemnikom koje se uparuje sa smart telefonom, i posredstvom odgovarajuće aplikacije preuzete sa interneta vaš mobilni telefon pretvara u daljinski.

Ovu mogućnost imaju svi “pametni telefoni”, bilo da za operativni sistem imaju Android, Windows ili Mac, a smisao ovakve, opšte digitalizacije, je maksimalno olakšavanje dinamične svakodnevice u svim njenim aspektima.

Piše: Jelena Mitrović, diplomirani novinar

Prethodni tekstInformišite se i ostvarite nove kontakte na sajmu FENSTERBAU FRONTALE 2018!
Sledeći tekstSfera 2018: Klimatizacija, ventilacija, grijanje i hlađenje