Energetska efikasnot – obaveze i šanse

Novi Sad, 29. oktobar 2013. godine – Pokrajinska sekretarka za energetiku i mineralne sirovine Nataša Pavićević Bajić otvorila je danas manifestaciju „Dani energetike“ čiji je organizator Pokrajinski sekretarijat za energetiku i mineralne sirovine, u partnerstvu sa Centralno evropskim forumom za razvoj – CEDEF.

Prva Konferencija prvog dana Manifestacije, pod nazivomEnergetska efikasnot – obaveze i šanse, otpočeta je pozdravnim govorom državnog sekretara Ministarstva energetike, razvoja i zaštite životne sredine, Dušanom Mrakićem. Učesnike skupa pozdravila je i predsednica UO CEDEF-a, Jovanka Arsić Karišić.

Dani energetikeDušan Mrakić je naglasio da energetska efikasnost u Srbiji treba da postane novi izvor energije. Pod tim se podrazumeva potreba za što većom uštedom energije. Mrakić je rekao da do sada u Srbiji nije bilo političke saglasnosti kada je reč o energetskoj efikasnosti, ali da je prošle godine ovaj problem rešen novim Zakonom o energetskoj efikasnosti. Sada se radi na podzakonskim aktima, a u sklopu toga, nedavno je usvojen i Akcioni plan o energetskoj efikasnosti, koji će u narednom periodu, ukazati na načine kako doći do usklađivanja sa direktivama EU, što podrazumeva da do 2018. godine naša zemlja dostigne nivo od 9 odsto uštede energije. Mrakić je istakao da je neophodno da svaka opština, koja ima više od 20 000 stanovnika ima svog energetskog menadžera. Zbog toga je neophodno osnovati Edukativni centar, kao instituciju u kojoj će se energetski menadžeri obučavati, a kako je naglašeno, ovaj Centar imaće regionalni karakter.

Pokrajinska sekretarka za energetiku i mineralne sirovine Nataša Pavićević Bajić istakla je da je energetika veliki investicioni potencijal, ali je istovremeno veliki izazov i veliki problem. Iz tog razloga, Pokrajinski sekretarijat za energetiku i mineralne sirovine je, nakon opsežnih analiza privrede, analize energetskih objekata na teritoriji AP Vojvodine, kao i analizom domaćih resursa, utvrdio da je neophodno izraditi integralnu regionalnu strategiju za obnovljivu energiju, u čemu će podršku Sekretarijatu pružiti Svetska asocijacija za bionergiju. U saradnji sa svetskim stručnjacima sagledaće se mogućnost da se na najbolji, najkraći i najefikasniji način dođe do najboljih efekata, sa ciljem smanjenja uvozne zavisnosti i proizvodnje energije iz domaćih resursa.

U saradnji sa svetskim stručnjacima„Svaki dinar kojim platimo uvozni energent, izlazi iz naše zemlje. Zbog toga moramo početi da proizvodimo toplotnu i električnu energiju iz domaćih resursa i na taj način ćemo novac zadržati u našem regionu, a samim tim imaćemo jeftiniju energiju. Ovo je put koji treba razvijati u narednih pet godina, jer je to jedini način da se obezbedi veća konkurentnost privrede, bolji ambijent za dolazak svih investitora za izgradnju novih privrednih kapaciteta, a građani će sebi obezbediti bolji standard“, istakla je Nataša Pavićević Bajić. Povećanje proizvodnje energije iz domaćih resursa, na prvom mestu može biti obezbeđeno iz poljopivredne biomase. U narednom koraku, neophodno je sačiniti strategiju za izgradnju vetroparkova i korišćenje energije sunca i vode u odnosu na postojeći potencijal, sa ciljem proizvodnje električne energije. Nataša Pavićević Bajić je dodala da bi do kraja sledeće godine trebalo da imamo konkretan i jasan plan koji će obezbediti održiv i efikasan razvoj našeg regiona.

Povećanje proizvodnje energije iz domaćih resursaNataša Pavićević Bajić je najavila agroprocesing kao temu drugog „Dana energetike“. Na ovom skupu biće reči o problemima, njihovom definisanju i određivanju mera da se nesmetano reši proces proizvodnje energije, u prvom delu toplotne, a u drugom, kroz kogeneraciju, električne energije iz biomase, jer je cilj da se u narednom periodu dođe do nivoa od 30 – 40 odsto proizvodnje energije iz domaćih resursa, što je temelj budućeg razvoja.
„Svi zajedno treba da menjamo svest u odnosu na energiju koju trošimo i proizvodimo, jer samo tako možemo da obezbedimo, kao krajnji efekat, bolji život“, zaključila je Nataša Pavićević Bajić.