Šarke na vratima

Šarke su glavni delovi građevinsko – stolarskih okova i imaju ulogu da nose prozore i vrata i omogućuju im da se okreću pri otvaranju i zatvaranju. Kvalitet šarki ima najveći uticaj na dihtovanje vrata i prozora, odnosno, na gubitak toplotne energije iz prostora. Kvalitetne šarke štede električnu energiju i novac, i samim tim štite životnu sredinu.

Šarke na vašim vratima
Slika 2 – Šarke na vašim vratima

Postavljanje prozora sa dobrom izolacijom, usled svoje težine, zahteva postavljanje većeg broja šarki. Za njihovu izradu koriste se: čelik, aluminijum ili metal. Šarke se upotrebljavaju vekovima unazad, jer su se pomoću njih dizali i spuštali pokretni drveni mostovi. Danas je korišćenje šarki u tu svrhu zamenjeno najsavremenijim uređajima.

Vrste šarki

Vrsta šarki zavisi od veličine, širine krila ili težine vrata i prozora kao i upotrebnoj frekventnosti i zahtevanim zazorima. Mogu biti skrivene i samozatvarajuće šarke.

Uklapajuća šarka
Slika 3 – Uklapajuća šarka

Skrivene šarke

Postavljanjem skrivenih šarki, kao važnih detalja vrata, postižese  čista forma i lep izgled samih vrata. Montiranje se vrši u krilu i štoku vrata. Ugrađivanje jednostavnih šarki standardni je postupak, dok se skrivene šarke postavljaju po vašoj želji i zahtevu. Uglavnom se koriste kod sobnih vrata.

Skrivena šarka
Slika 4 – Skrivena šarka

Samozatvarajuće šarke

Samozatvarajuće šarke se koriste kod standardnih, jednosmernih i vrata sa dvosmernim klatnom, bez obzira na to od kog materijala su izrađena vrata (drvo, metal, čelik, aluminijum, ili PVC).

Vrata na plakaru pričvršćena su šarkama i šrafovima. Šarke imaju rupe elipsastog oblika što pruža mogućnost određenog pomeranja vrata u gornjem ili donjem.  Pilikom montiranja vrata najbolje je kada se šrafovi postave u sam centar elipsa, jer se na taj način vrata kasnije mogu fino podešavati.