Dizajn prozora koji maksimizira prirodnu ventilaciju

Prozori treba da budu osmišljeni da prihvate prirodnu ventilaciju. Najvažnije pitanje je da li dizajn prozora obezbeđuje jednostranu ili unakrsnu ventilaciju unutrašnjih prostora. Količina vazduha koja protiče kroz podignut prozor (ventilacioni kapacitet), zavisi od veličine vertikalnog otvora. Ovo zavisi od toga kako se otvori prozor. Horizontalni prozori imaju najveći ventilacioni kapacitet.

Vertikalni obrtni prozori imaju manji ventilacioni kapacitet od horizontalnih obrtnih prozora. Krilni ram prozora nudi iste prednosti kao i vertikalni obrtni prozori, ali su podložni naletima vetra.  U tom slučaju, potrebno je da otvorite krilo u smeru kretanja vetra. Ako sam prozor nije isključivo deo dizajna sobe, mogu se uključiti prepusti koji stvaraju visoka i niska područja pritiska vetra.

Poželjno bi bilo obezbediti dva odvojena operativna prozora na jednom zidu sobe, jedan koji se otvara „uz vetar“ i jedan „niz vetar“, tj. za ulaz i izlaz vazduha.

Princip prolaska sunčeve svetlosti
slika 2 – Princip prolaska sunčeve svetlosti

Buka je uobičajena na radnom mestu i možu biti uzrokovana zvučnim prenosima kroz prozore. To je najteže za prva tri sprata zgrade koja se nalazi u blizini većih ulica. Najizloženiji prozori na prva tri sprata treba da imaju prekidač za kontrolu zvuka. Zvuk može nesmetano da curi kroz pukotine prozora bez obzira na vrstu zastakljivanja. Transmisija zvuka kroz otvoreni prozor može biti redukovana za 25 odsto, preusmeravanjem otvora – izvora prolaska zvuka i buke.

Često prozori koji sluze za posmatranje i divljenje pogledu, kao i za osvetljavanje prostorije, nisu u odgovarajućim lokacijama za efikasnost prirodne ventilacije. To može biti odgovarajuce za postavljanje operativni ventila konkretno dizajniranih da prihvate kontrolisane količine vazduha.

Oprez

Vertikalnim otvaranjem prozora, vetrovi se mogu preusmeriti a vidokrug se može ograničiti. Potrebno je pažljivo razmotriti efekte okolnih zgrada na na uticaj protoka vetra. Složenije lokacije i zgrade mogu zahtevati model aerotunelskog ispitivanja. Ako se koriste operativni prozori za ventilaciju, prozorske senzore treba koristiti za isključivanje mehaničkog sistema hlađenja, ukoliko ga ima.

REGEL sistemi prozora
Slika 3 – Sistemi prozora

U svetu su razvijeni novi prozorski ventilacioni sistemi pomoću kojih se bez otvaranja prozora može vršiti kontrolisana ventilacija. Elementarni princip strujanja predstavljla razliku gustina kao pogonske sile usled razlike temperatura spoljašnjeg i unutrašnjeg vazduha. Veoma je važna upotreba ovog uređaja -„regulatora provetravanja“ u zimskom režimu, jer na niskim temperaturama može doći do deformacije okova i zaptivača, kao i nekontrolisanog načina provetravanja koje je neophodno radi povećanja kvaliteta vazduha u prostoriji. Bez kvalitetnog vazduha nema ni kvalitetnog provetravanja.