Green Deal na Fensterbau Frontale 2022

Efikasnost i zaštita od klimatskih posledica CO2 sa održivim prozorima i elementima zgrada

Klimatske promene su ovde. Više nije reč o ograničavanju klimatskih promena kroz energetski efikasne i održive građevinske proizvode i tehnologije, već i o tome da se zaštitimo od budućih klimatskih ekstrema. Građevinski sektor zaostaje za postizanjem nemačkih klimatskih ciljeva.

To znaju i političari, tako da će građevinske komponente i materijali u budućnosti morati da zadovolje veće zahteve u pogledu energetske efikasnosti i održivosti. U suprotnom, postoji pretnja kaznama za EU u iznosima u milijardama. Istovremeno, CO2 otisak građevinskih proizvoda sve više dolazi u fokus, jer se „siva energija“ za nove zgrade i građevinske elemente više ne može zanemariti. Zainteresovane kompanije su pozvane da predstave svoje inovativne proizvode i usluge kao suizlagači na specijalnoj izložbi „Green Deal – efikasnost i zaštita od klimatskih posledica CO2 sa održivim prozorima i elementima zgrada“.

Green Deal na Fensterbau Frontale 2022
Green Deal na Fensterbau Frontale 2022

Šteta uzrokovana klimatskim promenama i nastali troškovi neprestano se povećavaju, a ciljevi evropske klimatske politike mogu se postići samo radikalnom uštedom. Neophodne mere moraju se mnogo jače nego pre usmeriti na građevinski sektor, jer odatle potiče oko 40% emisije CO2 i postizanje sektorskog smanjenja emisija je još uvek daleko.

Veliki potencijal u borbi protiv klimatskih promena mogao bi se naći u energetskoj obnovi postojećih zgrada. Prema analizama asocijacija VFF i BF (Verband Fenster + Fassade i Bundesverband Flachglas from Troisdorf), preko 250 miliona starih prozorskih jedinica sa staklom bez niskoemisionog premaza čeka na zamenu. To bi moglo uštedeti više od 14 miliona tona CO2 godišnje, a to je 50% od 28 miliona tona koliko bi bilo potrebno, prema DENA-i (Deutsche Energie-Agentur GmbH), za postizanje Plana za klimatske ciljeve do 2030. za građevinski sektor.

Zbog toga, političari moraju razviti procese kao što su obaveza zamene, stroži energetski zahtevi i atraktivni programi subvencija. U tom kontekstu, međutim, CO2 otisak građevinskih proizvoda sve više dolazi u fokus, jer „siva energija“ za izgradnju novih zgrada ima veliki udeo i ne može se zanemariti. Političari su takođe toga svesni, tako da građevinski elementi i materijali moraju da postanu efikasniji u pogledu emisije CO2 i da imaju veći udeo obnovljivih sirovina i recikliranih materijala. Pored toga, mora se razmotriti i zaštita od klimatskih ekstrema. Elementi zgrade zato moraju da štite od toplotnih talasa, poplava, uragana, ali i od nepredviđenih hladnoća sa velikim količinama snega.

Kao posledica toga, velike su mogućnosti za prozore, vrata, fasade, zaštite od sunca, decentralizovane ventilacione sisteme i druge građevinske elemente i materijale.

Stoga će sledeće teme biti predstavljene u okviru Green Deal-a:

1. Smanjenje emisije CO2 i poboljšanje energetske efikasnosti građevinskih materijala, građevinskih elemenata i zgrada,
2. Proizvodi napravljeni od obnovljivih sirovina i visokog udela recikliranog materijala,
3. Tehnologije za pojednostavljenje energetske obnove (serijsko obnavljanje/princip energetskog izvora),
4. Proizvodi i konstrukcije koje poboljšavaju održivost u skladu sa principom „od kolevke do kolevke“ (C2C) i dobrim konceptom održavanja, nege i odlaganja,
5. Zelene fasade za poboljšanje kvaliteta vazduha i mikroklime,
6. Prilagodljivi solarni sistemi za senčenje koji štite od talasa toplote i smanjuju potrošnju energije klima uređaja,
7. Zaštita i otpornost na klimatske ekstreme kao što su poplave, tornado i oluja sa gradom,
8. Decentralizovani ventilacioni sistemi za noćno hlađenje i prirodni dovod svežeg vazduha uz minimalnu potrošnju energije,
9. Digitalni kontrolni sistemi za smanjenje emisije CO2 i poboljšanje životnog komfora i
10. Površine koje se pri izlaganju sunčevom zračenju ne zagrevaju toliko i na taj način štite građevinske elemente od oštećenja.

U okviru Green Deal-a koji organizuju ift Rosenheim i Nürnberg Messe kompanije mogu predstaviti svoje inovativne proizvode i usluge kao suizlagači.

ift Rosenheim
Theodor-Gietl-Straße 7-9, 83026 Rosenheim, Germany
T +49 (08031) 261 0
F +49 (08031) 261 290
info@ift-rosenheim.de
www.ift-rosenheim.de