Aluminijumska stolarija kao standard moderne arhitekture

Aluminijumska stolarija nije bez razloga standard za stolariju koja predstavlja moderan, urban i kvalitetan izbor. Usavršavanje svojstava aluminijuma učinilo ga je materijalom kojeg odlikuju vrhunski kvalitet i estetika i koji je stoga nezaobilazan u konstrukciji i na fasadama najmodernijih i najneobičnijih svetskih građevina, kao i sve poželjniji u izradi stolarije urbanih rezidencijalnih objekata.

ALUMINIJUMSKA STOLARIJA DOPRINOSI KVALITETU ŽIVOTA

Usavršene performanse alu profila čine da su ovi prozori po postavci faktički trajni, ne iziskuju naknadno farbanje, šmirglanje i uopšte neki poseban način održavanja, otporni su na različite atmosferske uticaje i uopšte zub vremena. Zahvaljujući termoprekidima, i naravno modernim staklima, ova je stolarija odlikovana i energetskom efikasnošću, te su danas otklonjene manjkavosti koje je nekada imala u tom pogledu.

Širok dijapazon boja, kao i sve tanji profili, ali i mogućnost formiranja vrlo velikih prozorskih površina, čak i onih neobičnih oblika poput kružnih ili polukružnih, čini ovu stolariju sve popularnijom i sve češćim izborom kako pri gradnji komercijalnih, tako i rezidencijalnih objekata.

Prijemčivost, praktičnost i atraktivnost aluminijumske stolarije utiču svakako i na tržište, te je tako u Srbiji sve veći broj stranih firmi koje se bave proizvodnjom ovih profila, odlikovanih vrhunskim kvalitetom.

Veća potražnja prirodno stvara i veću konkurenciju, kao i širu mogućnost izbora. Međutim, takođe bi trebalo da napomenuti da je aluminijum, kao sirovina, poskupeo usled izbijanja rata u Ukrajini, posebno jer su Rusija i Ukrajina njegovi značajni proizvođači. Rat je uticao i na opšte poskupljenje energenata, komplikovaniju distribuciju sirovina, što sve posledično utiče i na skuplje profile.

Svakako, aluminijumska stolarija ni ranije nije bila najjeftiniji izbor, sada je i poskupela, ali opredeljivanje baš za nju nipošto nije neisplativa opcija, posebno gledajući na duže staze, jer dobijamo prozore koji svojim vrhunskim karakteristikama doprinose i opštem kvalitetu života.

Autor: Sanja Dakić