ALU stolarija danas

Pored poslovne arhitekture, aluminijum stolarija sve više ima prođu i među stambenim objektima. Pored stvaranje termo alu profila koji je rešio dotadašnje izolacione poteškoće ove vrste stolarije, značajnu ulogu u njenoj široj primeni imala je i pojava alu-drvo stolarije.

Aluminijum-drvo stolarija

Naime, stručnjaci su zarad povećanja komfora, estetike i funkcionalnosti, došli na ideju da spoje dva prirodna materijala i uzmu njihove najbolje osobine. Tako je došlo do spajanja drveta i aluminijuma, što je rezultiralo pojavom alu-drvo i drvo-alu stolarije. Iako zvuče gotovo isto, zapravo radi se o dve potpuno različite vrste stolarije.

Dok aluminijum-drvo stolarija ima osnovu od aluminijuma, koji je sa unutrašnje strane obložen drvetom, drvo aluminijum stolarija ima osnovu od drveta koja je sa spoljašnje strane zaštićena aluminijumom. Danas veliki značaj i veliku primenu ima aluminijum-drvo stolarija koja zahvaljujući aluminijumu pokriva velike površine poslovnih i stambenih objekata i kao takva veliki je ljubimac arhitekata koji bez granica mogu izraziti svoju kreativnost. Sa druge strane, ova vrsta aluminijum stolarije, zahvaljujući svom unutrašnjem drvenom delu pruža i vraća toplinu i ugodnost prostoru, što je posebno važno budući da za aluminijum važi da je hladan materijal.

Tehnomarket d.o.o. Aluminijumski kompozitni paneli Larson
Tehnomarket d.o.o. Aluminijumski kompozitni paneli Larson

Razlika između juče i danas

Pored povećanog udela aluminijuma u izradi prozora, vrata, fasada, zahvaljujući tehnološkom razvoju današnji modeli imaju veliki broj različitih sistema čiji je glavni cilj poboljšanje postojećih karakteristika.

Pa tako danas imamo:

  • aluminijum profile koji poseduju termo prekide po obodu krila i rama, čime se postiže visok stepen termičke izolacije, čak do nulte emisije toplote i primene u pasivnim kućama,
  • profile koji se korišćenjem kvalitetnih dihtung guma suprotstavljaju hladnim severnim vetrovima i sprečavaju prodor hladnoće,
  • alu profile koji reflektuju sunčevu svetlost, apsorbuju toplotu u sebe i sprečavaju prodor toplote u unutrašnjost objekta,
  • profile koji zahvaljujući eloksiranju i plastifikaciji mogu zadovoljiti najrazličitije ukuse i pružiti raznovrstan dizajn boja i završnih formi površine,
  • alu profile koji rade u službi čoveka, povećavaju komfor i uslove svakodnevnog življenja i rada kroz različite vidove kontrolisanog provetravanja i zaštite od sunčeve svetlosti.

Suština današnje aluminijum stolarije jeste praćenje trendova u arhitekturi i građevinarstvu, povećanje energetske efikasnosti, povećanje zvučne izolacije i praćenje i razvoj u skladu sa tehnološkim inovacijama, a sve zarad boljeg, udobnijeg, zdravijeg života ljudi i zaštite životne sredine.

Trend današnjice

Pored inovacija koje su odraz današnjeg vremena aluminijum stolarije, posebni trendovi koji su zastupljeni i koji će sigurnoimati uticaja i na dalji razvoj arhitekture i same aluminijum stolarije jesu:

1. Minimalistički stav – ili kako obično volimo da kažemo „manje je više“. Odnosno, aluminijum profil postaje sve tanji i daje prednost staklu, čime se stvaraju ogromne staklene površine, tzv. staklene fasade. Ne samo da je estetski doživljaj zagarantovan, nego se na ovaj način omogućuje prolaz veće količine svetlosti unutar prostora. A, ako se vodimo maximom „Ko se sunca krije, bolje da ga nije“, jasno je da je na ovakav način, zadovoljena i potreba za prirodnim i zdravim okruženjem.

ELVIAL - Abaton Island Resort & Spa hotel
Foto: ELVIAL – Abaton Island Resort & Spa hotel

2. Pojedinačni elementi – pod kojima se podrazumevaju okovi, stakla, ručice, stavljeni su na visok nivo kada je njihova proizvodnja u pitanju. To zapravo znači da se posvećuje velika pažnja izradi svakog dela ponaosob kako bi se postigao što veći i ujednačeniji kvalitet i kako bi konačni proizvod funkcionisao najbolje moguće.

3. Brža montaža – na samom objektu na kome se postavlja. Ova montaža zapravo bi trebala da bude rezultat prethodnog trenda, odnosno visokokvalitetne proizvodnje pojedinačnih delova alu stolarije. Naravno da bi brza montaža bila moguća, neophodno je imati profesionalnu i sigurnu ekipu koja će znati tu montažu i obaviti. U protivnom moglo bi da bude što je brzo, to je i kuso.

Tehnomarket d.o.o. / fasadni paneli
Foto: Tehnomarket d.o.o. / fasadni paneli

Šira primena aluminijuma

Iako se alu stolarija dugo vezivala za poslovne objekte, danas sve češću primenu ima i među stambenim objektima. Naime poslednju deceniju ipo većina stambenih objekata ima aluminijum stolariju posebno u prizemnom delu gde su lokali i ulazna vrata.

Posebna novost jeste primena aluminijuma u izradi ulaznih vrata u zgrade. I pored toga što istraživanja pokazuju da većinu ulaznih vrata čine stara drvena i gvozdena vrata, PVC vrata i procentualno na samom kraju aluminijum vrata, stručnjaci, kao i sami proizvođači stolarije očekuju sve veću primenu aluminijum stolarije.

Razlog trenutne situacije na tržištu nalazi se u činjenici da su sva drvena i metalna vrata zastupljena na starijim zgradama i da je potrebno vreme da se promeni svest, a potom i sama ulazna vrata. Sa druge strane pojava PVC vrata na ne tako malom broju novih objekata, leži u nižoj ceni ove vrste vrata, kao i većoj energetskoj efikasnosti. Međutim i pored svih prednosti i mana svih dosadašnjih ulaznih vrata počevši od teškog održavanja, nefukcionalnosti i starosti drvenih vrata, preko teških, nepraktičnih čeličnih vrata, do modernih PVC vrata koja nisu toliko zahvalna za sam ulaz, smatra se da će aluminuijum vrata zauzeti prvo mesto kada su ulazna vrata u stambene zgrade u pitanju.

Autor: Snežana Trtica Graovac, novinar