Uradite sami zvučnu izolaciju u vašem stanu

Kamena vuna sprečava širenje buke. Zahvaljujući svojoj otvorenoj vlaknastoj strukturi, ona upija zvuk i time pruža optimalnu zvučnu zaštitu između prostorija. Dobro izolovani zidovi mogu smanjiti buku za više od 50 dB. Poređenja radi, zid bez izolacije smanjuje buku svega 30 dB. Ovo predstavlja veliku razliku pošto ljudsko uho razliku od 10 db oseća kao dvostruko glasniji zvuk. Kamena vuna veoma efikasno upija buku i tako podiže udobnost i kvalitet života, kako kod kuće, tako i na poslu.

Foto: izgled kamene vune
Foto: izgled kamene vune

Ugradnjom kamene vune na pregradne zidove sprečava se širenje buke. Zahvaljujući isprepletenoj vlaknastoj strukturi, kamena vuna upija zvuk i time pruža optimalnu zvučnu zaštitu između prostorija. Bolja zvučna izolacija ne samo da osigurava mirniji život onima koji imaju bučne komšije, već nam dopušta da se slobodnije izražavamo, na primer, u muzičkom smislu, ili nekim drugim, radosnim, ali i bučnim aktivnostima.

POTREBAN MATERIJAL:

– ROCKWOOL KAMENA VUNA
– Metalni nosač ‘U’
– Metalni nosač ‘C’
– Gipsane ploče
– Traka za spojeve gipsanih ploča
– Rukavice
– Rezač
– Šrafovi
– Heftalica
– Metar
– Valjak
– Boja

Foto: Učvrstite gipsano-kartonske ploče na metalnu konstrukciju
Foto: Učvrstite gipsano-kartonske ploče na metalnu konstrukciju

UPUTSTVO ZA POSTAVLJANJE:

1. Odredite konačnu debljinu zida, te na podu označite gde želite postaviti ‘U’ nosače, vodeći pritom računa da ostavite 1 cm razdaljine između zida i metalne konstrukcije koju ćete kasnije postaviti. Koristeći visak napravite jednake oznake na plafonu. Vrlo je važno da se oznake na podu i plafonu savršeno podudaraju, kako bi metalna konstrukcija, ali i celi zid bili vertikalni.

2. Dvostruko lepljivu traku postavite na pod, plafon, kao i na bočne zidove. Na tu traku na pod i plafon postavite ‘U’ nosače koristeći visak kako bi odredili savršeno poklapanje. Nosače mehanički pričvrstite koristeći šrafove i bušilicu. Prilikom pričvršćivanja obratite pažnju na mesto bušenja kako ne biste oštetili već postojeće instalacije.

3. Postavite profile na lepljivu traku na bočnim zidovima. Šrafovima učvrstite metalni okvir koristeći šrafove i bušilicu.

4. Izmerite širinu izolacione ploče kamene vune. Ta će širina biti mera za rastojanje vertikalnih elemenata metalne konstrukcije (na primer: svakih 60 cm).

5. Metalne ‘C’ profile postavite na tačno izmerene razdaljine pazeći pritom da su potpuno vertikalni u odnosu na profile na podu i plafonu. Profile pričvrstite šrafovima.

6. Ploče kamene vune postavite u prostor između vertikalnih vođica. Koristeći minimalnu silu ploče kamene vune umetnite u otvor ‘U’ nosača. Ploče se postavljaju odozdo prema gore. U preostali prostor do plafona umetnite ploču koju ste izrezali na tačnu meru.

7. Učvrstite gipsano-kartonske ploče na metalnu konstrukciju koristeći pritom šrafove i odvrtač.

8. Spojeve gipsano-kartonskih ploča prekrijte trakom. Specijalnom masom pređite te spojeve u širini dve trake. Nakon sušenja, možete obojiti zidove koristeći valjak.

Foto: Kamena vuna je najbolji izolator od buke
Foto: Kamena vuna je najbolji izolator od buke