Zašto je važan kvalitetan okov?

Skup elemenata koji čine kvalitetnu stolariju

Obično kada vidimo neki prozor, prvo što nam privuče pažnju jeste staklo, zar ne? Međutim, kada odlučimo da zamenimo stolariju, tada saznajemo da su za kvalitetnu stolariju pored stakla, jednako bitni okvir, ručice i šarke.

Profil i staklo dominiraju i već na prvi pogled možemo zaključiti koja je njihova svrha i značaj. Kada su okovi u pitanju, oni površinski zauzimaju najmanji deo prozora, ali su jednako bitni kao i profil i staklo.

Okovi su skup svih onih metala koji povezuju profil i staklo, čine ga jedinstvenim i omogućavaju njihovo pravilno funkcionisanje. Drugim rečima, da nema okova stolarija bi bila skup aluminijuma, PVC-U , drveta i stakla, bez ikakve funkcije i značaja.

kvalitetan okov
Foto: Značaj kvalitetnog okova

VRSTE OKOVA

Prema funkciji koju obavljaju okovi se dele na: tipske, univerzalne i pomoćne.

Tipski okovi imaju funkciju da otvaraju i zatvaraju krila prozora i vrata. Ovoj grupi pripadaju različite vrste okova koji utiču na različita otvaranja prozora i vrata, kao i okovi različitog materijala, jer i za PVC-U, aluminijumsku i drvenu stolariju trebaju različiti okovi. Tipski ili namenski okovi su: šarke, brave, cilindri, ručice, hidraulični zatvarači, šine,…

Univerzalni okovi, baš kako im i samo ime kaže su univerzalni za stolariju različitog materijala. Znači, bez obzira da li je u pitanju PVC-U, aluminijumska ili drvena stolarija, koriste se isti univerzalni okovi.

Ovu grupu okova čine:

  • sigurnosni okovi (katanci, brave, cilindri, različiti sistemi…);
  • okovi za rukovanje, odnosno delovi ručica, rukohvata, rigli;
  • automatski mehanizmi za otvaranje i zatvaranje prozora i vrata (hidraulični automati, sistemi sa elektromotorima, sistemi sa oprugom…). Ovi okovi mogu biti od različitog materijala, izgleda, veličina i moraju biti u skladu sa izgledom i težinom same stolarije.

Pomoćni okovi omogućavaju povezivanje svih delova prozora, kao i njihovo povezivanje sa građevinskom konstrukcijom. U ovu grupu ubrajaju se spojnice, razne vrste šarki, ankeri,…

kvalitetan okov
Foto: Okov

ZNAČAJ OKOVA

Kao što same grupe okova ukazuju, jasno je zaključiti da okovi imaju veoma bitnu funkciju kada je stolarija u pitanju. Tačnije rečeno, okovi imaju više različitih, ali podjednako bitnih funkcija.

FUNKCIONALNOST

Povezivanjem svih bitnih elemenata koji zajedno čine prozor ili vrata, okovi su ključan element u stvaranju tog kompletnog proizvoda. Pored toga, okovi omogućavaju osnovno i nesmetano funkcionisanje stolarije, otvaranjem i zatvaranjem, kao i njeno povezivanje sa objektom na kom se nalazi. Dobrom vezom sa profilom, stolarija dobro dihtuje, što sprečava priliv hladnog, odnosno odliv toplog vazduha i u velikoj meri utiče na energetsku efikasnost i veću toplotnu izolaciju. Takođe, na taj način smanjuje se i buka i stolarija pruža veću zvučnu izolaciju.

Jednostavno rečeno, okovi omogućavaju sve funkcije od nastanka stolarije, preko njene ugradnje do korišćenja uz sav komfor života u objektu na kome se stolarija nalazi.

Okov za stolariju
Okov za stolariju

SIGURNOST

Prozori i vrata su glavna meta i najslabije tačke kada je obijanje i nasilno ulaženje u pitanju. Zahvaljujući okovima i različitim sistemima, stolarija čini veliku prepreku nezvanim gostima. Ojačani profili, odlična veza sa zidom, dobro dihtovanje, ne dozvoljavaju obijanje objekta.

ESTETIKA

Zahvaljujući okovima, danas imamo stolariju velikih profila, koja nam omogućava stvaranje tzv. staklenih zidova i povezivanje sa prirodom. Takođe, danas postoji veliki izbor prozora različitog načina otvaranja. Pa tako imamo okretni okov, nagibni okov, okretno-nagibni, paralelno-klizni, paralelno klizno-nagibni, klizno-preklopni, podizno-klizni. Upravo zahvaljujući ovim okovima, danas su nam na raspolaganju prozori i vrata različitih oblika i funkcija koji se uklapaju u sve životne prostore i pružaju, pored estetike i komforan i kvalitetan život.

Okovi za stolariju, terasna klizna vrata
Foto: Okovi za stolariju, terasna klizna vrata

KVALITET OKOVA

Saznavši koliki je značaj okova i kako oni utiču na kvalitet i dugotrajnost stolarije, kao i na značaj u životu korisnika stolarije, nameće se zaključak da okovi moraju biti izuzetno kvalitetni.

Da bi jedan okov poneo titulu kvalitetnog okova on mora biti izrađen od kvalitetnog, čvrstog metala. Takođe isti taj okov podleže ispitivanju međunarodne institucije za kvalitet okova, poznatije kao nemački RAL. Da bi se dobio sertifikat ove institucije, neophodno je sprovesti ispitivanje u pet koraka.

Prilikom ispitivanja testira se izdržljivost ručice za 60.000 otvaranja i zatvaranja, 5.000 otvaranja bez aktiviranja ručice, opterećenje krila masom do 100 kg u trajanju od pet minuta, udaranje krila o fizičku prepreku, opterećenje krila i pokušaj nasilnog vađenja iz šarki,… Nakon ovog ispitivanja, okovi moraju biti isti kao i pre testiranja. Kao što možemo zaključiti, okovi moraju biti izuzetno jaki i čvrsti, jednom rečju kvalitetni kako bi izdržali sav pritisak i dobili sertifikat najvišeg kvaliteta.

Okovi za ALU stolariju, klizna balkonska vrata
Okovi za ALU stolariju

Upravo vodeći se tom činjenicom, ozbiljni proizvođači istih veliku pažnju posvećuju njihovoj izradi. U zavisnosti od funkcije okova, ali i vrste stolarije, tačno se određuje od kog materijala će biti. Najbolji okovi su od čelika. Svaki okov mora da ispuni tačno predviđena opterećenja i zadovolji najviša očekivanja. Pored jačine, poznati brendovi stalno usavršavaju okove, naročito na polju sigurnosti i zaštite. Pa tako danas imamo okove koji su u zavisnosti od otpora koji pružaju provalnicima podeljeni u tri grupe:

  • Prvi stepen otpora pružaju RC 1N okovi, koji mogu da izdrže udaranje, šutiranje, čupanje prozora najduže pet minuta. Zbog toga je najbolje da stolarija sa ovom grupom okova bude postavljena na spratu.
  • Drugi stepen otpora imaju RC 2N okovi, koji pružaju otpor do tri minuta obijanja uz pomoć jednostavnih alata.
  • Treća grupa je najjača i to su okovi RC 3N i oni pružaju otpor provalama koje traju do pet minuta i to snažnijim alatima. Važi mišljenje da provalnici do tri minuta pokušavaju, a nakon toga odustaju od provale, što govori da su druga i treća grupa više nego poželjne.
Inovativni otklopno zaokretni sustav
Foto: Potpuno skriveni okov

Napredna tehnologija omogućila je da pojedini okovi imaju u sebi senzore koji omogućavanju centralno zaključavanje, ali i povezivanje drugih bitnih sistema: nadzor alarma, klimatizacije, sistema ventilacije,… U svakodnevnom životu, a posebno u vreme velikih pandemija, kao što je baš ova kojoj svedočimo, veliki značaj ima cirkulacija vazduha. Drugim rečima, provetravanje. Uz pomoć modernih okova moguće je prozore postaviti tako da budu otvoreni 6 mm, čime se obezbeđuje konstantna nesmetana cirkulacija vazduha. Sa druge strane, takvi okovi imaju drugi stepen otpora RC 2N, čime je zagarantovana i i zdrava i bezbedna sredina. Više nego korisno, zar ne?

Na osnovu svega iznesenog lako je zaključiti da su okovi veoma bitni deo svake stolarije i da prilikom izbora iste, treba voditi računa o kvalitetu okova. Ukoliko izaberemo okove lošijeg, slabijeg materijala ili od neproverenih proizvođača, bićemo u problemu.

Stolarija nakon kratkog vremena neće pružati ono što je osnova njene funkcije. Jasno je da nećemo moći da računamo na energetsku efikasnost, toplotnu i zvučnu izolaciju, bezbednost i zaštitu. Što, složićete se, nije ni malo poželjno.

Kako odabrati odgovarajuće okove
Foto: Okovi za prozore

Zato, prilikom kupovine stolarije neophodno je proveriti vrstu okova, da li poseduju odgovarajući sertifikat, da li je poznat i brendiran proizvođač. Da ne bude zabune kada je reč o proizvođačima, nije presudno ime, nego njihov predan i kvalitetan rad, uvek dostupni rezervni delovi, servis i tehnička podrška.

Zaključićemo, kvalitet okova je od presudnog značaja i krajnja odluka treba da bude stolarija sa proverenim i kvalitetnim okovima. I ne zaboravite, na okovima se ne štedi.