Tehnomarket predstavlja Sistem LINEAL THERM 77

Sistem LINEAL THERM 77 je jedan od šest iz serije LINEAL i predstavlja sistem aluminijumskih profila sa termičkim prekidom, specijalno projektovanih za izradu elemenata prozora i vrata sa ugradnom dubinom štoka od 77mm. Sistem je dizajniran tako da zadovoljava savremene zahteve na polju energetske efikasnosti, kao i ostale uslove nepohodne za bezbedan i udoban radni i životni prostor.

Tehnomarket d.o.o. - Sistem LINEAL THERM 77
Tehnomarket d.o.o. – Sistem LINEAL THERM 77

Prilikom projektovanja elemenata sistema posebna pažnja je posvećena odabiru materijala koji vrše funkciju termičkog prekida u sklopu sistemskih profila. Na ovaj način su postignute maksimalne termoizolacione karakteristike Uf≈1,40W/m²K, odnosno Uw≈0,96W/m²K.

  • Sistem LINEAL THERM 77 omogućava ugradnju standardnog okova u EURO 1 žljeb i okova za PVC u EURO 16mm žljeb.
  • Podržane ispune i staklo paketi od 23 do 55mm sa EPDM zaptivkama koje poseduju integrisanu barijeru protiv produvavanja.
  • Zaptivanje u zoni spoja štoka i krila je trostruko, preko tri trajno elastične EPDM zaptivke otporne na UV zračenje.
  • Osnovna spoljašnja dimenzija štoka od 65mm

Preuzmite detaljan tehnički opis sistema
Preuzmite IFT sertifikat
Preuzmite kataloge

[yarpp]

www.tehnomarket.com

Tehnomarket d.o.o
A. Skadarska 73, 26101 Pančevo, Srbija
T. +381 13 307 700
F. +381 13 307 799
E. profil@tehnomarket.com
W. www.tehnomarket.com