SFERA 2016: Oblikovanje i toplinska izolacija fasadnih zidova: Tradicionalni i savremeni pristup

Međunarodna naučno-stručna konferencija

Marketinška i izdavačka agencija SFERA d.o.o. Mostar u sardnji sa Građevinskim fakultetetom Univerziteta „Džemal Bijedić“ Mostar , uz podršku GIT instituta, organizuje međunarodnu konferenciju pod nazivom Sfera 2016, 03 i 04. novembra 2016-te godine.

Konferencija se bavi osnovnim elementom objekta – zidom. Plašt objekta ili fasadni zid je jedan od najbitnijih elemenata u vizualnom doživljaju objekta ali i po pitanju ostvarivanja ugodnosti korištenja istog. Boje fasade kao i materijali za završnu obradu su jedan od ključnih elemenata za budući identitet objekta u prostoru kao i njegovo redovno održavanje.

Kroz konferenciju se prezentiraju tradicionalni i savremeni pristupi i materijali za „utopljavanje“ i završnu obradu, njihove prednosti i uslovi za primjenu kao i mogućnosti za poboljšanjem. Cilj diskusije jeste razmjena znanja i iskustva u različitim oblastima inženjerstva, kao i otvaranje mogućnosti uspostavljanja međunarodne i domaće saradnje.

Konferencija se sastoji iz dva dijela. U prvom dijelu se prezentuju naučni, pregledni i stručni radovi, a u drugom savremene tehnologije i proizvodi u domenu proizvodnje toplinskih izolacija te materijala za završnu oblogu fasadanih zidova. Kompanije koje se bave proizvodnjom i distribucijom materijala za toplinsku izolacije te završnu obradu fasadnih zidova su dobrodošle da se prijave za prezentaciju na konferenciji, kao i izlaganje kataloga i drugog promotivnog materijala u izložbenom prostoru konferencije.

TEME

[1] Historijski razvoj fasadnih zidova
[2] Građevinski propisi i važeći standardi za toplinske izolacije i završnu obradu fasadnih zidova
[3] Energetska efikasnost u zgradarstvu
[4] Fasadni zidovi s aspekta funkcionalnosti i sigurnosti objekata
[5] Fasadni zidovi i savremeni zahtjevi: zdravlje, komfor, redovno održavanje i energetska efikasnost
[6] Uslovi i pristup za poboljšanje energetske efikasnosti historijskih i savremenih objekata
[7] Toplinska izolacija i završna obloga: pristup u novogradnji, obnovi/održavanju postojećih objekata i konzervaciji/rekonstrukciji kulturno-historijskih objekata
[8] Tehnološki aspekt, kvalitet i dugotrajnost toplinske izolacije od tradicionalnih i savremenih materijala.

Učesnici mogu prijaviti učešće na konferenciji ispunjavanjem obrasca za registraciju koji se nalazi na web stranici konferencije (2016.sfera.ba).

Generalni sponzor konferencije je kompanija: Baumit,

Sponzori konferencije su kompanije: Bautrend, Baumy, Dugatehna, dok su partneri konferencije kompanije: EPS Lastro, Knauf, Knauf Insulation, Austrotherm, Njemačka privredna komora – AHK, Terrasit, Stamal, Fibran, Baldini Studio, Rockwool, Bekament, Orvis, te kompanija Igm.

Nadolazeću konferenciju će svečano otvoriti Predsjednik Federacije BiH, gdin: Marinko Čavara, te će govornici biti stručnjaci iz oblasti teme naučno stručne konferencije.

Sponzori manifestacije SFERA 2016