MADE expo – glavni sajam za sektor dizajna i građevinarstva u Italiji!

MADE expo je glavni sajam za sektor dizajna i građevinarstva u Italiji: ove godine sajam će se održati u Fiera Milano od 15. do 18. novembra 2023. godine, gde će se predstaviti materijali, tehnologije i rešenja za stvaranje održivih, energetski efikasnih, manje zagađujućih, digitalnih i tehnoloških integrisanih objekata sposobnih da ponude veći nivo udobnosti i viši kvalitet života. Visoko specijalizovana i integrisana platforma, MADE expo će biti strukturisana u dve nove izložbe, Construction Hall i Building Envelope Hall, posvećene inovacijama i održivosti.

MADE expo - glavni sajam za sektor dizajna i građevinarstva u Italiji
MADE expo – glavni sajam za sektor dizajna i građevinarstva u Italiji

Construction Hall će se sastojati od četiri makro oblasti koje će građevinskoj zajednici predstaviti niz elemenata visokih performansi za izgradnju i rekonstrukciju, imajući u vidu da kvalitet izgrađenog okruženja danas odgovara nizu međusobno povezanih zahteva. Makro sektori Construction Hall-a će se fokusirati na:

  • Dizajn, usluge, BIM i softver;
  • Objekti i građevinski sistemi, niskogradnja i infrastruktura, mehanizacija i sigurnost na gradilištu;
  • Energetska prekvalifikacija, izolacija i komfor, integracija sistema;
  • Premazi i završne obrade za enterijere i eksterijere.
MADE expo - glavni sajam za sektor dizajna i građevinarstva u Italiji
MADE expo – glavni sajam za sektor dizajna i građevinarstva u Italiji

Building Envelope Hall, takođe je podeljena na četiri makro oblasti, gde će biti demonstrirana najbolja rešenja za vrata i prozore, spoljašnje i tehničke komponente, sposobna da kombinuje energetsko preuređenje i udobnost i da adekvatno odgovori na klimatske izazove i najnovije građevinske i dizajnerske zahteve.

MADE expo - glavni sajam za sektor dizajna i građevinarstva u Italiji
MADE expo – glavni sajam za sektor dizajna i građevinarstva u Italiji

Ovo nije samo sajam: četiri dana sastanaka, radionica, nagrada i seminara za istraživanje budućnosti građevinskog sektora i procenu njegovog potencijala. Vrhunac događaja će biti projekat ARCHIBOX i dva glavna govora ME – MADE ambasadora izložbe, Carlo Rattija i Winy Maasa.

Ulaznice i registracija

Made Expo 2023 logo

 

www.madeexpo.it