Šta je hidroizolacija i gde je našla praktičnu primenu?

Jedan od nezaobilaznih radova u okviru današnje gradnje ili renoviranja objekta jeste hidroizolacija za koju je većina čula da postoji. Ona omogućava zaštitu objekta od vode i vlage, posebno u prostorijama kao što su kuhinja i kupatilo. Osim toga, prepoznata je njena prednost kada je u pitanju kvalitet gradnje bilo kojeg objekta kao i njegovog dugog veka trajanja, ali isto tako prepoznaje se i uloga koju ima za zdravlje i kvalitet života ljudi koji u tom objektu borave. Oni koji ne misle na vreme o tome, a danas je takvih ljudi sve manje, mogu se suočiti sa velikim i skupim problemima koje mogu da izazovu prodor vode i vlage.

Iako postoji više primena hidroizolacije u praksi kao što su hidrogradnja, podzemni delovi objekata visokogradnje, u temeljima i podrumima, kao i kod fasada, krovova i terasa, u nastavku teksta fokusiraćemo se na njenu ulogu i značaj kada je izolacija kuhinje i kupatila u pitanju.

Osnovne informacije

Najjednostavnije rečeno hidroizolacija kupatila je vrsta građevinskih radova koja se izvodi radi zaštite nekog objekta od nastanka vlage. Tokom ovog procesa ne menja se ni na koji način suštinski izgled i oblik prostora već se povećava njegova efikasnost i funkcionalnost time što se obezbeđuje da ne dolazi do prodora vode i vlage. Karakteriše je kvalitet i visoka funkcionalnost zbog čega je i našla široku primenu u praksi. Ona mora biti otporna na temperaturne razlike, ali i otporna na habanje.

U oba slučaja, ako je kvalitet nizak i ne postiže se osnovna funkcija uticaj temperaturnih razlika može dovesti do brzog slabljenja materijala i pucanja, što nikako nije dobro. Koristi se u skoro svim objektima, od kuće do poslovnih prostorija, ali i vikendica za odmor ili nekih turističkih objekata.

Uloga

Kada je u pitanju glavna uloga hidroizolacije, može se reći da sam naziv govori o tome. A reč je sprečavanju prodora vode i vlage u objekat u kojem je urađena, ali i kroz njenu konstrukciju i sve druge elemente. Ipak ne treba zanemariti ni ulogu koju ona ima kada je reč o zdravlju ljudi koji borave u određenom prostoru što treba da bude jedna od vodećih stavki. Vlaga može biti i te kako štetna kako za malu decu i pojavu učestalih alergijskih reakcija, tako i za odrasle koji imaju probleme sa disanjem, pogotovo ako imaju dijagnostikovanu astmu.

Razlikuju se tri osnovne vrste materijala i to: od sintetičkih smola koji mogu biti u obliku membrana i debeloslojnih premaza; zatim materijali od bitumena i polimerbitumena koji se najčešće javljaju u obliku namaza mastiksa, premaza ili traka; te na kraju postoji još i materijal na bazi cementne kompozicije koji se takođe može javiti u obliku premaza, injekcionih masa ili vodonepropustljivih maltera.

Praktična primena

Pre ugradnje same hidroizolacije u već postojeće objekte veoma je važno ispoštovati neka osnovna pisana i nepisana pravila kako bi se postigao pun efekat i dugoročnost. Površina na koju se postavlja mora biti dobro očišćena i ravna koliko je to moguće. Ako postoje pukotine njih treba popuniti elastičnim kitom, a ako postoji neka odlepljena pločica treba je zalepiti i pričvrstiti.

Ovo su sve stvari koje bi majstor koji izvodi radove trebalo da zna i na koje treba da upozori ili skrene pažnju. A za više informacija se možete raspitati na sledećem linku. Prvo se maže prajmer, a zatim glavna masa. Najčešće se koristi za prostorije poput kuhinje i kupatila gde je konstatovana visoka funkcionalnost i efikasnost, ali se može koristiti i na drugim mestima.

Najbojli primeri su terase, zatim kod spoljašnijh zidova koji se ukopavaju u zemlju, te kod zaštite betonskih konstrukcija kao što su rezervoari za tehničku i pitku vodu, ali i za zatvorene i otvorene bazene za plivanje. Takođe, hidroizolacija je našla praktičnu primenu i kod zidova i podova podrumskih prostorija koje su izložene uticaju niskih negativnih hidostatičkih pritisaka.

Glavne prednosti

Već su kroz tekst navedene neke osnovne prednosti hidroizoalcije, a koje se odnose na kvalitet objekta i zaštita od vode i vlage, ali i velikog uticaja koji ima na zdravlje ljudi koji u tom prostoru žive, rade, ili povremeno borave. U pogledu kvaliteta i dugorajnosti treba još istaći i sledeće karakteristike koje se mogu svrstati u prednosti, a one se odnose na: jednostavnost primene, postojanost, vodonepropustljivost, bez štetnih uticaj na materijale sa kojima se kombinuje niti za ljude (niti prilikom ugradnje niti kasnije), samogasiva je, otporna na deformacije pod pritiskom, ima zadovoljavajuću elastičnost na niskim temperaturama i sa druge strane visoku postojanost na visokim temperaturama