Sertifikovano staklo otporno na metke od kompanije PRESS GLASS

Kvalitet stakla otpornog na metke proizvedene u kompaniji PRESS GLASS je potvrdio i sertifikovao institut “Ceramics and Construction Materials” (ICiMB). Sertifikat je formalan dokaz da staklo ovog proizvođača ispunjava sve zahteve standarda EN 1279-5:2005+A2:2010.

„Staklo otporno na metke pruža efektivnu zaštitu od metaka iz vatrenih oružija. Ona se primenjuju kad je sigurnost na vrhu prioriteta za izbor stakla. Kriterijumi za izradu su naravno, klasa otpornosti, njegova težina, debljina i providnost. Zahvaljujući različitim zahtevima, glazirane particije pružaju i dodatno svojstvo – kao što je prenos toplote” objašnjavaju iz kompanije PRESS GLASS.

Sertifikat performansi pokazuje da staklo otporno na metke proizvedeno u ovoj kompaniji ispunjavanju sve zahteve po standardu EN 1279-5:2005+A2:2010. Dokumanat se odnosi na sledeća stakla: BR2”S”, BR3”S”, BR3”NS”, BR4”S”, BR4”NS”, BR5”S”, BR6”S”, BR7”S” and BR7”NS”.

ICiMB sertifikat za staklo otporno na metke kompanije PRESS GLASS (u PDF formatu):

PRESS GLASS

PRESS GLASS d.o.o. Hrvatska
Ulica dr. Marijana Mlinarića 5, Poduzetnička Zona Jalžabet, 42203 Jalžabet
T. +385 42 62 90 01
E. varazdin@pressglass.com
W. www.pressglass.com

PRESS GLASS SA Poljska
Nowa Wies, ul. Kopalniana 9 42-262 Poczesna
T. +48 34 327 50 69
E. nowawies@pressglass.com