REHAU Smart Guard – zastrašuje provalnika pre nego što dođe do nastanka štete

VI BRINITE O PRAVOVREMENOM ODLASKU NA PUT, VAŠI PROZORI VODE RAČUNA O KUĆI.

Smart Guard je svetska inovacija za preventivnu protivprovalnu zaštitu: Pomoću njegovih inteligentnih senzora potencijalni provalnici se dovoljno rano otkrivaju i zastrašuju vizuelnim i zvučnim signalima. Za razliku od uobičajenih alarmnih sistema – koji se aktiviraju kada su prestupnici već izvršili provalu – Smart Guard reaguje ranije i time pomaže da se šteta na prozorima i vratima aktivno spreči.

WINDOWS. REINVENTED FOR MODERN LIFE.

www.rehau.rs/sigrunosni-prozori

www.rehau.com

REHAU d.o.o.
Stražilovska 7, 11272 Dobanovci
T. +381 11 3770 301
F. +381 11 3770 319
E. beograd@rehau.com
W. www.rehau.rs
W. www.rehau.com