PRESS GLASS konfigurator u novoj verziji

PRESS GLASS je ažurirao svoj konfigurator za stakla sa solarnom kontrolom podržavajući poređenje i analizu svakog tipa stakla. Kao što je kompanija, specijalizovana za industriju obrade stakla, već objasnila – novi alat pokriva sve vrste stakla – od osnovnih varijanti do stakala sa termalnim premazima.

PRESS GLASS konfigurator obezbeđuje sve – od osnovnih do strogo specifičnih parametara – npr. stakla sa solarnom kontrolom, koja su proizvod kompanije. Alat omogućava poređenje analiza za različite tipove stakla. Takođe nudi dodatne opcije, kao što je i mogućnost da se razultat sačuva u PDF formatu.

Proizvođač navodi – nova, ažurirana verzija konfiguratora za staklo sa solarnom kontrolom pokriva dodatne podatke u vezi sa osnovnim staklom, koje se koristi sa unutrašnje i spoljašnje strane, kao i o vrstama premaza za termalnu izolciju. Na ovaj način, proširena mreža opskrbljuje korisnike sa većim brojem podataka i specifikacijom za svaki tip stakla.

Informacije su bazirane na podacima do kojih se došlo od samih proizvođača osnovnog sloja stakenih jedinica vodeći računa o referencama svakog komada, sa sledećim strukturama 4-16-4, 6-16-4 ili 6-16-6. Kao rezultat, naša specifikacija je objektivan podatak i baš on je i uzet kao reper, tvrdi kompanija PRESS GLASS.

Konfigurator je dostupan na stranici www.pressglass.com i u okviru besplatne aplikacije PRESS GLASS MOBILE, koja je kompatibilna sa svim mobilnim telefonima (iOS i Android sistemi).

PRESS GLASS

PRESS GLASS d.o.o. Hrvatska
Ulica dr. Marijana Mlinarića 5, Poduzetnička Zona Jalžabet, 42203 Jalžabet
T. +385 42 62 90 01
E. varazdin@pressglass.com
W. www.pressglass.com

PRESS GLASS SA Poljska
Nowa Wies, ul. Kopalniana 9 42-262 Poczesna
T. +48 34 327 50 69
E. nowawies@pressglass.com