Lider u proizvodnji aluminijumskih ulaznih vrata

Ono što se naslućivalo zadnjih godina dobilo je snažnu potvrdu ove sezone – Tehni je bio i ostao lider u proizvodnji aluminijumskih ulaznih vrata sa skrivenim krilom. Ovih osam godina od startovanja proizvodnje aluminijumskih vrata Tehni je neprestano imao uzlaznu putanju u proizvodnji vrata, kako po proizvedenim količinama tako i sa pojedinačnom i ukupnom vrednošću i obimom proizvedenih vrata.

Ove sezone, definitivno, Tehni je dostigao vrh sa tendencijom i jakom željom da tu i ostane, uprkos velikoj i brojnoj konkurenciji. Sve navedeno potvrđuje činjenica da se Tehnijeva vrata sve više traže širom Evrope, a najviše u Nemačkoj i Francuskoj, zatim u skoro svim zemljama Sredozemlja kao i u zemljama Arapskog sveta.

Vrata sa skrivenim krilom se sve više traže i potpuno istiskuju klasična vrata sa panelom. Paneli standardnih debljina od 20 ili 24 mm više ne zadovoljavaju zapadne standarde u pogledu toplotne i zvučne izolacije. Tek bi panel minimalne debljine od 40 mm zadovoljavao minimalne zapadne standarde, ali je proizvodnja takvih vrata neracionalna i skupa.

Zato se i prelazi na proizvodnju vrata sa skrivenim krilom jer je postupak proizvodnje kraći, a dobijaju se lepša i kvalitetnija vrata savremenog dizajna.

TEHNI Pivot sigurnosna vrata
TEHNI Pivot sigurnosna vrata

Tehni je pre par godina investirao u proizvodnju sopstvenog sistema profila za izradu vrata. Taj sistem može da konkuriše svojim karakteristikama svim zapadnim proizvođačima vrata, a sistem istovremeno omogućava konkurentnu cenu vrata nižu od konkurencije.

Vrata proizvedena od Tehnijevih profila sada se ne razlikuju od vrata bilo kog evropskog proizvođača vrata koji imaju decenijsko iskustvo u proizvodnji vrata. Aluminijumski profili su sa debljinom spoljnog zida od 3mm, a vrata su opremljena sa pet fiksnih dihtunga i jednim padajućim dihtungom koji se spušta iz krila kada se vrata zatvore. Okovi za sva Tehnijeva vrata su, standardno, nemačke proizvodnje.

TEHNI aluminijumska vrata
TEHNI aluminijumska vrata

Pored toga, Tehni je za sva vrata obezbedio odgovarajuće ateste iz Nemačke i Francuske (ift Rosenheim i CTSB), a koeficijent zvučne i termo izolacije za vrata se spušta i do 0,82.

Do sada su najveću potražnju imala vrata iz serije PIVOT i SUPERIOR LINE koja su ujedno i najskuplja jer imaju i najviše opreme. Od opreme za vrata najviše se traži ugradnja sistema za otvaranje na otisak prsta i elektronske brave koja imaju mogućnost povezivanja sa sistemom protivprovalne zaštite. Pored navedene dve serije luksuznih vrata Tehni paralelno razvija i seriju hotelskih, odnosno kancelarijskih vrata koja su isto izrađena od panela sa skrivenim krilom.

PUZZLE

Za narednu sezonu očekuje se da tržište prihvati i novu seriju vrata PUZZLE koja je koncipirana tako što se umesto lima vrata oblažu profilisanim elementima od ekstrudiranog aluminijuma širine 20 cm. Slaganjem ovih elemenata prekrivaju se vrata sa jedne i druge strane, a s obzirom da su u pitanju elementi oni mogu biti različito profilisani i različito obojeni. Na taj način se dobija jedna reljefna celina koja može biti jednobojna ili u više boja. Isti sistem elemenata od aluminijuma može da se koristi i za oblaganje zidova oko vrata tako da se može dobiti jedna ambijentalna celina.

TEHNI ulazna vrata sa skrivenim krilom PUZZLE sistem alu panela
TEHNI ulazna vrata sa skrivenim krilom PUZZLE sistem alu panela
TEHNI ulazna vrata sa skrivenim krilom PUZZLE sistem alu panela
TEHNI ulazna vrata sa skrivenim krilom PUZZLE sistem alu panela

Sistem PUZZLE je idealan za koncipiranje ulaznih holova i atrijuma. Može se koristiti i za spoljno oblaganje fasade s obzirom da je u pitanju aluminijum. Kompletan sistem pored vrata i nekoliko različitih modela elemenata raspolaže svim profilima za izradu podkonstrukcije i opšivke.

MATERIJAL ZA VRATA u TEXNI d.o.o. Beograd

Firma TEXNI d.o.o. Beograd vrši uvoz svih poručenih vrata za kupce u Srbiji, a samim tim završava i sve formalnosti oko prevoza i uvoza vrata, tako da kupci dolaze samo da preuzmu vrata. Od skoro TEXNI d.o.o. Beograd ima na stanju i nudi materijale za proizvodnju dva tipa vrata (TLS 50 I TLS 85) tako da svi zainteresovani proizvođači vrata iz Srbije mogu da sklapaju vrata po Tehnijevoj tehnologiji i od Tehnijevih materijala. Ukoliko su vrata sklopljena od komplet Tehnijevih materijala onda takva vrata pokriva i Tehnijev atest, prilikom prodaje na domaćem i na inostranom tržištu.

TEHNI aluminijumska vrata
TEHNI aluminijumska vrata

KONFIGURATOR

Za sve potencijalne kupce gotovih vrata TEHNI je na svom sajtu instalirao poseban program na srpskom jeziku pod nazivom KONFIGURATOR. U tom programu svaki kupac moze u realnom vremenu da konfiguriše vrata kakva bi on želeo da kupi od raspoloživih sistema i modela koje Tehni ima u ponudi. Po završetku konfiguracije program ostavlja mogućnost da kupac pošalje e-mail na Tehni da bi dobio cenu za traženi model vrata. Konfigurator se nalazi na linku: https://tehni.doors-100.com/rs

www.tehni.rs

TEHNI Beograd
A. Novosadski put bb (296E), 11080 Zemun
T. +381 11 3774 372
F. +381 11 3774 384
E. office@tehni.rs
W. www.tehni.rs