Krovni svetlarnici koji štede električnu energiju

Danas na tržištu postoji dosta tipova svetlarnika koji omogućavaju osvetljenje tamnijih prostorija objekata bez mehaničke pomoći. Sistem „LightCatcher“ ili „Hvatač svetlosti“ kompanije EcoNation je trenutno najefikasniji u ovoj sferi.

Svetlarnik u obliku kupole izrađen je od polikarbonata i sadrži integrisani sistem praćenja putem ogledala koje je u potrazi za najjačim izvorom svetlosti, da bi je kasnije, usmeravao u objekat.

Izgled krova sa Hvatačima svetlosti -- krovnim svetlarnicima
Slika 2 – Izgled krova sa Hvatačima svetlosti — krovnim svetlarnicima

Kompanija EcoNation iz Belgije ima interesantnu poslovnu filozofiju. Instalacijom ovakvih svetlarnika na krovovima komercijalnih zgrada, prati se ušteda energije. Koliko god novca da se uštedi primenom ovog sistema, uvek se deli između kompanije i klijenta.

Hvatači svetlosti
Slika 3 – Hvatači svetlosti

Ovakav sistem je efikasniji od klasičnih svetlarnika. Potreban krovni otvor površine 1.6 m2 je dovoljan da bi osvetljavao površinu od 60 do 120 m2. Klasični svetlarnici u zimskom i letnjem periodu izlažu objekat temperaturnim oscilacijama, a sa „Hvatačem svetlosti“ to jednostavno, nije moguċe.

Princip rada „Hvatača svetlosti“

Princip rada „Hvatača svetlosti“ se svodi na prikupljanje dnevne svetlosti od strane ogledala koje je integrisano u kupoli. Pre nego što je sprovede u objekat, ogledalo svetlost filtrira i pojačava u svetlosnom tunelu. Ovaj sistem je veoma efikasan i obezbeđuje prosečno, 10 časova dnevno sunčeve svetlosti, čime je potrošnja električne energije smanjena za 10 odsto.

Princip rada Hvatača svetlosti
Slika 4 – Princip rada Hvatača svetlosti

„Hvatači svetlosti“ nisu estetski  pogodni za svaki stambeni objekat. Uprkos tome, mogu imati vodeċu ulogu u uštedama energije kod komercijalnih ili industrijskih objekata, što je danas od velike važnosti za razvoj jednog mesta.

Zahvaljujući genijalnom ogledalu i sistemu tehnologije, „LightCatcher“ donosi više dnevne svetlosti u vaše zgrade. Ovo je jeftina i ekološka alternativa svetlosnog okna ili tradicionalnih kupola. „LightCatcher“ generiše zelenu energiju i dosta svetlosti, i stavlja tačku na temperaturne promene. To znači da možete imati sopstveno svetlo u proseku deset sati dnevno. Integrisani solarni paneli obezbeđuju da „LightCatcher“ radi potpuno autonomno, bez potrebe da bude povezan na električnu mrežu. Ovako „LightCatcher“ donosi maksimalnu količinu dnevne svetlosti u zgradu preko izuzetno malog otvora na krovu  i po nižoj ceni. „LightCatcher“  generiše zelenu energiju i dosta svetlosti, i stavlja tačku na temperaturne promene.