Hörmann Aluminijumska kućna vrata

Aluminijumska kućna vrata ThermoSafe

Hörmann NOVI motivi vrata

Novi motivi vrata u partnerskom izgledu sa garažnim segmentnim vratima

Novi motivi ThermoSafe kućnih vrata
• 6 novih motiva sa kanalima i ostakljenjima
• U partnerskom izgledu sa garažnim segmentnim vratima, M-, L- i D-kanal
• Mogućnost isporuke od proleća 2015.
• Za motiv 514 mogućnost isporuke od leta 2015.

Model sa otvaranjem prema spolja
• Opcionalno za sve ThermoSafe motive kućnih vrata
• Mogućnost isporuke od leta 2015.

ThermoSafe motivi kućnih vrata

Više komfora i poboljšana konstrukcija

Novi čitač otiska prsta
• Elegantno integrisan u ručki vrata
• Opcionalno kod svih ThermoSafe kućnih vrata
• Mogućnost isporuke od leta 2015.

Novi čitač otiska prsta

Dodatni treći dihtung
• Dodatni, ispupčeni dihtung u ramu vrata
• Standardno od 1.2.2015. god. kod svih ThermoSafe kućnih vrata

Aluminijumska kućna vrata ThermoSafe / ThermoCarbon

Automatska brava S5 / S7 Smart

Za prostrano oblikovanje ulaza i više komfora

Kućna vrata u visini prostorije
ThermoSafe XXL kućna vrata do visine od 2500 mm
ThermoCarbon XXL do visine od 3000 mm
• Mogućnost isporuke od proleća 2015.

Automatska brava S5 / S7 SmartZa ThermoSafe kućna vrata mogućnost isporuke odmah                                          • Sa upitom stanja kućnih vrata (zaključana ili nisu zaključana)
• Rukovanje i upitom stanja preko opcionalnog daljinskog upravljača HS 5 BS ili BiSecur aplikacije
• Za ThermoSafe kućna vrata mogućnost isporuke odmah
• Za ThermoCarbon kućna vrata mogućnost isporuke od proleća 2015.


www.hormann.rs

Hörmann Serbia d.o.o.
Garažna i industrijska vrata
Žitna 9, 11272 Beograd-Dobanovci
T +381 11 844 0800
M +381 62 760126
E. b.simovic@hormann.rs
W. www.hormann.rs