Dinamična fasada – novi trend u arhitekturi

Aktuelni trendovi vezani za fasade su fenomen koji zaslužuje punu pažnju.

Mogli bismo reći da u poslednjih nekoliko godina, dodatne funkcije pored poznate estetičnosti, su dodate u vidu vodootpornosti i izolaciije (termo i zvučne). Dodatne funkcije fasade minimiziraju potrošnju energije. Ovo nisu baš nove funkcije, već su produžetak i nadogradnja prethodnih. Kroz pasivnu ventilaciju, preko kompleksnih dinamičkih sistema, potreba da se kontroliše unutrašnja sredina zgrade ima za cilj smanjenje naše zavisnosti od klime i sistema grejanja koji su doveli do razvoja eksterijera zgrade.

Homeostatična fasada

Homeostatičnu fasadu zgrade osmislili su Decker Yedon kao eksperimentalni prototip, u kojem fasada reaguje na temperaturu. Materijali od kojeg je sastavljen ovaj prototip funkcionišu kao veštački mišići, menjajući svoj sopstveni oblik radi prevencije od prekomernog zagrevanja. Osim toga, dodatne funkcije imaju lokalizovanu kontrolu i omogućavaju  nisku potrošnju.

Homeostatična fasada
Slika 2 – Homeostatična fasada

Visoka tehnologija tendi

Još jedan primer dinamične fasada je visoka tehnologija tendi, koju je nedavno patentirala firma NBBJ.

Sunbreak sistemi tendi
Slika 3 – Sunbreak sistemi tendi

Nova garažna vrata, po ugledu na vrata iz 1985. godine, omogućavaju korisnicima mogućnost totalne kontrole okruženja zahvaljujući raspoloživoj mobilnoj aplikaciji za Android i iPhone. Aplikacijom uz pomoć telefona možete otvrati ili zatvarati serije tendi, u zavisnosti od doba dana. Međutim, tende mogu reagovati na prisustvo ljudi u porstorijama ili  na blizinu oblaka, zahvaljujući senzorima.

Auto-muzej sa dinamičnom fasadom
Slika 4 – Auto-muzej sa dinamičnom fasadom

Nesumnjivo, savršen primer dinamične fasade koji postoji već u praksi je Al Bahar Towers. Inspirisani mašarabijem, arapskim karakterističnim prozorima, i origami oblicima, geometrijski elementi štite od sunčeve toplote i nude jedinstveni vizuelni efekat. Pored ovoga, takođe koriste obnovljive izvore energije iz fotonaponskih panela.

Al-Bahar Towers
Slika 5 – Al-Bahar Towers