Digitalna organizacija kompanije sa Klaesom

Predviđanja već dugo vode u tom pravcu – i tržište se kreće tako: Trgovina prozorima i ostalim konstrukcijskim elementima postaje sve snažnija i snažnija. Baš kao proizvodne kompanije, postoji takođe širok spektar trgovačkih kompanija sa različitim poslovnim orijentacijama.

Počevši od preduzetnika koji su usmereni na montažu i koji samo ponekad prodaju gotove prozore, do velikih kompanija koje kupcima isporučuju prozorske komponente raznih proizvođača pod svojim imenom. I naravno, proizvođači prozora koji svoj asortiman proširuju raznim trgovinskim proizvodima. Da bi mogao da podrži ovu raznolikost odgovarajućim softverom Klaes ima različita rešenja u pogledu sistematike unosa, funkcionalnog opsega, i sistemske platforme.

Lokalni Softver

Klaes Trade je klasično softversko rešenje za trgovinu prozorima. Zasnovan je na ulaznom sistemu koji omogućava isti nivo detalja kao prilikom konstruisanja prozora. U isto vreme, jednostavan i brz sistem unosa može se primeniti kod visoko fleksibilnih tipova pozicija inteligentnim preraspodelama. To znači da tehnički obučeni radnici, ali i korisnici koji „samo brzo žele dobiti cenu“ mogu da rade jednako dobro pomoću ovog softverskog rešenja.

Klaes Trade može se prilagoditi vrlo individualno tako da radni tok kompanija različitih veličina može biti dobro organizovan. Početna tačka ovog rešenja je za trgovce koji rade sa paketom podataka svojih dobavljača, a jedini sopstveni artikli koje koriste su npr, za montažu. Druga ciljna grupa su nezavisni trgovci sa nekoliko komitenata koji žele da budu vlasnici svojih podataka, i zato rade bez baze podataka svojih dobavljača. I na vrhu spektra su velike kompanije sa mnogo komitenata, koje mogu da razmišljaju o dvosmernoj razmeni podataka pomoću CRM sistema.

Web Rešenja

Klaes Webtrade je rešenje za online trgovinu sa određenim sistemom unosa koji je strožiji, i koji radi bez „dubokih” detalja. On je takođe prilagođen unosom informacija na dodir i odgovarajućim dizajnom za mobilnu upotrebu. To čini ovo rešenje veoma svestranim za preprodavce koji ga mogu koristiti za kreiranje ponuda, porudžbina i računa. Naravno, sa svojom ličnom adresom i upravljanjem artiklima. Vaša prodajna služba radi ili u cilju pripreme proračunske ponude na licu mesta – ili da bi odmah mogla da pruži informacije o svim cenama.

Važne prednosti Klaesovih Web rešenja su centralizovani podaci i laka organizacija pristupa. To znači da se celokupni podaci o trgovanju mogu vrlo lako ažurirati i osigurati da svaki korisnik radi sa najnovijim podacima. U isto vreme, pozadina omogućava procenu korisničkih aktivnosti – naravno u skladu sa pravilima zaštite podataka. Jasno je da je za pristup potrebna samo lozinka i korisničko ime – i da se pristup takođe može povući „jednim klikom”.

Bez obzira kako trgujete – Klaes ima odgovarajuće rešenje i individualne koncepte servisa za brzu i sigurnu realizaciju projekata. Čak i ako se rešenja koriste paralelno za različite grupe korisnika.

KLAES logo

Horst Klaes GmbH & Co. KG
53474 Bad Neuenahr-Ahrweiler
Marko Šaletić
+381 63 654 511
msaletic@klaes.com
www.klaes.com